Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappelijk probleem en invalshoeken

No description
by

Olaf Kuipers

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappelijk probleem en invalshoeken

Hoe kun je een maatschappelijk probleem
van verschillende kanten bekijken?

Een maatschappelijk vraagstuk
- Het gaat altijd om een sociaal probleem. Erg veel mensen hebben er mee te maken
Politiek-juridische invalshoek
Hoe kan een probleem beter worden geregeld, dat vragen politieke partijen zich af in bijvoorbeeld een debat/discussie.
Sociaal-economische invalshoek
Je kijkt naar de financiële (geld) belangen van mensen.
Is sprake van tegengestelde belangen?
- Er zijn verschillende meningen over hoe het probleem het beste kan worden aangepakt
- Het vraagstuk krijgt veel aandacht in de media
- De overheid bemoeit zich ermee en kan het probleem het beste oplossen.
Kernvragen:
Wat heeft de overheid eraan gedaan? Wat vinden politieke partijen ervan?
Welke wetten bestaan er of zijn er nodig?
Welke machtsmiddelen heeft de overheid?
Welke (pressie)groepen kunnen het overheidsbeleid beïnvloeden?
Wat zijn de financiële belangen van betrokkenen?

Welke belangentegenstellingen zijn er?

Wat is de maatschappelijke positie van betrokkenen?
Sociaal-culturele invalshoek
De verschillen in normen (regels) en waarden (principes die jij belangrijk vind) spelen een rol van mensen en groepen
Welke waarden en normen spelen bij dit vraagstuk?

Spelen culturele kenmerken (bv geloof/opvoeding) een rol? Welke?
Veranderings- en vergelijkende invalshoek
Samenlevingen veranderen en ook de manier waarop wij tegen een vraagstuk aankijken: het verschilt per plaats, tijd en groep.
Hoe keek men in het verleden tegen het probleem aan?
Welke veranderingen hebben invloed op het probleem?
Hoe kijkt men in andere samenlevingen er tegenaan?
Aan de slag
- stencil maken en bestuderen
In de SE week bij het SE van politiek 1 tm 4 zit een opdracht over maatschappelijke analyse
- Op blz 130/131 van je werkboek staan per invalshoek een aantal begrippen en vragen
- die vragen gebruik je, per invalshoek
- dit mag samen met je buurman/buurvrouw
4 kenmerken
Full transcript