Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

No description
by

amka amaraa

on 4 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж буй үйл ажиллагаа, чадавхииг
харгалзан дараах тусгай зориулалтын мэргэжлийн багийг байгуулна
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ

ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх баг
Эмнэлэг биологийн халдвар судлалын шинжилгээ хиих, гамшгиин голомтод эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, эмчлэн сувилах, халдвар эсэргүүцэх эмнэлэг, ариун цэврийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гамшгийн голомтод эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, олон улсын хөл хориот өвчний дэгдэлт гарсан тохиолдолд халдварт өвчний тархалтыг хязгаарлах, халдвар
эсэргүүцэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах.
Хөдөлгөөнт эмийн сан - эмнэлгийн яаралтай тусламжийн бүлгийн бүрэлдэхүүнд орж,
нирвэгдэгсдийг шаардлагатай эм, тариа, ороох, боох материалаар хангах, цацраг идэвхт бодис,
химийн хорт болон аюултай бодисоор хордсон талбай, халдварт өвчний голомтод байсан хүн, техник
хэрэгсэлд цэвэрлэгээ ариутгал, халдваргүйжүүлэх.
Хүүхэд хамгаалах бүлэг

Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын асуудлаар бусад бүлгүүдтэй хамтран ажиллах,
хүүхдийн эрхийн хамгаалалт үүсгэх, хямралт байдлын үед хүүхдэд ээлтэй орон зайг байгуулах:
хүүхэд хамгааллын асуудлаар дэвсгэрийн цагдаагийн болон эмнэлгийн байгууллагуудтай хамтран
ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Гал унтраах бүлэг
Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж бусад
салбаруудтай хамтран ажиллах.
Гамшгийн голомтод үүссэн объектын түймрээс хүний амь нас, эд хөрөнгө, байгалийн баялагийг
авран хамгаалах, гал түймрийг унтраах.

Дулааиы шугам сүлжээ засах бүлэг
Дулааны шугам сүлжээнд гарсан эвдрэл, гэмтэл, ослыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх.
Цэвэр, бохир усны сүлжээнд гарсан эвдрэл, гэмтлийг таслан зогсоох, засвар үйлчилгээ хийх,
сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх
Цахилгааны шүгам сүлжэз засах бүлэг
Сургуулийн харьяа объектын цахилгааны шугам сүлжээ, эрчим хүч, цахилгааны шийтэнд гарсан
ослыг таслан зогсоох, засвар үйлчилгээ хийх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх.

Харуул хамгаалалт. хэв журам сахиулах булэг
Гамшгийн голомтод хэв журам сахиулах, хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх үед аюулгүй байдлыг
хамгаалах. нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлыг таслан зогсоох. хорио цээрийн дэглэм
сахиулах, сургуулийн объектын харуул хамгаалалтыг зохион байгуулах
Санхүү нийгмийн хамгааллын бүлэг
Гамшгийн дараах үеийн хөрөнгө санхүү. төрийн үнэт зүйлсийг хамгаалах, аюулгүй газарт
байршуулах, салбар нэгжүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, багш, ажилтан суралцагчдын нийгмийн
хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх

Холбоо, зарлан мэдээллийн бүлэг
Гамшгийн голомтод шуурхай багийн удирдлагын байр, мэргэжлийн ангийг найдвартай
холбоогоор хангах, холбооны шугамд үүссэн гэмтлийг засварлах, сэргээх, холбоо; мэдээллийн
сиетемийн найдвартай ажиллагааг хангах, гамшгийн үед иргэдэд ухуулга сурталчилгааны ажил
зохион байгуулах, гамшгийн нөхцөл байдлын талаарх бодит мэдээллээр хангах

Сайн дурын бүлэг
Аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажилд оролцох салбар багуудын ажилд дэмжлэг үзүүлэх

Газар хөдлөлт болохын өмнө:
Хэрвээ газар хөдөлбөл танай гэр орон, сургууль, ажлын байранд юу юу гэмтэж магадгүй талаар ярилцах
Өрх бүр гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөтэй байх
Өрөө, тасалгаандаа хамгийн аюулгүй хэсэг нь хаана байж болохыг урьдчилан тогтоох. Ер нь хамгийн аюул багатай хэсэг бол коридор (хэрвээ энд тавилга, эд зүйлс ихээр байрлуулаагүй бол) гэж үздэг.
4 -Аюулгүй газар руу орох /нуугдах/, халхлах, байх зэргээр дадлага, сургуулилт хийх
Аюулын үед барилга, байшингаас гарах гарц, аюулын гарцыг мэддэг байх
Өндөр настай хүмүүс, нялх балчир хүүхдүүдийг хэрхэн нүүлгэн шилжүүлэхийг урьдаас тооцох
Гэр бүлийн гишүүд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх чадварыг эзэмших
Ус, цахилгаанаа яаж, хаагуур нь хааж, унтраахад суралцах
Гэр, өрөө, тасалгааныхаа овор ихтэй, хүнд тавилгыг зохих ёсоор бэхэлж, тогтоох
Дор хаяж 72 цагийн хүнс, усны нөөцтэй байх
Цонх, гадна хананаас ор, буйдан зэргийг хол байрлуулах
Аюултай болон химийн хортой бодисыг зориулалтын газар тусгаарлан хадгалах
Гар чийдэн (нэмэлт зайны хамт), зайгаар ажилладаг жижиг радио, эмийн сан гэх мэт зүйлсийг бэлтгэх
Гэрийн тэжээвэр мал, амьтныг халхлах аюулгүй байршил, газрын тогтоох
Хүн бүрийн орны дэргэд гар чийдэн, бат бөх гутал байлгах
Нэн шаардлагатай байгууллагын утасны жагсаалтыг мэддэг байх
Галын хор ашиглаж сурах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1
Газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, судалгаа, сургалт, авран хамгаалах чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
2 Газар хөдлөлтийн аюулын үнэлгээ хийж, ерөнхий болон бичил мужлалын зураг зохиох, газар хөдлөлт бүртгэх станцын сүлжээг өргөтгөх
3 Хот суурин болон бүс нутгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийх
4 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах
Дэлхийн хэмжээнд дундажаар 1-2 баллын газар хөдлөлт хоногт 8000 удаа, 3-4 баллын газар хөдлөлт жилд 49000 удаа, 4-5 баллын газар хөдлөлт жилд 6200 удаа 5-6 баллын газар хөдлөлт жилд 800 удаа, 6-7 баллын газар хөдлөлт жилд120 удаа, 7-7,9 баллын газар хөдлөлт жилд 18 удаа, найман баллын газар хөдлөлт жилд нэг удаа болдог гэсэн судалгаа гаргажээ.
9-10 балл


9 балл
10-12 балл

8-9 балл
Full transcript