Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spolupráce s průmyslem

No description
by

Pavel Kordik

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spolupráce s průmyslem

Potřeby univezity
vychovávat uplatnitelné odborníky
dělat špičkový výzkum, zapojovat do něj studenty
budovat VV kapacity a infrastrukturu
realizovat projekty aplikovaného výzkumu
Pohled učitele
Demo
Pohled studenta
Demo
Potřeby praxe
hledáme nové zaměstnance, kteří rychle zapadnou do našeho týmu
prozkoumejte nové směry vývoje našeho produktu
pomozte našim zaměstnancům realizovat zajímavé open source projekty
Pohled "průmyslníka"
Demo
Spolupráce s průmyslem
Aktuální stav
Potřeby studenta
maximalizovat svou hodnotu pro trh práce s přihlédnutím k jeho budoucímu vývoji
dělat něco zajímavého se zajímavými lidmi
splnit studijní povinnosti
přivydělat si při studiu
poznat budoucí zaměstnavatele
získat reference

Transfer a ochrana duševního vlastnictví
Podpůrné akce
Laboratoř datových věd
místnost 1347
prostor pro práci na projektech
konzultace, prezentace
tématické dny
projektové řízení
kontakt:
tomas.borovicka@fit.cvut.cz
Představení projektů
eClub Summer Camp
Prázdninová brigáda
, co vás obohatí
Startup, Industry problems, PSP
Komunit geeks. studentů, mentorů
ČVUT Medialab stipendium

Témata
: Mobilní a internet aplikace
Mashupy = REST + Web 2.
Cloud computing, big data,
Machine learning, algoritmy, ...
http://jsedivy.blogspot.cz/
udělejte službu, co zůstane na univerzitě
10 minut prezentace projektů
Jaký problém projekt řeší
Jaké benefity projekt přináší
Co je podstata řešení
Jaké jsou možnosti využití
Duševní vlastnictví a jeho ochrana
Výzkumné a vývojové kapacity
Problém, řešení,
prototyp, inovace
Reimplementace, nasazení, komercializace
Standardní model pro projekty v portálu:
student přijetím odměny uděluje univerzitě a průmyslovému partnerovi licenci k využívání díla a jeho dalšímu rozvoji
student může dílo zopensourcovat, pokud tím neporuší NDA
student může dílo a licence k němu prodávat třetím subjektům
student může s průmyslovým partnerem uzavřít smlouvu na podporu a další rozvoj - startup s prvním zákazníkem?
Restriktivní model:
student a univerzita se vzdávají práv na licenci ve prospěch průmyslového partnera
veškeré výstupy projektu jsou ve speciálním módu dostupné jen pedagogům hodnotícím projekt ve schválených předmětech
student ani univerzita nemohou dílo dále rozvíjet
tento model je zpoplatněn - nutno vyjednat předem
Motivace
rovnováha mezi teoretickým vybavením a praktickými zkušenostmi studentů
praktické předměty reflektující aktuální potřeby průmyslu
spárování průmyslové poptávky a univerzitní nabídky
nejen
lidských zdrojů
více času na studium a zajímavé věci s možností uplatnění v praxi
odbourání administrativních překážek
budování VV kapacit na univerzitě
smluvní výzkum
Implementační detaily
Plánovaný rozvoj
Naštěstí (pro studenty) řešíme opačný problém - převis poptávky
Funguje to?
Co se na té univerzitě učí (zkoumá)?
Jak získat nové zaměstnance?
Pomozte nám vychovat ideálního zaměstnace!
Kdo z vás to ví?
Je vám to nějak užitečné?
Univerzita není firma - nemá ambice vyrábět weby a poskytovat uživatelskou podporu!
užít si studentský život?
Portál SSP
Vývoj na FIT
Pilotní provoz v minulém semestru
27 zapojených průmyslových partnerů
97 publikovaných úloh
136 zapojených studentů
23 předmětů do kterých lze úlohy uznat
Příklad úspěšně realizované úlohy:

Vznikl k uspokojení potřeb zůčastněných
Časoprostorová behaviorální analýza
zadavatel:
DMS
IDM
Datový sklad
Datové konektory
Procesní stroj
Portál
Proč musím podepisovat mlčenlivost?
Jaké firmy už vypisují projekty?
Jak se mám profilovat abych získal atraktivní projekty z praxe?
Jak si nechat projekt uznat do více předmětů?
Jak je to s autorskými právy? Mohu si založit firmu a prodávat výstupy projektu?
Jak oslovím ty správné studenty a včas ovlivním jejich zájmy?
Jak formulovat úlohu, aby byla atraktivní?
Jak zformovat kvalitní řešitelský tým?
Jak ovlivnit výši odměn?
Jak si udržet šikovné studenty?
Pomůže mi někdo s formulováním úlohy, vedením studentů?
Mohou studenti využívat školní infrastrukturu a expertní znalosti akademických pracovníků?
Jak je to s ochranou duševního vlastnictví?
Student
Průmyslník
BI modul
Aktuální model
Dar na podporu talentovaných studentů
10% režie fakultě - administrace stipendií, ...
Využívání laboratoří, projektové řízení, expertní činnost nad rámec předmětů
+
+
?? (nutno přiobjednat)
Proč by vás to mělo zajímat?
student:
Bc. Jan Tkačík
předměty:
MI-PDD,?
Big data infrastruktura
Podpis mlčenlivosti (NDA)
Portál je zaměřen na firemní inovace. Ty jsou často předmětem konkurenčního boje.
Díky tomu, že podepíšete mlčenlivost, můžeme vám projekty ukázat a firmy se nemusejí obávat, že by se citlivé informace dostaly ke konkurenci.

