Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza otoczenia Alma Market

No description
by

Marcin Malik

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza otoczenia Alma Market

Wstęp
1. Polski rynek sklepów spożywczych po transformacji ustrojowej - zarys

Ustawa Wilczka -
niedościgniony wzór ustawy, dającej najwięcej wolności gospodarczej polskim przedsiębiorcom.
Dostępność towarów i cena przestały być gwatantem sukcesu przedsiębiorcy
Rozwój gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa, rosnące aspiracje.
Silne różnicowanie usługi, jaką jest handel FMCG
2. Kompozycja marketingu-mix (4P/7P) w sklepach spożywczych
produkt - właściwości, struktura produktu, inne cechy - jakość, marka, opakowanie, wizerunek
cena
dystrybucja
promocja - reklama, promocja, PR, sponsoring
ludzie
proces
świadectwo materialne - wygląd, estetyka, aranżacja sklepu
Pozwala to na wykształcenie się różnorodnych form sprzedaży.

3. Współczesne determinanty sukcesu sklepu spożywczego
Same niskie ceny już nie wystarczą do sukcesu sklepu. [...] To znak, że ta formuła rozwoju zaczyna się wyczerpywać.
- wynika z badania firmy doradztwa strategicznego OC&C Strategy Consultants.
Prezes Spółki Jerzy Mazgaj -
My sprzedajemy marzenia. Każdy o czymś marzy - a my próbujemy tylko nadać tym snom konkretny kształt.
Alma Market
1. Obszary działalności:

handel artykułami branży FMCG poprzez sieć delikatesów Alma oraz sklep internetowy Alma24. Sieć liczy 46 placówek w dużych miastach Polski.

Alma koncentruje się na sprzedaży produktów spożywczych segmentu premium. Asortyment obejmuje ponad 60 tysięcy produktów (w Biedronce ok. tysiąca), w tym ponad 3 tysiące pochodzących z importu własnego, dostępnych w Polsce wyłącznie w Almie.

Kolejnymi polami inwestycji Spółki są:
nieruchomości - Alma Development Sp. z o.o. i siedem spółek celowych (do których Spółka wniosła wkłady w postaci nieruchomości)
handel i dystrybucja artykułów chemiczynch - Krakchemia S.A.
sklepy z odzieżą luksusową (m.in. Armani, Hugo Boss) - Paradise Group Sp. z o.o.
Alma Market
2. Historia i rozwój

Spółka Alma Market S.A. powstała w Krakowie w 1991 roku, pod nazwą KrakChemia S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która następnie została sprywatyzowana. Od 28 lipca 1994 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W maju 2004 r. spółka zmieniła nazwę na znaną dzisiaj Alma Market, a istniejąca od 2000r. spółka zależna KrakChemia-Hurt z o.o. przekształcona została w KrakChemię S.A., która zadebiutowała na GPW w 2007 r. i istnieje do dziś.

Spółka zatrudnia ponad 2 960 osób.

W marcu 2007 Spółka Alma Market wprowadziła na rynek markę własną pozycjonowaną w segmencie premium produktów spożywczych pod nazwą
Krakowski Kredens
.

W latach 2009-2010 r. rozważane było przejęcie spółki Vistula SA, ale do niego nie doszło.

W listopadzie 2012 roku Alma Market SA wprowadziła gamę ponad 200 produktów pod marką
Food & Joy,
obejmujących szeroki asortyment produktów spożywczych.

W 2014 r. Spółka na inwestycje wyda 20 mln zł. Jak mówi Jerzy Mazgaj:
spółka nie zamierza przejmować innych sieci, ponieważ na rynku nie widać atrakcyjnych celów do przejęcia. Jeśli będzie przejmować, to raczej pojedyncze sklepy.
Na 2014 r. planuje minimum pięć otwarć.
Alma Market
3. Struktura akcjonariatu

Spółka wyemitowała łącznie 5 560 990 akcji.


