Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chiński tort i indyjska perła

No description
by

Kasia Stępień

on 8 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chiński tort i indyjska perła

Chiński tort i indyjska perła
Imperializm
Głównym impulsem do zakładania kolonii był rodzący się w niektórych krajach europejskich
imperializm
. Zgodnie z tą ideą państwo, aby potwierdzić swoją pozycję i prestiż
na świecie, powinno budować
imperium
, w którego skład będą wchodzić
metropolia
i jak największe obszary
kolonii
. Na straży takiego imperium powinny stać silna armia i flota wojenna.
Kolonie
źródło surowców,
rynek zbytu,
okazja do zdobycia fortuny i zrobienia kariery, np. w administracji czy handlu
Potęgi kolonialne
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Rosja
Rzesza Niemiecka
Włochy
Belgia
Kolonializm francuski
Francuzi uważali, że rdzennych mieszkańców należy stopniowo przygotować to tzw.
autonomii kolonialnej
i w jak największym stopniu włączyć w krąg francuskiej kultury.
W koloniach uczono zatem języka francuskiego, kultury i historii Francji.
Okres XIX w. to czas intensywnej rywalizacji między mocarstwami europejskimi o
wpływy kolonialne
na świecie. Najbardziej zaangażowały się w nią Wielka Brytania i Francja, ale swą obecność na obszarach afrykańskich i azjatyckich zaznaczyły również inne państwa.
Kolonializm brytyjski
Największe imperium kolonialne w XIX wieku należało do Wielkiej Brytanii. Obejmowało ono posiadłości w Azji – szczególnie Indie, Afryce, Australii oraz w Ameryce Północnej – Kanada.
Koloniom w których przeważali biali osadnicy przyznawano status
dominum
– całkowitą autonomię
w zarządzaniu swymi wewnętrznymi sprawami. W miejscach w których przeważali natomiast rdzenni mieszkańcy starano się osiągnąć jak największe zyski przy jak najmiejszych nakładach. Brytyjczycy nie zmuszali mieszkańców kolonii do przyjmowania swojej kultury.
Kolonializm rosyjski
Rosjanie budując swoje imperium podbijali sąsiadujące z Rosją obszary centralnej Azji, Kaukazu, Syberii i Dalekiego Wschodu. Tereny włączone w skład Cesarstwa Rosyjskiego podlegały jego administracji.
Syberia
stała się największym więzieniem świata, zsyłano tam przestępców kryminalnych, a także politycznych przeciwników caratu.
Podporządkowanie Indii Brytyjczykom
Początki angielskiej obecności w Indiach sięgają XVII stulecia. Z czasem stały się one najważniejszą posiadłością zamorską Wielkiej Brytanii. Anglicy najpierw ograniczali się do budowy fortów i faktorii na wybrzeżach. Później w dziejach kolonizacji Indii kluczową rolę odegrała angielska
Kompania Wschodnioindyjska
, utworzona
w 1600r. Otrzymała ona od władz angielskich wyłączność na handel z różnymi obszarami azjatyckimi, w tym
z Indiami, oraz uprawnienia administracyjne i wojskowe na tych terenach. W 1768r. została podporządkowana brytyjskiej koronie.
Indie – perła w Koronie
W pierwszej połowie XIX w. władza Brytyjczyków objęła trzy czwarte powierzchni Indii, niemal całkowicie wypierając swoich dawnych konkurentów- Portugalczyków i Francuzów. Aby zabezpieczyć swoją
perłę w Koronie
rozpoczęli ekspansję w kierunku Afganistanu
i Birmy.
Aż do połowy XIX w. państwo brytyjskie współpracowało z Kompanią Wschodnioindyjską. Jednak w latach pięćdziesiątych, po krwawo stłumionym
powstaniu sipajów
(1857-1858), zwanych
radżami

i
maharadżami
, rząd Wielkiej Brytanii rozwiązał Kompanię
i przejął kontrolę nad kolonią zamieszkiwaną przez blisko 120 mln ludzi. Symbolem utwierdzenia kolonialnej władzy nad Indiami była koronacja brytyjskiej królowej Wiktorii na
cesarzową Indii
w 1876r.

