Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENDAHULUAN

No description
by

aida nurdiyana

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENDAHULUAN

ISI 4
STATISTIK PEKERJA CEMERLANG
KATEGORI ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG
 Pekerja yang menunjukkan sikap yang positif untuk membangunkan sesebuah syarikat.
 Pekerja yang cemerlang dapat dilihat melalui semangatnya yang menginginkan setiap pekerjaan yang dilakukannya sentiasa berhasil dan sempurna.
 Pekerja yang cemerlang haruslah bertindak secara positif jika menghadapi sebarang masalah agar dapat diselesaikan dengan bijak.
 Pekerja yang cemerlang mempunyai semangat dan daya saing yang tinggi dengan pekerja lain supaya dapat meningkatkan mutu kerja.
 Kerajinan juga merupakan sikap dimiliki dalam diri setiap pekerja yang cemerlang kerana tanpa usaha kita tidak akan pernah berjaya.
 Pekerja yang cemerlang juga mempunyai semangat ingin tahu yang mendalam dan sering bertanya untuk memastikan kerjanya sempurna mengikut kaedah majikan.
 Pekerja yang cemerlang sentiasa cekap dan produktif dalam melakukan sesuatu kerja.
 Pekerja cemerlang juga sentiasa gigih dalam melakukan kerjanya.

ISI 2
 Visi
 Melahirkan pekerja yang berkualiti dan berdaya saing.
 Memastikan Syaikat Global menjadi syarikat maju di peringkat antarabangsa.
 Menjadi Syarikat maju dalam jangka masa pendek.
 Memastikan Syarikat Global menjadi syarikat antarabangsa pada tahun 2020.
 Misi
 Kualiti menjamin ke arah kecemerlangan pekerja.
 Visi dan misi yang berbjektifkan lebih kepada pekerja dan menaikkan nama syarikat di persada antarabangsa.
 Majlis ini juga diadakan untuk melahirkan pekerja yang berdaya saing serta produktif dalam jangka masa pendek.
 Matlamat penyampaian Anugerah Cemerlang 2013 ini adalah untuk menghargai pekerja-pekerja yang berdedikasi sebagai penghargaan.
 Selain itu, Syarikat Global juga sedang menjangka untuk memperbanyak lagi cawangan dalam jangka masa panjang di peringkat dunia.

PENDAHULUAN
TEKS UCAPAN
MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH CEMERLANG

Piawaian juga diambil kira untuk memilih pekerja yang cemerlang

 Pencapaian juga dinilai denga cara kerja yang sentiasa cemerlang dari semasa ke semasa

 Tempoh bekerja merujuk kepada para pekerja yang telah berkhidmatan dan bertugas di syarikat ini yang sentiasa memberi cadangan mahupun idea yang bernas bagi memajukan syarikat

 Pengalaman juga diambil kira bagi melantik para pekerja yang cemerlang. Terdapat sebahagian daripada pekerja yang bekerja di syarikat ini dating daripada syarikat lain yang mempunyai organisasi yang besar dan ini membolehkan para pekerja dapat menggunakan pengalaman mereka di syarikat kami.

 Pengalaman juga di ambil kira dari segi tahap pendidikan para pekerja yang sebahagiannya datang dari Universiti yang diiktiraf dan juga terkemuka di dalam dan di luar Negara. Dari segi pencapaian juga memainkan peranan penting bagi para pekerja seperti mereka perlu mempunyai Ijazah sarjana dan paling minimum mereka perlu mempuyai diploma.

 Kualiti bekerja pula perkara yang selalu di titik beratkan untuk para pekerja menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dari segi cara bekerja dan juga sikap produktif yang sentiasa di tunjukkan. Selain itu, sikap tolong-menolong dan juga perlu ada pada para pekerja seperti menolong rakan yang lain jika mereka memerlukan pertolongan dan sentiasa memberi tunjuk ajar jika mereka melakukan kesalahan. Seterusnya mereka juga digalakkan supaya sentiasa menyiapkan kerja tepat pada waktu yang ditetapkan dan sentiasa melakukan semua arahan yang dibei dengan penuh dedikasi.

ISI 1
CIRI-CIRI PELAJAR CEMERLANG
PIAWAIAN PEKERJA CEMERLANG
 KEBERSIHAN

- Kebersihan menjadi salah satu aspek penting dalam pemilihan calon, pekerja yang sentiasa menjaga kebersihan untuk memudahkan pekerjaan dan menjadikan tempat kerja lebih tersusun, amalan 5S perlu diambil kira dalam setiap pekerjaan yang dilakukan
- Kebersihan juga menjadi tanggungjawab setiap pekerja dalam memastikan kerja yang dilakukan lebih berkualiti dan dalam keadaan baik

KECEKAPAN

- Selain itu, pekerja juga mesti cekap dalam melakukan pekerjaan yang diberi agar menjadi lebih sempurna

 PEMIKIRAN

- Pekerja yang berfikiran kreatif dan inovatif dapat mengeluarkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti dan baik. pemikiran yang luas akan menjadikan produk yang terhasil lebih berkualiti.

KOMUNIKASI

- Keberkesanan komunikasi adalah salah satu peranan yang penting dalam menjalankan sesuatu pekerjaan, contohnya sesama pekerja itu sendiri, selain dapat berkongsi idea dalam proses menghasilkan produk, pekerja juga boleh berkongsi tips atau memberi nasihat sesama sendiri demi memastikan pekerjaan yang dilakukan lebih berkualiti
- Selain pekerja, majikan memainkan perana penting dalam meningkatkan atau melahirkan pekerja cemerlang contohnya dengan memberi nasihat atau panduan dalam pekerjaan.