Liczba posiadanych akcji:
• Jerzy Mazgaj – 28,51%
• IPOPEMA2 FIZAN – 17,22%
• OFE PZU – 14,61%
• PIONEER FIO – 7,21%
• pozostali – 32,45%

Liczba głosów na WZA:
• Jerzy Mazgaj – 47,92%
• IPOPEMA2 FIZAN – 12,03%
• OFE PZU – 10,21%
• PIONEER FIO – 5,04%
• pozostali – 24,81%

Alma Market
4. Konkurenci

Sprzedaż produktów spożywczych segmentu premium jest stosunkowo niedawno powstałą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią handlu detalicznego.

Ciężko wymienić konkurentów działających w całej Polsce, o zbliżonej do Almy charakterystyce - poza Piotrem i Pawłem oraz Delikatesami Centrum (grupa Eurocash S.A.), które to zostaną omówione osobno.

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej supermarketów, co, jak można przypuszczać, jest odpowiedzią rynku na zmieniające się trendy i wymagania klientów.

Główną bolączką rynku dóbr luksusowych w Polsce jest jego jedna właściwość - trudno działać na nim w dużej skali. Na podobną barierę natrafiły delikatesy Alma. Aby się rozwijać, musiały zacząć konkurować cenami z Biedronką i Lidlem. [..] Mimo, że delikatesy Mazgaja nastawiają się na klientów zainteresowanych importowanymi serami, dojrzewającymi wędlinami i drogimi alkoholami, przy obrotach na poziomie 1,4 mld zł muszą włączyć się w walkę o masowego klienta.


Jak pokazują monitoringi w ramach Koszyka cen dlahandlu.pl [50 produktów brandowych], Alma, a także Piotr i Paweł starają się łączyć ofertę delikatesową z coraz wyraźniejszym akcentem na niską cenę. Poziomy cen notowane w Piotrze i Pawle (267,97 zł ) i Almie (271-276 zł) pozwalają im na przebijanie oferty cenowej typowej dla supermarketów.

Alma Market
5. Analiza SWOT

Mocne strony:

• rozpoznawalna, pozytywnie kojarzona marka
• wysoka jakość produktów - 1. miejsce w kategorii jakość w badaniu sieci spożywczych przeprowadzonym przez OC&C
• powiększająca się sieć sklepów
• ponad 3 tysiące produktów z importu własnego, dostępnych tylko w Almie

Słabe strony:

• wysokie ceny produktów - miejsce 19. na 20 w kategorii niskie ceny w badaniu OC&C. (Piotr i Paweł miejsce 17.) Nawet w segmencie premium cena jest istotna.
• położenie sklepów – tylko w dużych miastach, niesamodzielne lokale, wyłącznie w centrach handlowych

Szanse:

• rosnące zamożność, aspiracje i zainteresowanie produktami klasy premium wśród społeczeństwa

Zagrożenia:

• ponad dwukrotnie większa liczba sklepów, obecność w mniejszych miastach oraz niższe ceny (miejsce 17.) najbliższego konkurenta - Piotra i Pawła
• ponad 19-krotnie większa liczba sklepów Delikatesy Centrum - bliskiego konkurentaAlma Market
6. Kalendarium


13 stycznia 2009 r. – zawarcie znaczącej umowy
Spółka zawarła umowę najmu z Neinver Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest najem lokalu w centrum handlowym Futura Park w Krakowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy. Zawarta została na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia obiektu, ma wartość około 24,5 mln zł.

26 stycznia 2009 r. - Informacja o nie zawieraniu transakcji z użyciem finansowych instrumentów zabezpieczających
Wobec pojawiających się zapytań inwestorów i informacji prasowych o zawieraniu przez spółki publiczne kontraktów walutowych oraz w związku ze wzrostem zmienności na rynkach walutowych Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej Spółka nie zawierała żadnych transakcji z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych, jak również w żaden inny sposób nie uczestniczyła w tego typu transakcjach.