Kolonializm Stanów Zjednoczonych
Tradycje państwowe nie pozwalały Amerykanom na zakładanie klasycznych kolonii, ponieważ USA powstały w wyniku buntu kolonii przeciw brytyjskiej metropolii. Stany Zjednoczone ograniczyły się więc głównie do zdobywania wpływów politycznych w niepodległych państwach leżących
w Ameryce Środkowej i Południowej.
Indie – perła w brytyjskiej koronie
Na przełomie XVIII i XIX wieku Brytyjczycy zorganizowali własną administrację. Wprowadzono bezwzględny system podatkowy, który szczególnie urzerzył w indyjską biedotę i chłopów. Rozwinięte niegdyś rzemiosło oraz miasta zostały doprowadzone do upadku i kryzysu przez rabunkową działalność gospodarczą.
W drugiej połowie XIX wieku Brytyjczycy zaczęli rozwijać w Indiach niektóre gałęzie przemysłu, zostały zbudowane również linie kolejowe. Sytuacja materialna Hindusów znacznie się poprawiła.
Brytyjczycy nie wnikali w kulturę i religię Hindusów, nie zmieniali lokalnych praw i obyczajów jednak starali się walczyć z tymi, które w miemaniu Europejczyków były barbarzyńskie i okrutne. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku zwiększyła się liczba wykształconych Hindusów, w kórych rosła także świadomość narodowa.
Podział chińskiego tortu
W XVII w. do
Państwa Środka
, jak Chińczycy sami nazwali swój kraj, przybywało coraz więcej wypraw handlowych, m.in. z Rosji, Holandii, Anglii czy Portugalii. Wpływy europejskie okazały się tak silne, że w połowie XVIII w. chińscy cesarze postanowili zamknąć granice dla Europejczyków. Handel
z Zachodem mógł się odbywać tylko przez port
w
Kantonie
, z którego do Europy płynęły
m.in. herbata, porcelana i jedwab.
Opium
Aby zrównoważyć niekorzystny bilans w rozliczeniach
z Chinami, Europejczycy zaczęli przywozić tam opium, pochodzące przede wszystkim z brytyjskich Indii. Zażywanie tego narkotyku wkrótce stało się plagą wśród mieszkańców Państwa Środka. W 1839r. chińscy urzędnicy zniszczyli w Kantonie składy opium należące
do Brytyjczyków. Doprowadziło to do wybuchu
tzw. pierwszej
wojny opiumowej
. Chiny, które poniosły klęskę, musiały w 1842r. otworzyć dla handlu z Wielką Brytanią nowe porty, a później także dla Francuzów
i Amerykanów. W wyniku m.in. kolejnych dwóch wojen opiumowych (1856-1860) chińskie władze zmuszone były do kolejnych ustępstw.
Wielka Brytania, Francja, Rosja i Niemcy coraz bardziej angażowały się w „podział” Chin, dzierżawiąc od chińskich władz coraz to nowe obszary. Zjawisko to zaczęto określać mianem
krojenia chińskiego tortu
. Amerykanie natomiast głosili hasło
otwartych drzwi
, czyli możliwości prowadzenia handlu w Chinach przez wszystkie państwa bez ograniczeń.
W 1900r. wybuchł masowy bunt ludności zwany
powstaniem bokserów
(od organizacji o nazwie Pięść w Imię Sprawiedliwości i Pokoju, która przewodziła powstaniu). Zostało ono jednak stłumione przez ekspedycje wojskowe. Słabnięcie autorytetu dynastii rządzącej Państwem Środka doprowadziło do wybuchu
rewolucji
, która w latach
1911-1912
doprowadziła do upadku cesarstwa- Chiny stały się republiką. Zmianom tym przewodniczył
Kuomintang
(Partia Narodowa).
Full transcript