Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rekultywacja gleb zasolonych

No description
by

Adrianna Lipowska

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rekultywacja gleb zasolonych

Zasolenie gleb
Zasolenie – zawartość w glebie soli rozpuszczalnych w wodzie a zwłaszcza: chlorków Cl- , siarczanów SO4-2 i azotanów NO3-.

Analiza zasolenia gleby opiera się na oznaczeniu elektrolitycznego przewodnictwa właściwego ekstraktu gleby w wodzie destylowanej
Rekultywacja gleb zasolonych
ŹRÓDŁA ANTROPOGENICZNE:
Likwidacja śliskości dróg ( problem zasolenia występuje przejściowo – dotyczy zimy i wczesnej wiosny, znika latem)

Zbiorniki poflotacyjne zagrożenie hydrotechniczne -zasolenie przyległych wód i gleb

Haldy skaly plonnej

Zła gospodarka nawozowa
Do mechanizmów regulujących zawartość soli w roślinie zalicza się: wykluczanie soli, wydzielanie soli, rozcieńczanie oraz akumulacja i kompartmentacja oraz występują białek specyficznych tzw. białka stresu solnego.
Ograniczone pobieranie wody powoduje spadek turgoru i zahamowanie wzrostu komórek.

Zmniejszenia powierzchni kontaktu między cząsteczkami wody a fosfolipidami błon lub powodują destabilizację białek;

Zakłóceń w gospodarce jonowej rośliny, spowodowanych ograniczonym pobieraniem jonów K+, Ca2+, Mg2+, NO3-
Zakłócenie syntezy wielu podstawowych związków organicznych jest przyczyną żółknięcia liści, zamierania tkanek i pojawiania się plam nekrotycznych oraz zahamowania podziałów komórkowych m.in. komórek kambium i stożków wzrostu.
Ochrona przed zasoleniem
zabezpieczenie składowisk,
ujmowanie i oczyszczanie odcieków,
odpowiednia gospodarka zużytymi opakowaniami,
stosowanie mniej szkodliwych związków niż NaCl do zimowego oczyszczania dróg,
zatężanie wód dołowych metodami odwróconej osmozy
Skutki szkodliwego oddziaływania zasolenia gleb na rośliny
ŹRÓDŁA NATURALNE:
oddziaływanie wód słonych w
pasie przymorskim,

migracja jonów w wodach sąsiadujących z naturalnymi pokładami soli
Klasy zasolenia gleb
0 – nie zasolone
1 – lekko zasolone
2 – średnio zasolone
4 – wysoko zasolone
ŹRÓDŁA ZASOLENIA GLEB:
Metody odsalania gleb zasolonych
mechaniczne, hydrauliczne, fizyczne, biologiczne oraz chemiczne.
Wybór metody rekultywacji zależy od stopnia zasolenia, właściwości utworów, wymaganego terminu zakończenia prac, rodzaju przyszłego zagospodarowania terenu oraz dostępnych środków finansowych.
Fitoremediacyjne zdolności roślin do rekultywacji
Rośliny powinny charakteryzować się:
odpornością na podwyższone stężenie soli
szybko rosnąc i produkować stosunkowo dużą ilość biomasy.

Przed zakończeniem okresu wegetacji rośliny powinno usuwać się z terenu rekultywowanego w celu zmniejszenia zasolenia gruntu o ilość soli zmagazynowaną w roślinach
Należny również pamiętać, że do uprawy na glebach słonych nadają się niektóre grupy roślin, odpornych na zasolenie, m.in. bawełna, ryż, jęczmień, oliwki, słonecznik i pszenica.
Odsalanie mechaniczne
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, która wykazuje znacznie wyższe zasolenie w porównaniu z warstwami głębszymi. Jest to proces bardzo kosztowny, wymagający konieczności składowania dużych ilości zasolonej gleby, jednak dający w miarę szybkie osiągnięci efektu oraz możliwe największe usunięcie zasolenia.
Wadą takiej metody są duże ilości wody potrzebnej do tego procesu, które nie zawsze i wszędzie są dostępne. Efekty przemywania zależą w znacznej mierze od przepuszczalności gruntów i szybkości infiltracji wody w głąb profilu glebowego.
Metoda hydrauliczna -
przemywanie gleb woda
By poprawić infiltrację wody wykonuje się zabiegi takie jak orkę, orkę pogłębioną czy kultywatorowanie jako fizyczne metody wspierające odsalanie gleb, jak i stosowanie nawozów organicznych, przeorywanie resztek pożniwnych czy mulczowanie jako metody biologiczne wspierające odsalanie gleb.
Metody chemiczne
Opierają się na wypieraniu i wymywaniu soli sodu. Wprowadzany jest do gleby siarczan wapnia CaSO4, czyli wykorzystujemy klasyczną metodę gipsowania.
W wyniku tej metody powstajacy siarczan sodu Na2SO4, wymywany jest w głąb gleby.
Dziękujemy za uwagę :)

Prezentację wykonały:
Gałęcka Aneta,
Lipowska Adrianna
Full transcript