Mlčenlivost podepisujte na oddělení rozvoje (T9-341a, slečna Kolomazníková, kolomluc@fit.cvut.cz), po podepsání dostanete přístup do Portálu na adrese:
https://is.fit.cvut.cz/group/ssp
Zapojené firmy
...
Jak se mám profilovat abych získal atraktivní projekty z praxe?
Jaké firmy už vypisují projekty?
Proč musím podepisovat mlčenlivost?
Jak se profilovat?
Sbírejte hvězdičky do správných kategorií - zapisujte si "správné" předměty a snažte se být lepší než ostatní.
Vyplňte si svůj profil - napište stručně, jaké projekty jste již realizovali, na co jste hrdí.
Zadejte subjektivní dovednosti - oblasti, kde se cítíte silní, a kterým byste se chtěli věnovat.
Sbírejte reference od firem v portálu dobrou komunikací a výbornými výsledky.


Jak si nechat projekt uznat do více předmětů?
Uznávání projektů do předmětů
Nominovat projekty do předmětů může průmyslový partner, student nebo pedagog.
Pedagog schvaluje nominaci a uvádí podmínky, za jakých projekt do předmětu uzná.
Projekt lze odevzdat do více předmětů, a to nejen v aktuálním semestru, ale i po odevzdání průmyslníkovi.
Při uznávání výsledků do předmětu vidí pedagog výstupy uznané do dalších předmětů a jejich hodnocení, čímž může dobře posoudit překryvy.
Ano, viz dále ...
Jak je to s autorskými právy? Mohu si založit firmu a prodávat výstupy projektu?
Přidejte se: kordikp@fit.cvut.cz
Jak oslovím ty správné studenty a včas ovlivním jejich zájmy?
Hledání studentů
Nelze procházet profily studentů, kteří se vám nepřihlásili na úlohu. Studenti aktivně vyhledávají
atraktivní
úlohy a hlásí se na ně.
Díky BI modulu můžete oslovit studenty s požadovanou úrovní dovedností. Dejte si záležet na specifikaci dovedností pomocí hvězdiček, po zveřejnění vaší úlohy posíláme email nejpodobnějším studentům.
Cílové skupině se přiblížíte nominací úlohy do souvisejících předmětů.
Připravujeme volitelné veřejné profily, pomocí kterých se studenti mohou prezentovat všem průmyslovým partnerům (a jejich HR oddělením).
Dále vylepšujeme BI modul. Vyvíjíme doporučování studentů na základě míry shody jejich textového profilu s textovým profilem vašeho zadání.
Jak formulovat úlohu, aby byla atraktivní?
Zadávejte atraktivní úlohy
Zadání musí být srozumitelné, musí dobře a jednoduše popisovat problém, který je třeba vyřešit.
Preferujte dobře ohraničené problémy, které se dají řešit nezávisle.
Zajímavé problémy jsou zejména ty, kde studenti mohou uplatnit teorii a algoritmy, které se učí (zkoumají) na univerzitě.
Nominujte úlohy do předmětů, až si studenti budou vybírat semestrální práci, mohou si vybrat vaší úlohu.
Dle dosavadních zkušeností studenti preferují úlohy menšího rozsahu (do 100h), větší úlohy můžete zadávat studentům, které již znáte a studentským týmům.

Jak zformovat kvalitní řešitelský tým?
Formování týmu
Specifikujte pozice pomocí rolí a požadovaných dovedností
Počkejte až se vám přihlásí více kandidátů na pozici, ať si můžete vybrat ty nejkvalitnější.
Kritériem předvýběru mohou být absolvované předměty a "objektivní dovednosti", reference.
Pozvěte si kandidáty na pohovor a obsaďte je do rolí, pro něž mají nejlepší předpoklady.
Pokud se vám studenti nehlásí, kontaktujte nás, pomůžeme vám úlohu lépe formulovat, zacílit a zpropagovat.
Jak ovlivnit výši odměn?
Jak si udržet šikovné studenty?
Spolupráce se studenty
Aby byla spolupráce úspěšná a oboustranně přínosná, musíte do ni investovat svůj čas.
Dbejte na to, aby měl student (řešitelský tým) co nejdříve k dispozici veškeré informace, poklady, data a aby mohl průběžně pracovat.
Pravidelně konzultujte dílčí výsledky projektu a směrujte ho tak, aby byl zajímavý pro obě strany.
Pokud nemáte pro řízení projektu kapacity, kontaktujte nás, zajistíme ho z naší strany.
Nebojte se upravit výši odměn dle skutečně odvedené práce. Schopným studentům můžete odměnu navýšit, a vypsat jim navazující projekt.
Pokud zadávate projekt v oblasti, která je mimo váš obor, objednejte si u nás expertní vedení. Student může zvládnout vyřešit projekt sám, nicméně jen zkušenosti a rozhled našich expertů garantují, že řešení bude na světové úrovni.
Studenti mohou konzultovat problémy v předmětech, do kterých odevzdávají výstupy projektu. Akademičtí pracovnící však nemají dostatečné kapacity, aby se mohli věnovat každému studentovi individuálně nad rámec předmětu.
Objednejte si služby našich expertů, kteří vám pomohou formulovat zadání tak, aby způsob řešení respektoval nejnovější poznatky v oboru. Pomohou zformovat řešitelský tým a dohlédnou, aby výstupy projektu měly úroveň.
Pro úspěch vašich projektů je důležitá i infrastruktura. Kontaktujte nás a my vám doporučíme laboratoř, v rámci které mohou "vaši" studenti projekt realizovat.
Pomůže mi někdo s formulováním úlohy, vedením studentů?
Mohou studenti využívat školní infrastrukturu a expertní znalosti akademických pracovníků?
Expertní služby a infrastruktura
Jak je to s ochranou duševního vlastnictví?
Full transcript