Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språk och lärande

No description
by

Johanna Martinez-Conde

on 17 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språk och lärande

Språk och lärande
- en sammanfattning

Språk som nyckelkompetens
En av EU:s åtta nycklekompetenser
Språk på modersmålet
Identitet
Kunskapsutveckling
Klassrummets olika samtal
Skrivande i skolans alla ämnen
Tal och skrift komplementära uttryckssätt som stödjer varandra
Outnyttjad potential
"Kommunikation på modersmålet är förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (dvs. att lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang – utbildning, arbete, hem och fritid."
Kommunikativ kompetens: produktion, interaktion och reception
Kunskaper: ordförråd, funktionell grammatik, språkets funktioner
Färdigheter: vad man kan göra med språket i praktisk kommunikation
Attityder: intresse för dialog och samverkan
Det lärarledda helklassamtalet - IRF
(initiation - response - feed-back/uptake)
Elevers förberedda tal - kvalificerad språklig roll
Smågruppssamtal - tänka högt tillsammans
Skolskrivandets genrer
Berättande, diskuterande (uppsats och personliga svar), redovisande (faktaredovisning och rapport)
Tyst kunskap om genrer behöver medvetandegöras
Samverkan svenska - övriga ämnen
Skriva för att lära - kognitivt skrivande
Loggskrivande - Kravfritt skrivande
Reflektion
Medvetandegöra tankar
Främjar lärandet
En kritisk studie av elevforskning
Skriva med egna ord?
Ställa egna frågor?
Forskningsrapport - svår genre
Elever kan kopiera och använda texter som stöttning, men behöver även lärarens stöttning
Dialogiska och kollektiva sammanhang nödvändiga
Undervisningsspråkets roll i utvecklingen
Språkliga aktiviteter - stöttning för elevers lärande
SO - helklassamtal, utredande och argumenterande texter, (viss faktaredovisning, jämförelser, argument och egna ställningstaganden)
"
formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter"
NO - smågruppssamtal vid lab, labrapport, passiv form

"beskriva, tolka och förklara förlopp"

Ett språkutvecklingsperspektiv i skolans alla ämnen
En medvetenhet kring språkets betydelse gynnnar både kunskaps- och språkutveckling
Varje lärare har kompetens inom sitt ämnes språk
Språklärarna har både övergripande och fördjupade kunskaper om språk
Frågor att ställa sig
Vilka språkliga kunskaper behövs inom mitt ämne? Vilka ord och begrepp? Vilka språkliga normer?
I vilka roller och med vilka syften behöver man kunna kommunicera? Vilka sorts texter behöver man kunna läsa, bearbeta och producera?
Full transcript