13 lutego 2009 r. - Raport dotyczący częściowego odstępstwa od stosowania zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW"
Z uwagi na optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej w języku angielskim nie wszystkie elementy korporacyjnej strony internetowej będą tłumaczone na język angielski. Spółka mimo to prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku angielskim starając się zamieścić na niej większość istotnych dla inwestorów treści.
Alma Market
6. KalendariumPóźniejsze, przykładowe, często powtarzające się wydarzenia:

zakładanie spółek zależnych (celowych), wnoszenie do nich wkładów niepieniężnych w formie nieruchomości (w których Alma kontynuuje działalność), a następnie zawieranie umów najmu - w celu poprawy efektywności, posiadania możliwości szybkiego upłynnienia aktywów i skoncentrowania się na kluczowej działalności Spółki

zawieranie umów najmu pod nowe sklepy Alma z podmiotami obcymi

zawieranie nowych umów kredytowych i aneksów do wcześniejszych umów podwyższających kwoty linii kredytowych i wydłużających termin spłaty

Eurocash
1. Obszary działalności

Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby placówek zajmujących się dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (szybkozbywalne towary konsumpcyjne – produkty FMCG). W swojej działalności Grupa Eurocash wykorzystuje szereg formatów dystrybucji – od hurtowni, po tzw. convenience stores.

Obecnie struktura Grupy Eurocash obejmuje:

Jednostki organizacyjne specjalizujące się w obsłudze konkretnego segmentu rynku i w większości stanowiące własność holdingu (jednostki biznesowe) –
Eurocash Cash&Carry, Eurocash Dystrybucja, Eurocash Franczyza, Eurocash Gastronomia, KDWT Impuls, Premium Distributors, Polcater, Tradis, PayUp

Sieci franczyzowe zrzeszające sklepy, które stanowią własność prywatnych przedsiębiorców korzystających jednak ze wsparcia marketingowego i negocjacyjnego Grupy Eurocash (sieci franczyzowe) –
ABC, Delikatesy Centrum (obecnie 875 placówek), Lewiatan, eurosklep, groszek, Koliber,

Spółki zależne ściśle powiązane z innymi podmiotami Grupy Eurocash (inne spółki) –
psd, DEF, Ambra

Eurocash
2. Historia i rozwój

W 2003 roku Luis Amaral, wraz z grupą ekspertów doświadczonych w branży dystrybucyjnej, poprzez wykup menedżerski nabył od firmy Jeronimo Martins spółkę Eurocash Cash&Carry.

W 2005 roku Grupa Eurocash zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Eurocash rozpoczynała od 48 hurtowni prowadzących sprzedaż asortymentu FMCG wyłącznie w systemie cash&carry i sukcesywnie przyłączała nowe firmy.

Spółka zamierza otworzyć w 2014 roku ok. 10 hurtowni cash&carry i co najmniej 150 sklepów Delikatesy Centrum.


Ostatnie wyniki finansowe Eurocash według wielu analityków są słabe, poniżej oczekiwań. Związane jest to z kluczową dla efektywności grupy restrukturyzacją spółki Tradis, wojną cenową na rynku, niskimi marżami oraz usamodzielnieniem się Emperii (supermarkety Stokrotka) w lipcu 2013 r., dotychczas w zakresie logistyki obsługiwanej przez Eurocash.


Eurocash
3. Struktura akcjonariatu

Spółka wyemitowała łącznie 138 427 636 akcji.
Akcjonariusze wg posiadanych głosów na WZA:
• 43,8% - Luis Amaral
• 0,61% - Martinho Pedro
• 0,29% - Amaral Rui
• 0,24% - Kopaczewska Katarzyna
• 0,21% - Guerreiro Arnaldo
• 0,05% - Owczarek Jacek
• 54,82% - pozostali

4. Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia:
30 listopada 2009 r. - nabycie Batna sp. z o.o. (2 lipca 2010 r. nastąpiło połączenie)
2 września 2010 r. - połączenie ze spółką Eurocash Dystrybucja Spółka z o.o.
3 stycznia 2011 r. - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Emperia Holding S.A. i Eurocash S.A. dotycząca nabycia udziałów i akcji w Spółkach Dystrybucyjnych Emperii - przekazanie opóźnionej informacji poufnej


Eurocash
4. Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia:

