Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aristo

No description
by

Fatma Efe

on 20 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aristo

Aristoteles'in yazıları iki kümeye ayrılır;

1. Aristoteles tarafından yayımlanan ancak bugün kaybolmus yazılar.

2. Aristoteles tarafından yayımlanmamıs, hatta yayına yönelik de kaleme alınmamıs, buna rağmen de toplanıp muhafaza edilmis yazılar. Aristoteles, felsefe tarihine en özgün katkısı olan metafizik için protophilosophia (“ilk felsefe”) adını kullanıyordu. Lykeion’un son yöneticisi Rodoslu Andronikos, İ.Ö. 60 yıllarında Aristoteles’in yapıtlarını derlerken, “varlık” konusundaki görülerini Physike’den (Fizik) sonraki kitaba koyarak ta meta physike (“fizikten sonra gelen”) adını verdi ve “metafizik” sözcüğünün isim babası oldu. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermitir. Özetle Hayatı; Aristoteles (İ.Ö. 384-322), antik Yunan felsefesinin en önemli adlarındandır. Akılcı yaklasımı ve bilimsel görüsleriyle felsefede gerçekçiliğin “baba”sı ve mantığın öncüsü kabul edilir. Aristoteles, yirmi yıl boyunca Platon’la onun Atina’daki Akademia’sında diyaloglarda bulundu, sonra Assos’ta (bugün Çanakkale ilinde Behramkale) bir Akademia kurdu. Büyük İskender’in öğretmenliğini yaptıktan sonra Atina’ya dönüsünde Akademia’nın basına getirilmeyince, kent dısında kendi okulu Lykeion’u (“lise” adı buradan gelir) kurdu. İ.Ö. 323’te, Büyük İskender’in ölümünden sonra, eski bir siirinden dolayı dinsizlikle yargılandı; Sokrates’in akıbetine uğramamak için Khalkis’e gitti ve orada öldü. "Yitik Aristoteles" İlk kısım yazılar, "dısrak yapıtlar" olarak adlandırılırlar. Dısrak, Aritoteles kendisi Lykeion'dan daha geni bir okuyucu kitlesine yönelik eserleri için kullanıyor. Bu yapıtlar, diğer birçok Eskiçağ metni gibi Milât'ı izleyen ilk asırlarda yitirilmistir. MANTIK
- Organon

- Yüklemler

- Yorum Üzerine

- Birinci Çözümlemeler

- İkinci Çözümlemeler

- Yerlemler

- Sofistiklerin çoğalması sonu çürükler DOĞA YAZILARI Eski Yunan Siyaset Felsefesi Filozofu ARİSTOTELES Korunan Yapıtları İkinci küme Aristoteles'in büyük olasılıkla Lykeion'daki derslerini vermek için kullandığı notlardan ibaret bir yığın elyazmasından olusuyor. Bu yapıtlara esoterik (içrek) hatta daha doğru bir anlatımla akroamatik (yani sözel öğretime yönelik) adı veriliyor. Kosmos Üzerine (Περ κόσμου De Mundo)
Fizik (Φυσική Physica)
Gökyüzü Üzerine (Περ ορανο De Caelo)
Gök Cisimleri Üzerine (Μετεωρολογικά)
Can Üzerine (Περ ψυχς De Anima)
Kısa Doğa Yazıları (Parva Naturalia)
Duyular Üzerine Περ ασθήσεως
Anı ve Anımsama Üzerine Περ μνήμης κα ναμνήσεως
Uyku ve Uyanma Üzerine Περ πνου κα γρηγόρεως
Rüyalar Üzerine Περ νυπνίων
Uykuda Kehanet Üzerine Περ τς καθ' πνον μαντικς
Uzun ve Kısayaşamlılık Üzerine Περ μακροβιότητος κα βραχυβιότητος
Gençlik ve İleri Yaş Üzerine Περ νεότητος κα γήρως. Περ ζως κα θανάτου
Soluma Üzerine Περ ναπνος
Nefes Üzerine Περ πνεύματος Hayvanların Tarihi Üzerine (Π Historia Animalium)
Hayvanların Kısımları Üzerine (Π De Partibus Animalium)
Hayvanların Hareketi Üzerine (Π De Motu Animalium)
Hayvanların Gelisimi Üzerine (Π π De Incessu Animalium)
Hayvanların Olusumu Üzerine (Π De Generatione Animalium)
İkincil Yazılar Opera Minora Renkler Üzerine Π
Duyulan eyler Π
Fizyognomikler
Bitkiler Üzerine Π
Duyulduk Harikulâde eyler Π
Mekanik ( Mechanica)
Görünmez Çizgiler Üzerine Π
Rüzgârların Yerleri ve Adları π Fiziksonrası-Varlıkbilim
- Doğa Yazılarından Sonra Gelenler (Metaphysica) Estetik ve Politika üzerine Ekonomikler ( Oeconomica)
Magna Moralia (Magna Moralia)
Nicomakos'a Etik (Ethica Nicomachea)
Atinalıların Yasası ( π)
Eudemos'a Etik ( Ethica Eudemia)
Erdemler ve Erdemsizlikler Üzerine (Π )
Politika (Π Politica') İskender'e Retorik π
Retorik (Ars Rhetorica)
Poetika (Π π Ars Poetica) Türkçede Aristoteles Çevirileri Aristoteles, Eudemos’a Etik, (Çev.,S.Babür), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
Aristoteles, Fizik, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, (Çev., S.Babür) 1. Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997.
Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, (Çev., A. Houshiary), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
Aristoteles, Kategoriler, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (Çev., S. Babür), Kebikeç Yayınları, Ankara, 2005.
Aristoteles, Poietika (Siir sanatı üzerine), (Çev., N. Kalaycı), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005.
Aristoteles, Yorum Üzerine, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.
Aristoteles, Atinalıların Devleti, (Çev., F.Akderin) 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 2005.
Aristoteles, Poetika,(Çev.Yılmaz Onay), Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2008.
Aristoteles ,Peri Poetika Siir Sanatı,Çeviren: Murat Temelli, ARK KİTAPLARI, İstanbul,2011
Full transcript