Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inspiratiesessie BJZ Overijssel- Spelen met vuur!

BJZ Overijssel innoveren met sociale media en sociale innovatie
by

Alares Den Haag

on 10 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inspiratiesessie BJZ Overijssel- Spelen met vuur!

Business cases beschikbaar 5. Spelen met vuur Aanleiding 1 Programma, vestiging- en teamoverstijgend werken Aanleiding 2 Organisatiebreed samenwerken
Inspelen op dynamische omgeving
Behoefte aan 'kennismarktplaats'
Interne mobiliteit Behoefte aan kennis delen Aanleiding Slimmer werken Aanleiding 3 Medewerkerstevredenheid
Efficiëntie
Effectiviteit
Opmerkingen: "veel winst te behalen"
Wens om thuis te werken Intranet en social media Aanleiding 4 Mogelijkheden onbenut Ontwikkeling nieuw Intranet
Social media nog nauwelijks gebruikt Om met elkaar te verbinden
Kennis te delen
Communicatie met de buitenwereld Veel papier en vergaderen Elkaar weten te vinden Solliciteren voor drie teams Verleiden 30 Alleen voor wie echt wilt
Willekeurig uit de organisatie
Alle deelnemers een iPad 3
Groepsvorming
Geen 'uren' beschikbaar Doorbreken van
oud denken! 1. Gewenste werkwijze
Gewenste manier van aansturen
Gewenste functionaliteiten Cultuur Op zoek naar winstpunten 100 Opsporen 2. Competenties Systemen Organisatie Blik op 2015 Inspireren rest van organisatie Innovatief
samenwerken Practice what you preach Kennis kapitaliseren Business cases Met elkaar
Intervisie
Ondersteuning
Techniek
Organisaties
Mens Lifehacking Pilots Uitproberen Social media Communities 3. Kennis delen deelnemers 30 Buiten kijken - Opsporen innovatie
Binnen kijken - Intern kennis delen
Buiten kijken - Samenwerken met externen
Binnen kijken - Slimmer werken
Buiten kijken - Inzetten social media Leiderschap Opleidingstraject 5 Mobiliseren Innoveren Slimmer werken 4. dagen Kennis delen organisatoren deelnemers 30 ? Interne kennis benutten
Elkaar weten te vinden
Efficientie in slimmer werken Potentie 200 Evalueren Verbeterpunten 5. medewerkers vs. 10 initiatieven Realiteit Externe kennis benutten
Slim samenwerken met externen
Effectiviteit in activiteiten Successen
vieren deelnemers leukste werkgever Medewerkerstevredenheid > 1000 >8.5 Efficientie
Effectiviteit 8.0 100 gebruikers Intranet Marktplaats Co-creatie & crowdsourcing Lege inbox Pressure cooker Drie innovatie groepen Sneller, leuker en lekkerder open lunchsessies 10 community Ervaringen delen #Durftevragen Tips & tricks Continue begeleiding Intervisie Meet-ups Voortgang Zichtbaarheid Kennis delen Ontdekken, spelen, verleiden en inspireren Vanuit duidelijke urgentie Verplicht
"Opleidingstraject" Voor collega's met ambitie Met concrete toegevoegde waarde Aanpak Planning Uitgangspunten Opstellen definitieve business case Potentie Borgen Aanbevelingen Borging in beleid, structuur, regels, beoordeling, ... 6. € mei augustus november juni juli oktober december januari februari maart april Aankondiging Spectaculaire kick-off Opspoor-meetings Teams aan de slag met pilots Yammer intensief gebruikt Eerste resultaten uit pilots zichtbaar Uitnodigingen 5 dagen Dag 1: Buiten Dag 2: Binnen Van collega's Voor collega's Dag 3: Buiten Dag 4: Binnen Dag 5: Buiten Evaluatiemeeting met teams Verbeterpunten beschikbaar Aanbevelingen borging Business case beschikbaar Gebruikt? Of niet gebruikt? Resultaat Een efficient, effectief werkende organisatie
Kennis en kunde snel beschikbaar
Tevreden en productieve medewerkers
Gebruikmakend van moderne middelen
Continu innoverende organisatie Inspirend voorbeeld! 1. 2. 4. 5. 6. Blijvend proces BJZ Overijssel innoveren! Intervisie & lunchsessies 3. Verleiden Opsporen Sollicitaties voor teams Uitproberen Mobiliseren Evalueren Borgen Snel leren 'koken' Verslagtekenaar 2014 2013 Indien nodig Extra sessies MT? I&A? ...? "Kan niet" "Mag niet" "Wil niet" "Zal niet" "Onveilig" "Onnodig" "Past niet" of Intranet "Waarom?" ? Persoonlijke
en team- ontwikkeling 100 verbeterideeën 30 gemotiveerde innovators 10 getoetste initiatieven ± alle medewerkers verleid tot participatie 5 kennisdagen pizzasessies 10 € business cases
kennis potentie zichtbaar Intranet succesvol gebruikt Kennis over slimmer werken intern beschikbaar 1 viral video
(met ervaringen) Verslaglegging Viral Lessons learned ± ± Innovatieteam Tevredenheid
Efficientie
Effectiviteit Vakantie september Rol Alares Technische en organisatorische randvoorwaarden voor traject verzorgen
Begeleiden innovatieteams
Samen met de innovatieteams:
Business cases opstellen
Yammer gebruik begeleiden
Lunchsessies organiseren
5 daagse training organiseren
Evaluatiemeetings organiseren
Resultaten meten
Verslagging op video
Eventueel extra sessies voor organisatie
Adviseren over borging van resultaat Stimuleren
Enthousiasmeren
Faciliteren
Inspireren
Begeleiden
Aanwakkeren
Resultaat borgen
Kennis delen Animo Niet wij, maar jullie! "Wie weet er iets van...?" "Ik weet veel van..." Ervaringen
input voor
Intranet Tips, tricks, type communities, gebruik, werkwijze, ervaringen, inrichting Kennis uit dit traject komt beschikbaar voor ontwikkeling Intranet Medewerkers-tevredenheid onderzoek Echt innoveren! "Het gaat hier zo traag" Externe druk Marktplaats Gezinsgebonden dossiers Eigen kracht Gezinsgebonden budget Concurrentie Zelfsturende teams Innovatieprikkels Beoordelingen Social media Intern Team Keten Publiek Klanten Bureau Jeugdzorg innoveren Nieuwe technologie benutten
Bureau Jeugdzorg positioneren
Aansluiten op digitalisering bij doelgroep Hier moeten we iets mee... (misschien wel budget) Naar BJZ 3.0 Van inspiratie... naar realisatie Social media