1 lipca 2011 r. - Umowa Inwestycyjna pomiędzy z Emperia Holding S.A. – zmiana warunków nabycia udziałów w związku z wystąpieniem okoliczności określonych w warunkach umowy (nie doszło do zbycia Udziałów przed 30 czerwca 2011 r., m.in. w wyniku braku zgody UOKiK)
5 sierpnia 2011 r. - Niedojście emisji akcji serii K (przeznaczonej dla Emperii) do skutku oraz utrata ważności prospektu emisyjnego
9 sierpnia 2011 r. – Emperia odstępuje od Umowy Inwestycyjnej i wzywa do zapłaty odszkodowania. Eurocash uznaje odstąpienie i wezwanie za bezpodstawne, a Umowę za wciąż wiążącą.
10 września 2011 r. – Powództwo przeciwko Emperia Holding S.A. i P1 Sp. z o.o. o ustalenie istnienia stosunku prawnego wynikającego z Umowy oraz wynikającej z niej ceny.
27 października 2011 r. – Warunkowa zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie Grupy Tradis przez Eurocash S.A. od Emperii. Eurocash pozostaje w gotowości do sfinalizowania transakcji i zakończenia działań procesowych.
21 grudnia 2011 r. - Podpisanie Ugody i zmian do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. i Emperia Holding S.A. Wartość 1 095 575 885 zł.

1 lutego 2013 r. - Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z o.o., a Tradis Sp. z o.o. (grupa Eurocash), z dniem 31 lipca 2013 r.

5 grudnia 2013 r. - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A., KDWT S.A. oraz Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Kolporter obejmie 25%+1 udział w KDWT, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w nowoutworzonej spółce, do której Kolporter wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność Kolporter.

18 grudnia 2013 r. - Zamiar połączenia z podmiotem zależnym Tradis Sp. z o.o., w której Eurocash SA posiada 100% udziałów.
Piotr i Paweł
1. Obszary działalności

Piotr i Paweł to sieć supermarketów (powstających głównie w miastach powyżej 100 000 mieszkańców), spośród których 58 to jednostki własne, a 42 jednostki franczyzowe, funkcjonujące poprzez związanie biorcy i dawcy licencji umową franczyzową obejmującą przekazanie know-how, opiekę nad przekształcaniem bądź budową supermarketu poprzez uruchomienie oraz bieżącą działalność operacyjną.

Sklepy sieci Piotr i Paweł funkcjonują w oparciu o określone standardy sprzedaży - placówki sieci otrzymują kompleksowe wsparcie handlowe (centralne umowy z dostawcami), doradztwo w zakresie działalności operacyjnej sklepu (szkolenie personelu, stosowanie sprawdzonej formy oraz jakości świadczonych usług), wsparcie akcji w zakresie promocji placówki (działania marketingowe), doradztwo prawne. Współpraca handlowa firmy Piotr i Paweł na podstawie umów franczyzowych z właścicielami sklepów trwa od 2000 r., kiedy to powstał pierwszy tego rodzaju sklep w Pile.

Centrala sieci i jej serwis logistyczny, choć działają pod tym samym szyldem, są odrębnymi firmami. Magazyny to dla franczyzobiorców hurtownia, która na konkurencyjnych zasadach walczy, żeby właśnie od niej brać towar. Mimo to udział dwóch magazynów logistycznych w ogólnym obrocie Piotra i Pawła sięga 90 proc.

Coraz istotniejszym elementem polityki asortymentowej Piotra i Pawła stają się marki własne. Obecnie w sprzedaży są trzy rodzaje tego typu wyrobów: marka premium „Spiżarnia Smaków”, obejmująca 30 produktów (głównie wędlin), marka Piotr i Paweł „Zawsze jakość oraz marka ekonomiczna Piotr i Paweł „Codzienne zakupy”.

Piotr i Paweł
2. Historia i rozwój

Supermarkety Piotr i Paweł działają na polskim rynu od 23 lat i do dziś są 100% własnością rodziny Wosiów.

Rok 1990 to początek działalności w Poznaniu. Eleonora Woś z synami Piotrem i Pawłem otwierają pierwszy sklep o powierzchni 60 m2.

W grudniu 1991 r. otwarto pierwszy supermarket "Piotr i Paweł" o powierzchni 300 m2 sprzedaży.

