Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kullanımlar ve Doyumlar

No description
by

sevinç Özdemir

on 17 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kullanımlar ve Doyumlar

Sevinç Özdemir
201313028
Elihu Katz tarafından yazılan bir makale ile ilk olarak 1959’da literatüre giren Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, temel varsayım olarak, kitle iletişim araçlarını belli bir gereksinimi karşılamak için amaçlı olarak kullanma ve bu kullanımdan doyum sağlamaya dayanır. Elihu Katz tarafından açıklanan bu kuram, o güne değin ‘medya insanlara ne yapıyor?’ şeklinde sorgulanmasına dönüştürülmesi ile gündeme gelmiştir. Kitle iletişim teorileri içinde kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı insanların hangi gereksinimlerle kitle iletişim araçlarını kullandıkları ve kitle iletişim araçları arasındaki seçimi belirlemeye dönüktür.
Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı dört ana kavramdan oluşur.
• Aktif izlerkitle
• Aranan doyum
• Gereksinimler ve güdüler
• Elde edilen doyum

Bu teori “etki” teorilerinin “medyanın bireylere yaptıkları” şeklindeki tanımı yerine, “bireylerin iletişim araçlarıyla yaptıkları” söylemini ortaya koymuştur. Bu açıdan söz konusu yaklaşım, araştırma sorununu araç ya da mesajdan izlerkitleye kaydıran işlevselci bir iletişim araçları yaklaşımıdır.
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın üzerinde yoğunlaştığı üç sorun alanı şunlardır:
• İnsanların, ihtiyaçlarını karşılamak için medyayı ne şekilde kullandıkları sorusuna cevap bulmak.
• İnsanların medya kullanımlarının altında yatan güdüleri keşfetmek.
• Bireysel medya kullanımının olumlu ve olumsuz sonuçlarını saptamak.

T.C DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ
Doç. Dr. Bora ATAMAN
SEVİNÇ ÖZDEMİR
201313028
KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ
İzlerkitlenin kültürel tüketim faaliyeti belirli bir toplumsallık, kültürel ortam, iktidar ve baskı ağları içinde gerçekleşir ve bu yapıların üretiminde ve yeniden üretiminde rol oynar. Dolayısıyla izleyicinin, medya mesajının pasif alımlayıcısı olarak görüldüğü önceki yaklaşımlara bir tepki olarak yükselen Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, herhangi bir yapısal sınırlamadan muaf, güçlü bir izleyici kavramına sarıldığı için eleştirilmiştir.
Öte yandan internetin ve özellikle sosyal medyanın kullanıcı sayısındaki geometrik artış ile televizyon ve gazete gibi geleneksel mecraları dönüştürecek ya da saf dışı bırakacak biçimde gündelik kullanım alanı kazandığı görülmektedir. Bu bakımdan yeni medyanın etkileşimlilik, kullanıcı elemesi ve eş zamanlı olmaması gibi özellikleri, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın sosyal medyaya dönük araştırmalar için uygun olduğu fikrini desteklemektedir.
Sonuç itibariyle medya endüstrisi insanlara çok geniş bir yelpazede medya platformları ve içerikleri sunmaya devam ettikçe insanların neden farklı medya kanallarını seçtiklerini araştırmak için Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın en uygun bakış açılarından biri olarak düşünülebileceği ve bir fenomen hâline gelen sosyal medyanın bu yaklaşım çerçevesinde incelenebileceği söylenebilir.
Rosengren'in Kullanım ve Doyum Modeli
Sosyal medya her insanın belli bir sürede kullandığı ve daha sonra uzaklaşıp tekrar geri döndüğü bir mecra haline geldi. İletişim biliminin ortaya çıkardığı kuramlardan biri olan kullanımlar ve doyumlar kuramı günümüz sosyal medya alışkanlıkları hakkında benzer hipotezlerin üretilmesine neden oluyor.
Konuyla pek bir ilgisi olmada da internetteki tüketici davranışları üzerine bir rapor. :)
Full transcript