Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Saman

No description
by

Begumhan Oysul

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Saman

Türklerin İslamiyet'ten Önceki Dini: Şamanizm
İnanç ve İbadetleri
Şamanizm genel olarak sihir ve büyüye dayanır. Herhangi bir kurucusu ve kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir. Şamanist inanca göre dünya yer, gök ve yer altı olmak üzere üç kısma ayrılır. Gökyüzünü yani "Aydınlık Alem" iyi ruhları temsil eder. Yer yüzü yani "Orta Dünya"yı insanlar oluşturur. Yer altı dünyasını yani "Aşağıdaki Dünya"yı ise kötü ruhlar oluşturur.
İyi ruhlarla ilişki kurup iyilik yapan şamanlara ak-Şaman, yeraltı ruhlarıyla konuşup Erlik'in hizmetinde olanlaraysa kara-Şaman denir.

Dinlediğiniz İçin Teşekürler :)
Samanizm Kelimesinin Kokeni
Şamanizm' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir, şaman sözcüğü için dört farklı görüş öne sürülmektedir ;
Şaman kavramı, Hindistan’daki Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamına gelen "samana" sözcüğünden türemiştir,
Şaman kavramının kaynağı, Sanskritçe’de budacı rahip anlamına gelen samana sözcüğüdür,
Şaman kavramı, Mançu dilinde oynayan zıplayan, bir iş görürken sürekli olarak hareket eden anlamındaki saman kavramından gelir.
Tunguz kökenlidir. Yuçen (veya Yutşen, Curşet, Vu-şe) dilinde "şan-man" büyücü demektir.
Düşünceleri
Şamanlığın temelinde insan ile doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır. Evren, dünya, insan ve hayvanlar alemi bir bütün olarak düşünülür. Dünya ve Gök yaratma eylemini birlikte işbirliği halinde gerçekleştirir.
Bunlar bütün varlıkların yaratıcısı olamalarından ötürü kutsallardır. İşte bu yüzden Gök ile Yer Su'yu sayma ve saygı gösterme bu halkların inanışlarının özünü oluşturmaktadır.

Bir diğer inanış ise insan neslinin sonsuz bir şekilde devamlılığı düşüncesidir. Şamanist olan kişi kendini baba, dede ve atalarına ait olan bir hayatın devamı olarak görür. Bununla birlikte aynı zamanda kendi geleceğini de sonraki nesillerde görmektedir. Bundan dolayı bu insanın görevi çocuk ve torunları toplumun en iyi yanlarını aşılayarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır.
Şaman Kimdir?
Şaman dininin ayin ve törenlerini yapan, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye Şaman denir. Türklerde şaman yerine kam sözcüğü de kullanılmaktaydı.
İnsan, ufak tefek ruhlara, aileyi koruyan ateş ve iyi yer-su ruhlarına bizzat kurbanlar sunabilse de kuvvetli hele kötü ruhlara doğrudan başvuramaz.
Kötü ruhlar insanların en büyük düşmanlarıdır. İnsanlara ve hayvan sürülerine hastalık göndermek suretiyle isterler ve ne istediklerini ancak gücünü göklerden ve atalarının ruhlarından alan şamanlar bilir.
Şamanlık biligisi öğrenmekle elde edilemez. Şaman olabilmek için belli başlı bir Şamanın neslinden olmak gerekir. Kimse Şaman olmayı istemez ancak geçmiş ataların ruhundan biri Şaman olacak torununa musallat olur ve onu Şaman olmaya zorlar. Bu hale Altaylılar "töz basıp yat" (ruh basıyor) derler. Ata ruhu musallat olan adam Şamanlığı kabul etmezse deli olur.
Şaman Davulu
Şaman için tören giysisi nasıl vazgeçilmezse davul da o kadar vazgeçilmezdir. Şaman davulunun ana gövdesi ağaçtan oluşur. Şaman davulun tutacak kısmına demir bir çubuk takar, üzerini çıngıraklarla süsler. Şamanın davulunun üzerine at derisi gerilir. Şaman davulu çalmak için tokmak kullanır. Şaman bunu bir kamçı olarak veya hayali atını koşturmak ve kötü ruhlarla cinleri kovmak için kullanır. Şaman tokmağı kamçı olarak kullanırken tokmak bazen de şamanın atı olur, şaman onunla göklere çıkarak dolaşır. Bazen davul şamanın sandalıdır; ruhlar dünyasında yoluna çıkan azgın nehirleri onunla geçer, tokmakta şamanın küreği olur. Davul aynı zamanda şamanı transa geçiren müziği oluşturan bir müzik aletidir. Şaman, davulun ritimleriyle hareketlenir, ritimleriyle sakinleşir. Şaman öldüğünde davulun deri bölümü çıkarılır, parçalanıp atılır, davulun ana gövdesi bir ağacın dalına asılır. Şaman o ağacın altına törenle gömülür.
şamanizm türklerin islamiyeti seçmeden önce inandıkları,
temelinde iyi ruh - kötü ruh, gök tanrı olan din. günümüzdeki bazı alışkanlıklar şamanizmden kalmadır:
-türbelere, ağaçlara bez bağlamak,
-lohusa şerbeti,
-adak adamak,
-"şeytan kulağına kurşun diyip", tahtaya vurmak,
-toktamış, satılmış, satı, durmuş, yaşar, duran gibi isimler,
-kan kardeşliği,
-kurbanlık hayvanı süslemek
Günümüzde
Tören
Törenlerde, çeşitli halkların inanç, gelenek ve göreneklerine göre farklılıklar olmakla birlikte mutlaka kurban adeti vardır. Kutsal sayılan bir yere bir değere bir şey sunmak, eşya adamak, şamanın davuluna, kutsal ağaçlara bez bağlama; çeşitli maddelerden yapılan tanrı tasvirlerine yemek sunma, ateşe içki dökme ya da atma kansız kurbandır. Kansız kurbanların bir başka biçimi de ruhlara adanıp kırlara salıverilen hayvanlardır. Şamanlıkta kurbansız tören de, törensiz kurban da yoktur.
Şamanlığın başka bir özelliği de edebiyat alanındaki etkisidir. Orta Asya halklarından Buryatlar arasında şamanlar zengin bir sözlü destan edebiyatının koruyucuları olmuşlardır. Yakutlar’da halkın kullandığı sözcük sayısı 4000’i geçmezken şamanların sözcük dağarcığı 12. 000’dir.
Edebiyat
Full transcript