Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Itinerari d'un emprenedor - Master UdG

Presentació per el Màster en Emprenedoria de la Universitat de Girona
by

Quim Gudayol

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Itinerari d'un emprenedor - Master UdG

Universitat
Reempresa
Pla d'empresa
Idea
oportunitat

Projecte fi carrera
Spin-off
Creació empresa
Autonom
S.C.
Societat Mercantil
S.L.
S.A.
S.L.N.E.

Ventes
Vivers d'empreses
Parcs Científics
Coworkings
Inversió
FFF
Crèdits
bancaris
?
Credits
"públics"
Crowdfounding
Inversió
FFF
Crèdits
bancaris
?
Credits
"públics"
Crowdfounding
Internacionalització
Acceleradores
Exemples
Empresa
Auto-ocupació
tancament = experiència
Inversió
FFF
Crèdits
bancaris
?
Crèdits
públics
Crowdfounding
- qui sou? (experiència)
- què feu? (producte/servei)
- a qui veneu? (mercat)
- com ho veneu? (màrqueting)
- quants diners necessito? (inversions)
- quants diners guanyaré? (previsió ingressos i despeses)
6 preguntes
Inversors privats
Business Angels
Capital Risc
Venture Capital
Fons inversió
Forums Inversió
Soci industrial
formació
formació
formació
formació
formació
INDICADORS
89 projectes
127 entitats col·laboradores
353 tècnics
5,3M€

PREVISIONS 2014
Persones ateses: 29.244
Empreses creades: 4.326
Participants en formació: 19.779
Beneficiaries de suport a la consolidació: 4.582

Suport integral a les persones emprenedores

www.catalunyaempren.gencat.cat @xarxaemprencat

Serveis bàsics
Informació i orientació
Assessorament
Formació
Suport a la consolidació

Serveis complementaris
Finestreta única empresarial
Acompanyament i mediació pel finançament
Sensibilització
Alfabetització digital i assessorament TIC
Suport autònoms, cooperatives, emprenedoria social
Vivers d’empresa
Serveis de segona oportunitat
Serveis facilitadors del traspàs de negociXarxa Catalunya Emprèn

Cooperatives
INDICADORS
6 entitats sòcies promotores
50 entitats col·laboradores
1,7M€

RESULTATS PREVISTOS
150 cooperatives creades
30 acompanyament al creixement
30 empreses millora viabilitat
250 Directius formats
3000 alumnes en accions a escoles
500 universitaris

Renovem, ampliem i enfortim l’economia social i cooperativa

Objectius
Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa
Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa
Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa

Actuacions
Cooperativisme al territori
Cooperativisme amb els agents econòmics
Cooperativisme a les escoles
Cooperativisme a les universitats
Creixement cooperatiu
Internacionalització
Formació per a l’Excel·lència cooperativa
Innovació social i cooperativaPrograma aracoop

RESULTATS
29 operacions
342.200,-€

SITUACIÓ ACTUAL
6 operacions
6.636.250,32 € invertits

RESULTATS
8 operacions
935.701€

Fons de finançament per a l’economia social

Fons de garantia d’avals de l’economia socialAvals financers, econòmics i tècnics per a l’economia social (AVALIS)


SiCoop
Societat de capital risc que inverteix en projectes d’empreses d’economia social

Productes financers per a l’economia social

RESULTATS
77 cooperatives i societats laborals
287 persones incorporades com a sòcies
880.152,20 € atorgats

Subvencions a la incorporació de socis

Subvencions de fins a 3.000€ per a la incorporació com a socis o sòcies treballadors/ores o de treball a cooperatives i societats laborals

Subvencions de fins a 1.000€ per al finançament del interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i societats laborals

Subvencions a l’economia social

Una llei per a les cooperatives del segle XXI

Objectius
Fomentar la creació de noves cooperatives
Reforçar les vies de finançament de les cooperatives tant a nivell intern com extern
Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
Simplificació i reducció de tràmits

