Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temari per Imprimir Motors Tèrmics 2013-2014

Unitat didàctica per 3r d'ESO
by

Àlex Luque

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temari per Imprimir Motors Tèrmics 2013-2014

Motors tèrmics
Motors Tèrmics.
Els motors tèrmics aprofiten l'energia tèrmica produïda en cremar combustibles fòssils per transformar-a la en energia mecànica.
Tipus de motors tèrmics
En tots els motors tèrmics es produeix una combustió que genera un moviment. Poden ser de diversos tipus:
Segons on es produeix la combustió, els motors poden ser:
COMBUSTIÓ EXTERNA: La combustió es produeix fora del motor, proporcionant energia tèrmica en forma de calor, aquesta energia genera el moviment.
COMBUSTIÓ INTERNA: La combustió es produeix a l'interior del motor, proporcionant energia tèrmica en forma de calor. Auqesta energia genera el moviment.
Segons el tipus de moviment poden ser:
ALTERNATIUS: Tenen un mecanimes Biela-Manovella, que transforma un moviment rectilini alternatiu de l'èmbol o pistó en moviment circular.
ROTATIUS: Produeixen directament un moviment circular.
Quadre classificació motors tèrmics
Motors de Combustió externa:
Màquina de Vapor.
Turbines de Vapor.
Màquina de Vapor
La màquina de vapor recorre a la pressió del vapor d'aigua que es produeix quan aquesta s'escalfa en un foc exterior del motor.
El vapor a altes pressions s'introdueix en el motor i origina un moviment rectilini alternatiu que es transforma en circular mitjançant un mecanisme de biela-manovella.
ORIGEN
La màquina de vapor va ser creada per Savery i Newcomen.
Al 1769 l'enginyer escocès, James Watt, la va perfeccionar.
Màquina de vapor
Parts fonamentals:
CILINDRE
Part de la màquina on s'expandeix el vapor que arriba a pressió procedent de la caldera. És un cos metàl·lic de forma cilíndrica.
ÈMBOL
Es troba dins del cilindre i s'ajusta a la paret interna d' aquest, es pot desplaçar longitudinalment en un moviment rectilini alternatiu.
BIELA
És una barra unida per un dels extrems a la tija de manera que giri sobre aquest extrem formant una articulació.
MANOVELLA
Està unida a la biela i fa girar una roda o volant d'inèrcia.
RODA O VOLANT D' INÈRCIA
És una roda grossa i pesant que quan gira presenta una força inèrcia. Actua com a volant que contribueix al retorn de la tija, per acció de la biela. Aquestes rodes fan funcionar les màquines de les fàbriques i locomotores.
Turbina de Vapor
Una turbina de vapor és una màquina tèrmica que transforma l'energia del vapor en moviment giratori d'una roda d'àleps.
La turbina de vapor transforma l'energia potencial tèrmica en energia de moviment (cinètica).
L' energia potencial tèrmica és la diferència entre l' estat del vapor a l' entrada de la turbina i el estat a la sortida. Aquesta diferència es coneix com
salt tèrmic.
On s' utilitza:
Centrals elèctriques.
Centrals tèrmiques.
Centrals nuclears.
Parts que té:
PART FIXA: Anomenada distribuïdor.
PART MÒBIL: Anomenada rodet, que té unes pales o àleps.
DISTRIBUÏDOR:
Part fixa de la turbina de vapor
RODET:
Part mòbil de la turbina, està integrada per un aleps que la fan girar en rebre l' impuls del vapor.
El vapor d' aigua entra a gran pressió, xoca contra els àleps de la primera cambra i els fa girar. Surt per l'altre extrem, i passa a la següent cambra, així successivament fins que el vapor surt de la turbina.
Motors de combustió interna:
Motors d' explosió de quatre temps.
Motors d' explosió dos temps.
Motors de reacció.
Motor d' explosió de quatres temps
Cursa i cilindrada
CURSA: És la distància recorreguda pel pistó des del PMS fins al PMI.
CILINDRADA: És el volum de mescla que cap dins del cilindre. Està determinada per la cursa del pistó (del PMS al PMI) dins del cilindre i el seu diàmetre.
Motor d'explosió de dos temps
FUNCIONAMNET MOTOR D'EXPLOSIÓ DE DOS TEMPS
Motor de Reacció
Aquest tipus de motor l'aire entra per la part del davant fins a una cambra de combustió. Els gasos de la combustió surten a gran velocitat impel·lint-lo cap endavant. Aquest fet és el principi de funcionament dels motors de reacció.
FUNCIONAMENT DEL MOTOR DE REACCIÓ
HÈLIX: Es troba al davant del motor i en girar introdueix aire al motor.
COMPRESSORS: L'aire passa pels compressors que fan augmentar la pressió.
CAMBRA DE COMBUSTIÓ: S'introdueix l'aire a gran pressió.
INJECTORS: A través dels injectors s'introdueix el querosè (combustible dels avions).
En la cambra de combustió es produeix una combustió continua, i els gasos resultants experimenten una gran expansió, per la qual cosa es dirigeixen a gran velocitat al tub d'escapament.
TURBINES: Abans de sortir pel tub d'escapament, els gasos passen per unes turbines que fan girar totes les parts mòbils del motor.
Un motor tèrmic és una màquina que rep energia tèrmica en forma de calor i en transforma una part en energia mecànica, en forma de moviment.
INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
ON S'UTILITZA?
Trens.
Vaixells.
Màquines en la indústria.
Primers automòbils.
Màquina de Vapor
FUNCIONAMENT
El funcionament d'una màquina de vapor és el següent:
1a Fase ESCALFAMENT
Cremant combustible, s'escalfa
aigua líquida en una caldera fins a transformar-la en vapor. Aquest passa per un tub que està connectat a l'orifici esquerra del cilindre el qual entra per mitjà d'una vàlvula selectora a una de les meitats del cilindre.
2a Fase EXPANSIÓ I
L'entrada del vapor empeny l'èmbol cap a la dreta. Però en expandir-se i fer treball, el vapor es refreda i es perd pressió.

