Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тойргоор жигд иргэж байгаа бие хурдатгалтай юу?

No description
by

Gankhuyag Ruby

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тойргоор жигд иргэж байгаа бие хурдатгалтай юу?

Тойргоор жигд эргэж байгаа бие хурдатгалтай юу?
Бие жигд хөдөлж байгаа үед замыг ямар нэг r радустай тойргийн нум гэж төсөөлж болно. Биеийн хурд Δt хугцаанд ū1 -ээс ū2 болж өөрчлөгдсөн гэвэл эргэлтийн өнцөг Δθ хэмжээгээр өөрчлөгдөнө. Хурд хэмжээ болон чиглэлээр тодорхойлогдож байгаа учир векторын дүрэм хэрэглэх болдог. Тиймээс биеийн хурдны хэмжээ өөрчлөгдөөгүй хэдий ч чиглэл нь өөрчлөгдсаө учир хурдны өөрчлөлт Δū = ū1- ū2 вектор 0 биш байх болно.
Хурдны векторуудын эхлэлийг тойргийн P цэг дээр параллелиар зөөвөл хурдны өөрчлөлтийн вектор тойргийн төв рүү чиглэж байгаа нь зургаас харагдаж байна. Ийнхүү хурдны өөрчлөлтийн вектор тэг биш учир машин хурдатгалтай гэсэн үг.

Хурдны өөрчлөлт тойргийн төв рүү чиглэх тул хурдатгал мөн тойргийн төв рүү чиглэнэ. Одоо энэ хурдатгалын хэмжээг тодорхойлцгооё.
Хурдны хэмжээ өөрчлөгдөөгүй учир ū1 = ū2 = uΔθ өнцөг шилжилт бага үед uΔθ нумын урт нь Δu хурдны өөрчлөлттэй бараг тэнцүү болно. Бие үргэлж тойргийн төв рүү чиглэдэг учраас төвд тэмүүлэх хурдатгал гэж нэрлэдэг.
Утсанд зүүсэн биеийг эргүүлэх хөдөлгөөн
Утасны нэг үзүүрт бөмбөг уяж нөгөө үзүүрийг гартаа бариад тойргоор эргүүлхэд гарт утасны татах хүч үйлчилж байгаа нь мэдрэгдэнэ. Бөмбөгийг зүүсэн утас хэвтээ хавтгай дээр төгс байрлаж чадахгүй тул утасны татах хүч ямагт хэвтээ, босоо 2 байгуулагчтай байна. Татах хүчний босоо байгуулагч төвд тэмүүлэх хурдатгал олгоно.
Эргэх хөдөлгөөний онцлог
Тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөний үед шугаман хурдны хэмжээ тогтмол боловч чиглэл нь байнга өөрчлөгдөнө.
Хэвтээ тойрог замаар эргэх машины хөдөлгөөн.
Төвд тэмүүлэх хурдатгал
Төвд тэмүүлэх хурдатгалтай хөдөлгөөнүүд
Ньютоны 2-р хуулиар биед хүч үйлчилсний улмаас биеийн хурд өөрчлөгдөж хурдатгалтай болдог.
Машины шулуун хөдлөх гэсэн эрмэлзэл замын тойруугаар эргэхэд, замыг гадагш түлхэх чиглэлтэй үйлчлэл илэрнэ. Ньютоны 3-р хуулиар зам машины дугуйд эсрэг үйлчилнэ. Энэ хүч байгаагүй бол машин тойрог зам дээр тогтож чадахгүй.
Хүчний чиглэлийн дагуу машин шилжихгүй учраас тэнд тайвны үрэлтийн хүч үүснэ. Зам дээгүүр машины дугуй гулсахгүй өнгөрч байхад дугуй замтай хүрэлцэж буй хэсэг тэр агшинд тайван байх болно. Иймээс дугуйд үйлчилэх тайвны үрэлтийн хүчний ачаар машин замын тойруу дээр замаас гарахгүй тогтох бөгөөд энэ хүч машинд төвд тэмүүлэх хурдатгал олгоно.
Налуу тойрог зам дээрх машины хөдөлгөөн
Налуу тойрог замаар хөдөлж байгаа машины хувьд үрэлтийг эс тооцвол, түүнд үйлчилж буй тулгуурын хүч ( нормаль буюу реакцын хүч)-ний хэвтээ байгуулагч нь төвд тэмүүлэх хурдатгал олгоно. Тулгуурын хүч үргэлж гадаргууд перпендикуляр чиглэх тул хэвтээ чиглэлд θ өнцөг үүсгэх налуу дээрх машины 4 дугуйд үйлчилэх нийлбэр реакцын хүч босоо чиглэлд θ өнцөг үүсгэнэ. Машин босоо чигт хүчгүй учраас энэ чиглэл дэх нийлбэр хүч тэг буюу N cosθ=mg байна.
Төвд тэмүүлэх хурдатгал олгогч хүч нь тулгуурын хүчний хэвтээ байгуулагч тул MAn=N sinθ болно.
Алсыг харагч тоглоомын эргэх хөдөлгөөн
Алсыг харагч дээр сууж яваа хүнд үйлчлэх нийлбэр хүч түүнд төвд тэмүүлэх хурдатгал олгоно. Хялбар тохиолдолд тухайн хүнд дэлхийгээс үйлчлэх хүндийн хүч ба төвд тэмүүлэх хурдатгал үүсгэнэ. Алсыг харагчийн хамгийн доод хэсэгт яваа хүнд үйлчилэх хүндийн хүч mg, тулгуурын хүч N.
Тулгуурын хүч хүндийн хүчнээс бага утгатай болсон тул хүн суудал дээрээ бага хүчээр дарах буюу жин хөнгөрсөн мэдрэмж түүнд төрнө. Алсыг харгчийн бусад хэсэг дээрхи хөдөлгөөнд төвд тэмүүлэх хурдатгалын хэмжээ хүндийн хүч болон тулгуурын хүчний байгуулагчдаар илэрхийлэгдэнэ. Нарийвчилбал, хүн ба суудлын үрэлтийн хүч, түшлэгийн аравчийн тулах хүч, хүний суудлын даруулга бүсний татах хүчийг нэмж тооцож болох юм.
3 баг
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Full transcript