Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Đường lối - TS

No description
by

Son Nguyen

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Đường lối - TS

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954)
Hoàn cảnh lịch sử
Kết quả và ý nghĩa
Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
1. Mục đích kháng chiến
Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
- Ngay sau Cách mạng tháng 8 thành công, trong Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc ngày 25/11/1945, Đảng ta đã xác định kẻ thù chính và nguy hiểm nhất của dân tộc ta là thực dân Pháp.
Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
Các thành viên nhóm 3
1. Huỳnh Thơ Đình
2. Nguyễn Kế Đức
3. Bùi Thị Hương
4. Đặng Thành Huy
5. Hồ Thị Trúc Linh
6. Ngũ Như Long
7. Phạm Thị Kiều Như
8. Nguyễn Nhã Quyên
9. Nguyễn Thị Tuyết Sơn
10. Lâm Mỹ Thanh
11. Trần Thị Hiếu Thảo
12. Cao Uyên Thi

- Sự lãnh đạo vững vàng của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
- Lực lượng ba thứ quân ngày càng vững mạnh, là lực lượng quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường, đè bẹp ý chí xâm lược của địch, giải phóng đất đai.
- Chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân ngày càng lớn mạnh, được củng cố vững chắc và là công cụ sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới.
- Sự đoàn kết chiến đấu của dân tộc 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia cùng chống lại 1 kẻ thù chung; đồng thời với đó là sự giúp đỡ lớn lao của Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và các dân tộc yêu chuộng hoà bình khác trên toàn thế giới.
- Thứ nhất, đề ra đường lối đúng đắn và quán triệt sâu rộng đường lối đó cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện, đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính.
- Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội.
- Thứ ba, thực hiện phương châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh để có tiềm lực mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến.
- Thứ tư, quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ và lâu dài, đồng thời tích cực, chủ động đề ra và thực hiện phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao, đưa kháng chiến đến thắng lợi.
- Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.
Bài học kinh nghiệm
Nguyên nhân thắng lợi
Kết quả
Ngoại giao
Chính trị
Chính trị
- Đảng ta ra hoạt động công khai, có điều kiện kiện toàn tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo đối với kháng chiến.
- Bộ máy chính quyền 5 cấp được củng cố.
- Thành lập mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt).
- Triển khai chính sách ruộng đất mới.
Quân sự
Ngoại giao
- Ngày 20-7-1954, hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông dương được kí kết.
1
2
3
5
4
Trò chơi đuổi hình bắt chữ
Cơ sở khoa học
Kế thừa từ :
những kinh nghiệm chiến tranh nhân dân của cha ông và
những nguyên lí cơ bản về chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê-nin
Hoàn cảnh thực tiễn
- Ở Hà Nội, Pháp bắn súng ném lựu đạn ở nhiều nơi.

- 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ để chúng kiểm soát an ninh trật tự thủ đô.

- Tình thế khẩn cấp buộc ta phải có quyết định kịp thời.
- 19/12/1946, Ban Thường Vụ TW Đảng tiến hành họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông).
- 20h 19/12/1946, đồng loạt nổ súng. Rạng sáng 20/12/1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh được phát đi trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thuận lợi
Khó khăn
- Tương quan lực lượng ta yếu hơn địch
- Bị bao vây bốn phía, không nhận được sự giúp đỡ từ nước nào.
- Pháp có vũ khí tối tân, có quân đội sẵn trong các thành thị lớn ở miền Bắc.
- Ta chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, đó là chính nghĩa.
- Có thiên thời địa lợi nhân hòa.
- Có sự chuẩn bị lâu dài cần thiết về mọi mặt.
- Có các văn kiện Toàn dân kháng chiến(TW Đảng), Kháng chiến nhất định thắng lợi (Trường Chinh), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Hồ Chí Minh).
Quân sự
- Cuối năm 1952, lực lượng chủ lực đã có 6 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh-pháo binh.
- Tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai, dân cư.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 được ghi vào lịch sử dân tộc.

Đối với quốc tế
- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
- Mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới.
- Đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở ba nước Đông Dương.
- Mở ra sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Đối với nước ta
- Làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức độ cao.
- Làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.
- Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.


Ý nghĩa lịch sử
=> phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào chúng.
- Trong Chỉ thị Công việc khẩn bây giờ (5/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những công việc tầm toàn cục, chiến lược.
- Cuối cùng, Đường lối toàn quốc kháng chiến của Đảng được hoàn chỉnh và thể hiện tập trung trong ba văn kiện lớn: Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/12/1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (20/12/1946) của Hồ Chủ Tịch, và Tác phẩm được tổng hợp loạt bài đăng của Tổng Bí thư Trường Chinh Kháng chiến nhất định thẳng lợi (1947).
2. Tính chất kháng chiến
3. Chính sách kháng chiến
4. Chương trình và nhiệm vụ kháng chiến
Triển vọng kháng chiến :
lâu dài gian khổ, khó khăn nhưng nhất định sẽ thắng lợi
Mục đích kháng chiến
Kế tục và phát triển sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám, “ Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhât và độc lập

Tính chất kháng chiến
- Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, cuộc kháng chiến của dân tộc vì tự do, độc lập , dân chủ và hòa bình. Đây là cuộc kháng chiến có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới. Nó có tính chất toàn dân, toàn diện, lâu dài. Là cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, hòa bình. Mang tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới.
-Về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Trường Chinh khẳng định "... Cuộc kháng chiến này chỉ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, củng cố và mở rộng chế độ cộng hoà dân chủ. Nó không tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày, chỉ tịch thu ruộng đất và các hạng tài sản khác của Việt gian phản quốc để bổ sung ngân quỹ kháng chiến hay ủng hộ gia đình các chiến sĩ hy sinh." (Kháng chiến nhất định thắng lợi - Trường Chinh)
Phương châm tiến hành kháng chiến
Kháng chiến toàn dân
"Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. ... "
Kháng chiến toàn diện
Đánh địch trên mọi mặt trận: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.


Kháng chiến lâu dài
- Bởi vì tương quan lực lượng ta yếu hơn địch.
Tự lực cánh sinh
- Dựa vào sức mình là chính. Tự cấp, tự túc về mọi mặt.
- Chính trị : đoàn kết toàn dân, đoàn kết Việt - Lào - Miên, xây dựng Đảng, chính quyền.
- Về quân sự: thực hiện võ trang nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện du kích chiến tuyến, " triệt để dùng du kích, vận động chiến".
- Về kinh tế: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung tự cấp.
- Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, xây dựng văn hóa theo 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.
- Về ngoại giao: thêm bạn bớt thù, sẵn sàng đàm phán với Pháp nếu Pháp không công nhận Việt Nam độc lập.
- Phát huy yếu tố " thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
- Về đại thể, kháng chiến qua ba giai đoạn : khi ta yếu hơn địch ( phòng ngự), cầm cự khi lực lượng ta ngang bằng địch và tổng phản công khi ta mạnh hơn địch.
Câu 1
Đáp án : Thực dân
Câu 2
Đáp án : Đường lối
Câu 3
Đáp án: Trường kì
Câu 4
Đáp án : Tối hậu thư
Câu 5
Đáp án : Xâm lược
Chính sách kháng chiến
Chính sách kháng chiến: liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp, đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân. Thực hiện toàn dân kháng chiến... Tự túc về mọi mặt.
Chương trình và
nhiệm vụ kháng chiến
“ Đoàn kết toàn dân. Thực hiện quân, chính, dân nhất trí… Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện toàn dân kháng chiến, trường kì kháng chiến… Giành chính quyền thống nhất đất nước. Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc. ”
Full transcript