Principals novetats

Reducció de 3 a 2 del nombre inicial de socis necessaris per crear una cooperativa
Reforç de la figura del soci col·laborador financer
Reducció dels actes que obligatòriament ha d’aprovar l’assemblea
Revisió i simplificació dels procediments de fusió, escissió i transformació
Nova figura: «cooperativa integral» amb múltiples objectes i socis

Llei de Cooperatives

Foment del Treball Autònom

INDICADORS
9 entitats col·laboradores
4 representatives del TA
3 col·legis professionals
2 escoles de negocis
550.000€

RESULTATS
560 autònoms participants
280 formació i assessorament
280 acompanyament i mediació per al finançament

Formació en gestió empresarial i assessorament per a la consolidació
Adreçada a autònoms amb entre 1 i 5 anys d’antiguitat

Acompanyament i mediació per a l’obtenció de finançament
Adreçada a autònoms amb més de 6 mesos d’antiguitat

Programa de consolidació d’autònoms

INDICADORS
119 operacions
7.075.261€ atorgats


Préstecs en col·laboració amb ICF

Característiques del préstec:

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos + 7%.
Comissió d’obertura: 0,5%.
Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€.
Termini: 5 anys.
Carència d’amortització: 2 anys
Modalitat: préstecs o lísings.

Ajut de garantia del 70% del total de l’operació per part del Departament d’Empresa i ocupació

A qui va adreçat?

Autònoms.
Microempreses.
Petites i mitjanes empreses del sector del comerç


Línia de finançament emprenedors autònoms i comerços

Programa marc d’emprenedoria social a Catalunya

INDICADORS


RESULTATS
26 entitats col·laboradores
75 projectes participants

www.emprenedoriasocial.cat @emprensocial

Objectius
Augmentar la viabilitat dels projectes d’emprenedoria social
Reforçar la visibilitat dels projectes
Enfortir l’ecosistema de l’emprenedoria social a Catalunya

Actuacions

Tallers formatius
Sessions de networking
Jornades temàtiques
Dinamització de les xerxes socials
Recursos específics i documentació
@EmprenSocial

Fest-Up
Meet-Up
Start-Up Weekend
BLE
Master
Emprenedoria
MBA
PDA
Doctorat
Recerca
Perfil: <5 anys / Facturació / Potencial
Objectiu: Créixer vendes i validació
Programa:
6 mesos
40h. tutor
Sessions de mentoratge
Sessions de capacitació
600€ (valorat en 6.000€)
Perfil: <5 anys / Facturació
3 treballadors 100%
Objectiu: Internacionalització
Programa:
8 mesos
40h. tutor
120h. + missió internacional
Consell assessor (3)
1000€ (valorat en 20.000€)
20 millors startup's de Catalunya!
50k€ mobile
100k€ TIC/altres
200k€ industrial
Model Canvas
Model Canvas
Resum Executiu
Acceleradores
privades
Incubadores
Criteris de selecció:
Equip: grau de compromís de l'equip a nivell de capital i dedicació
Equip: Experiència i competències
Potencial de creixement i enfoc al mercat global
Arribada a mercat: nivell de facturació i capacitat financera
Start-up's amb cultura innovadora en producte, servei, procés, ...
Producte o servei escalable
Empresa
Spinoff
Corporate
Venturing
Programa d'Emprenedoria Corporativa
Empreses grans i mitjanes:
Trobar solucions als seus reptes
Invertir en projectes
Potenciar capacitat innovadora
Emprenedors:
Trobar socis corporatius
Aportar solucions als reptes
http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=302193f4-eef6-4c58-89a4-8969ae73ae40&groupId=30582
FINANÇAMENT ALTERNATIU
ACCIÓ/GENERALITAT DE CATALUNYA
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/programa-emprenedoria-corporativa/tens-projecte-innovador.jsp
EMPRENEDORIA COORPORATIVA
http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/start-ups/embarca/participants/index.jsp
EMPRESES PARTICIPANTS
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/entitatLocal.do
Full transcript