W 1995 r. otwarto pierwszy całodobowy supermarket „Piotr i Paweł”.

W 2000 r. „Piotr i Paweł” wychodzi poza granice Poznania. Otwiera sklep w Pile (jest to pierwsza umowa franchisingowa) oraz centrum logistyczne pod Poznaniem.

W kolejnych latach - ciągłe otwarcia nowych sklepów, własnych i franczyzowych.

W 2003 r. uruchomiono sklep internetowy, który w 2012 r. zyskał ogólnopolski zasięg.

W 2013 r. rozszerzono asortyment marki własnej do 600 produktów, wprowadzono brand
Lubię
w koalicji zakupowej Grupy Handlowej PL Plus (Bać-Pol, Piotr i Paweł, Topaz).
Piotr i Paweł został zwycięzcą Rankingu Wartości Marek Wielkopolski w 2 kategoriach - B2C oraz wybór internautów. Wartość Piotra i Pawła została oceniona na 294 mln złotych

W roku 2014 sieć planuje otworzyć co najmniej 20 nowych supermarketów, a do 2018 roku posiadać razem aż 250 sklepów.

Istotnymi elementami rozwoju Piotra i Pawła będą: franchising, oparty na pozyskiwaniu i rebrandingu istniejących placówek oraz inwestycje w logistykę, zakładające budowę dwóch kolejnych centrów logistycznyh.

Analiza otoczenia
Alma Market

Bibliografia
Bogatych klientów jest za mało, by delikatesy wyszły na swoje
, 5 stycznia 2011 r., Dziennik Gazeta Prawna
Niskie ceny już nie wystarczają, by przyciągać klientów
, 3 października 2013 r., www.metromsn.gazeta.pl
Rozwój/Historia
, www.almamarket.pl
Historia, Akcjonariat
, www.krakchemia.pl
Alma romansuje z grupą PZU
, 10 stycznia 2012 r., Puls Biznesu
Prezes Alma Market: Kończy się era hipermarketów w Polsce
, 6 kwietnia 2012 r., www.stockwatch.pl
Jeżeli już to Alma Market przejmie Vistulę
, 2 lutego 2010 r., www.parkiet.com
www.ergoenergy.pl
Prezes Almy: Grudzień rozczarował. Na ożywienie trzeba będzie poczekać
, 2 stycznia 2014 r., www.portalspozywczy.pl
Alma, Eko Holding: Średnie sklepy będą rosły najszybciej
, 2 sierpnia 2011 r., Parkiet
Prezes Alma Market: Wyniki poprawimy, kiedy będziemy rozwijać się mniej intensywnie
, 4 lipca 2012 r., www.portalspozywczy.pl
Koszyk cen dlahandlu.pl: Delikatesy stawiają na supermarketowe ceny
, 13 września 2012 r., www.pieniadze.gazeta.pl
Historia, Profil grupy Eurocash
, www.eurocash.pl
Eurocash chce otworzyć w '14 ok. 10 hurtowni cash&carry i min. 150 Delikatesów Centrum (wywiad)
, 28 lutego 2014 r., www.stockwatch.pl
Analityk: Wyniki Eurocashu są słabe, jeśli nie bardzo słabe
, 28 lutego 2014 r., www.portalspozywczy.pl
Rozczarowujące zyski Eurocashu. Dyrektor tłumaczy dlaczego
, 28 lutego 2014 r., www.money.pl
O grupie
, www.emperia.pl
Piotr i Paweł
, www.franchising.pl
Piotr i Paweł w poszukiwaniu niższych cen
, 1 kwietnia 2013 r., Wiadomosci Handlowe
Piotr i Paweł inwestuje w logistykę
, 19 stycznia 2014 r., www.wiadomoscihandlowe.pl
Klient nie może zauważyć różnicy
, 27 marca 2014 r., Wiadomości Handlowe
Piotr i Paweł najcenniejszy i najbardziej rozpoznawalny w Wielkopolsce
, 18 grudnia 2013 r., Poradnik Handlowca - Wiadomości
Full transcript