Sociale innovatie BJZ 3.0 Open kennisomgeving Naar 3.0 Ook in de jeugdzorg 1.0 2.0 Beheersing Community Hoofdpijn 3.0 Stuck Zwerm Social media + Sociale innovatie = BJZ 3.0 'State of the art-omgeving' 'Bring and choose your own device is een cultuurverandering' 'We hebben geen post meer, alles gaat via een beveiligde omgeving' 'Eén dossier' 'Er is geen totaal visie op ICT en de inzet van social media' Conclusie 'Cliënt en medewerker centraal' 'Er wordt weinig gedeeld binnen BJZ' 'Betere naamsbekendheid creëren' Gebruik van social media welkom! 'Spelenderwijs leren' 'Digitaliseren van huidige gegevens' Gezin centraal Gebruik maken van laagdrempeligheid... Online dossier maar is wel eng... 'Oog voor medewerker: training' Alle middelen zijn aanwezig, nu nog een optimale inzet 'Verbeteren kennisuitwisseling ketenpartners' - Beleid
- Medewerkerstrainingen
- Combineren met nieuw beleid mobiliteit
- Eén dossier 'Doorontwikkeling extranet voor cliënten' Veel is gericht op medewerker, minder op de cliënt Visie (op kennis) is nodig Aanbevelingen 1) Ontwikkel een visie op kennis delen: intern, extern en vooral met gezinnen
2) Benut de techiek voor een portal om kennis onderling, met ketenpartners en met cliënten te delen
3) Realiseer deze visie direct met sociale innovatie
'De mail is de basis van onze interne kennisdeling' '1 gezin, 1 plan' 'Iedereen een mobiel' 'We gebruiken Hyves en Facebook om jongeren te volgen' 'Intranet is eenzijdig' Zijn jullie klaar voor BJZ 3.0? Wil om kennis te delen BJZ in 2015: een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering 1. 2. 3. 4. Nieuwe bedrijfsvoering is nodig Veel ICT is aanwezig Society 3.0 9 april 2013 Aanleiding 5 Strategie Strategie Inspiratievoorbeeld Gezinsdossier In co-creatie met de gemeente 1 integraal plan App Cliëntenplatform 'Ik ken een gezin die wil meedoen' Gezinnen selecteren april / mei Interne beweging 1. 2. Externen betrekken
Full transcript