ISI 3
Jumlah Peningkatan pekerja cemerlang

 Meningkat daripada dua orang kepada 6 orang pekerja pada tahu 2014.
 Selain itu, dijangka terus meningkat pada masa akan datang kerana telah timbul kesedaran dikalangan pekerja.
 Langkah-langkah yang diambil oleh majikan dan pekerja sendiri.
Penurunan pekerja cemerlang setiap tahun.
 Pihak Syarikat Global hendaklah mengadakan majlis seperti ini pada setiap tahun sebagai tanda penghargaan kepada pekerja supaya tiada penurunan pekerja cemerlang malah akan makin bertambah.

Penurunan penerimaan anugerah pekerja cemerlang

 Meningkat dari tahun ke tahun.
 Peningkatan yang paling ketara adalah pada tahun 2014, iaitu lebih kurang 10 peratus pekerja yang menerima anugerah berbanding tahun sebelumnya.
 Nisbah pekerja cemerlang pada tahun 2014 dan tahun sebelumnya ialah 1:3.
 Dijangka terus meningkat pada tahun-tahun mendatang kerana wujudnya persaingan yang sihat antara pekerja dan langkah yang akan diambil oleh majikan serta pekerja sendiri.


ISI 5
KELEBIHAN MENJADI PEKERJA CEMERLANG
-Dapat memberi motivasi dan semangat kepada pekerja lain untuk lebih bermotivasi dan bersemangat lagi dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberi.

-Boleh berkongsi kemahiran serta pengetahuan dan pengalaman mereka yang membolehkan mereka dicalonkan sebagai pekerja cemerlang agar dapat dicontohi.

-Kelebihan lain ialah apabila diberikan penghargaan dan anugerah oleh pihak atasan mahupun syarikat sebagai tanda terima kasih atas usaha dan prestasi cemerlang dan usaha yang ditunjukka dalam melaksanakan tugasan.

-Kenaikan pangkat juga akan diberikan kepada mereka yang mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang.
-Selain itu, kenaikan gaji juga mampu menambahkan lagi semangat pekerja untuk berkerja dengan lebih gigih.

ISI 6
PEMANGKIN PEKERJA CEMERLANG
Terdapat dua ciri yang menjadi pemangkin kepada pekerja cemerlang, iaitu:
- MAJIKAN
- PEKERJA

Dari segi majikan :

- Majikan memberi banyak motivasi atau panduan mengenai sesuatu pekerjaan yang telah dipertanggungjawab
- Majikan memantau tugasan pekerja dan memberi pertolongan kepada pekerja yang memerlukan bantuan
- Majikan juga berperanan penting untuk menguruskan soal kebajikan pekerja, contohnya pekerja yang datang dari jauh dan memerlukan tempat tinggal yang berhampiran
- Majikan memberi galakan atau bonus sebagai suatu ganjaran kepada pekerja atas usaha dalam melakukan pekerjaan
- Majikan juga pendorong kepada para pekerja untuk mereka berusaha menjadi lebih berdedikasi.

Dari segi pekerja :

- Sebagai pekerja yang bertanggungjawab, perkerja harus menjaga prestasi syarikat dan haruslah bersikap jujur dalam melaksanakan tugasan.
- Para pekerja yang berdedikasi akan sentiasa menepati masa dan menjadi pekerja contoh kepada pekerja lain untuk kepentingan bersama dalam menjaga prestasi.
- Para pekerja yang berdedikasi akan menjadikan kualiti pekerjaan itu lebih baik dan mampu menyiapkan tugasan yang diberikan dengan cepat dan mantap.
- Selain itu, para pekerja yang menonjolkan sikap yang berpotensi dalam pekerjaan akan menjadikan seseorang pekerja itu lebih baik dan sempurna dalam melakukan sesuatu tugasan dan mampu menjadi pekerja contoh kepada pekerja lain.
- Pekerja lain akan lebih memandang kelebihan pekerja yang berdedikasi tinggi dan bersikap suka menolong sesama pekerja. Secara, keseluruhannya, majlis ini diadakan untuk memastikan Syarikat Global mencapai matlamat yang telah dirancang pada setiap tahun.
 Selain itu, pekerja yang berkualiti juga dapat dilahirkan dengan jaya.
 Harapan: Semoga Syarikat Global menjadi syarikat yang terunggul di persada dunia pada tahun 2020.
 Bak kata pepatah “Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh”.

PENUTUP
Kata-kata Aluan

• Assalamualaikum Warahmatullahi Ta’ala Wabarakatuh dan salam sejahtera.
• Bismillahirahmanirahim.
• Tahniah dan syabas diucapkan atas usaha dalam menjayakan program ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan untuk semua yang terlibat.
• Syukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di dalam Dewan Senat, Syarikat Global pada hari ini.
• Jutaan terima kasih diucapkan, kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan di dalam Majlis Penyampaian Anugerah Cemerlang 2013.
• Tidak dilupakan juga penganjur majlis ini yang sudi menjemput saya untuk turut serta dalam majlis kali ini.
• Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pekerja yang terlibat dan hadirin yang sudi hadir.
• Sebelum saya memulakan ucapan saya pda hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, saya selaku Ketua Pengarah Syarikat Global akan menyampaikan ucapan pada hari ini.

KATA- KATA ALUAN
Full transcript