El mateix moviment del pistó fa girar un eix gràcies a una manovella.

En avançar el pistó cap a la dreta, la valvula selectora tanca l'entrada de vapor a la part esquerra del cilindre i obre l'entrada a la part dreta.
3a Fase EXPANSIÓ II
El vapor que ara entra a la part dreta del cilindre és més calent i genera més pressió que el vapor de la aprt esquerra.

Això fa que l'èmbol es desplaci cap a l'esquerra.
En passar això, l'èmbol expulsa el vapor de la part esquerra a través del tub d'escapament.
4a Fase FI DE CICLE
Durant el moviment de l'èmbol, la vàlvula selectora recupera la posició inicial: tanca l'entrada de vapor a la part dreta del cilindre i l'obre a la part esquerra.

D'aquesta manera es tanca un cicle de rotació i es pot iniciar una nova expansió cap a la dreta.

El vapor expulsat pel tub d'escapament, és fred, però cal refredar-lo més a la cambra de condensació per tal de transformar-lo en aigua i retornar-lo a la caldera.

FUNCIONAMENT CONTINU
ORIGENS
La turbina de vapor no va ser inventada per una única persona, sinó que va ser el resultat del treball d'un grups d'inventors a finals del segle XIX.
Però l'enginyer Suec Carl Gustaf de Laval, es considera l'inventor de la turbina de vapor, però amb l'ajuda d'altres inventors.
INTRODUCCIÓ
TURBINA DE VAPOR
FUNCIONAMENT
El funcionament d'un motor Otto de quatre temps és el següent:
1r Temps ADMISSIÓ
2n Temps COMPRESSIÓ
3r Temps Explosió
4t Temps ESCAPAMENT
FUNCIONAMENT CONTINU
MOTOR OTTO DE QUATRE TEMPS
INTRODUCCIÓ
El motor Otto de quatre temps, és una màquina tèrmica que transforma un moviment rectilini alternatiu d'un pistó, en moviment circular per un mecanismes de Biela-Manovella.
El motor d'explosió de quatre temps, va ser la base de tots els altres motors de combustió interna.
ORIGENS
L'any 1876 Nikolaus Otto va dissenyar un motor de gas que era similar a la màquina de vapor.
L'any 1886 va patentar el motor de combustió interna de quatre temps.
ELEMENTS BÀSICS
MOTOR D'EXPLOSIÓ DE DOS TEMPS
INTRODUCCIÓ
El motor de dos temps és una màquina tèrmica que realitza els quatre passos del cicle en dos.
La majoria funcionen amb una barreja de benzina sense plom i oli com a combustible.
ORIGENS
Malgrat els intents de moltes persones, va ser l'Anglès Clerk al 1878 qui va construir el primer motor de dos temps de la història.
ON S'UTILITZA?
S'utilitza especialment en alguns mitjans de transport com:
Ciclomotors.
Quads.
Embarcacions fora borda.
Talladores de Gespa.
Serres de motor.
Petits Generadors de corrent elèctric.
ELEMENTS BÀSICS
Quan es parla de dos temps, es fa referència a les curses per completar el cicle que fa el pistó, que són dues. Una de pujada i una altra de baixada, igual que en el motor de 4 temps, continuen produint-se quatre fases per completar un cicle. Per tant algunes d'aquestes fases s'han de dur a terme simultàneament.
1r Temps ADMISSIÓ-COMPRESSIÓ
2n Temps Explosió-Escapament
FUNCIONAMENT CONTINU
MOTOR DIÈSEL
MOTOR DIESEL
INTRODUCCIÓ
El motor Dièsel o motor de combusitió és una màquina tèrmica que comprimeix el combustible fins que assoleix la temperatura que causa l'explosió.
ORIGENS
Rep aquest nom en referència a l'enginyer Rudolf Diesel, que l'any 1895 el va dissenyar i patentar.
ON S'UTILITZA:
S'utilitza en:
Automòbils.
Camions.
Màquines agrícoles.
ELEMENTS BÀSICS
És igual que el motor de 4 temps, l'unic que varia es que en els motors diesel hi ha un injector i en el motor de 4 temps una bugia.
FUNCIONAMENT MOTOR DIESEL
El motor dièsel és semblant al de gasolina, però amb algunes diferènces: la principal és que l'explosió s'aconsegueix per compressió i no necessita guspira.
1r Temps ADMISSIÓ
2n Temps Compressió
3r Temps Explosió
4t Temps Escapament
FUNCIONAMENT CONTINU
Full transcript