Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HİNDİSTAN

No description
by

Zeynepnaz İseri

on 1 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HİNDİSTAN

Genel Bilgiler


Başkent: Yeni Delhi


Nüfus: 1,237 milyar (2012) Dünya Bankası


Para birimi: Hindistan rupisi


Resmi dilleri: Hintçe, İngilizce


Yönetim şekli: Federal cumhuriyet, Anayasal cumhuriyet,
Parlamenter sistem

Coğrafi Konumu
Asya’da bulunan ve yüzölçümü bakımından dünyada yedinci, nüfus bakımından ikinci sırada yer alan devlet. Kuzeyinde Keşmir ve Çin, kuzeydoğusunda Nepal ve Bhutan, doğusunda Bangladeş ve Birmanya, güneydoğusunda Seylan, güneyinde Hint Okyanusu, kuzeybatısında Pakistan bulunur. Üçgene benzeyen Hindistan yarımadası, ülkenin en büyük kısmını kaplar. Ülkenin kapladığı alan 3.287.590 km2 olup, kuzey-güney uzunluğu 3200 km, batı-doğu uzunluğu ise 2400 kilometredir
Fiziki Yapısı
Hindistan Fiziki yapı bakımından üç ayrı bölüme ayrılır.

Bunlar:
-Dekkan Platosu
-Ganj Ovası
-Himalayalar bölgesidir.

Dekkan Platosu
Hindistan Yarımadasının güneyinde, doğu ve batısı Gat Dağları ile çevrili 600-800 m yükseklikte bir platodur.
Gat Dağlarından dolayı denizin tesirinden uzaktır. Dekkan Platosu, ülkeyi ikiye ayıran Vindiya Dağları ile Ganj Ovasından ayrılır.

Ganj Ovası
Himalaya Dağlarından doğan Ganj Nehrinin ve kollarının suladığı çok verimli bir ovadır.
Alüvyonlarla örtülü olup, Brahmaputra Nehri ve Ganj Nehrinin deltası da bu ovaya aittir. Bu ovanın genişliği yaklaşık olarak 320 kilometredir.

Himalayalar Bölgesi
Kuzeyde 2400 km uzunluğunda, Hindistan’ı Tibet Yaylasından ayıran ve tarih boyunca istilalara engel teşkil eden tabii bir duvardır. En yüksek yeri Everest Tepesidir (8882 m). Himalaya Dağları Hindistan’ın kuzey sınırını çizer. Çok yüksek olan bu dağlar ancak, Muztag, Karakurum ve Hayber gibi yerlerden geçit verir
Akarsuları
En önemli nehirleri Ganj, Brahmaputra, Narbada, Godavari, Krişna ve İndus’un bir kısmıdır. Ganj ve Brahmaputra en büyük nehirleridir.
Brahmaputra 2900 km uzunluğundadır. Bu iki nehrin suları bazı bölgelerde ulaşıma elverişlidir. Ganj Nehri, Hindularca kutsal sayılır.

Bütünüyle Ekvator’un kuzeyinde kalan Hindistan, sıcak bölge içerisindedir.Muson iklimi egemendir. Ovalık bölgeler yıl boyunca nemli ve sıcak olur. Hindistan ikliminin başlıca özellikleri musonlar, alize rüzgarları, sıcaklık ve düzensiz yağışlardır. Hindistan’da yazlar yağışlı, kışlar ise kurak geçer. Aylık sıcaklık ortalaması 25-35°C arasında değişir. 4500-5000 m yüksekliklerde karlarla örtülü bölgeler bulunur.

Muson rüzgarlarının getirdiği yağmurlar bölgelere göre değişmektedir. Dağlık bölgelerde yağış ortalaması 508 milimetreyi bulur. Bu ortalama Tar Çölünde 254 mm, Assam’da 10.000 mm, Dekkan’da 254 mm, Batı Gatlarda ise 5000 milimetreyi bulur.


İklim
Bitki Örtüsü
Enlem, yükselti, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak bitki çeşitliliği fazladır. Başlıca bitki örtüsü güneyden kuzeye doğru trapikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savanlar, kurakçıl bitkiler, iğne yapraklı ormanlar ile yükseklerde yer alan alpin çayırlardır.
Hayvanlar
Hindistan’ın dağlık bölgeleri ve balta girmemiş ormanları; her çeşit vahşi hayvanlar, nesli tükenmek üzere olan kuşlar ve dünyada pek nadir görülen hayvan çeşitlerine sahiptir
. Kaplan, pars, arslan gibi yırtıcı hayvanlar bulunmaktadır. Kurt, ayı, yaban kedisi ve tilki gibi vahşi hayvanlara bolca rastlanmaktadır. Fil, misk geyiği, maymun, timsah, kertenkele, akrep, çeşit çeşit yılan cinsleri ve her nevi kuş cinsleri mevcuttur.

Madenler
Hindistan madenler bakımından bir hammadde deposu olup, tarih boyunca milletleri kendisinin üzerine çekmiştir. Dünya demir rezervlerinin% 25’ine, mika rezervlerinin % 80’ine sahiptir. Boksit rezervi bakımından dünyanın ikinci ve manganez rezervi bakımından da üçüncü ülkesidir.

Hindistan’da çıkarılan diğer yeraltı madenleri krom, kurşun, kömür, altın, gümüş, bakır, uranyum, titanyum ve petroldür.
Ayrıca kireçtaşı ve amonyum sülfatlı gübre ile betonarme ve sıvı alçı için lüzumlu alçıtaşı, Rayasthan ve Gucerat bölgelerinde çıkarılır. Hindistan, elmas ve zümrüt bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.


Nüfus
Çin ile birlikte dünyada nüfusu 1 milyar sınırının üstündeki iki ülkeden birisi olarak önemli bir yere sahip olan Hindistan, daha yüksek olan nüfus artış hızı sebebiyle yakın bir gelecekte dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktır.

Hindistan 1,2 milyar nüfusu ile dünyadaki en büyük ikinci ülkedir. Son 50 yılda tıbbi gelişmeler, tarımsal verimlilik nedeniyle Hindistan’da büyük bir nüfus artışı olmuştur. Ülkede kentsel nüfus 1991-2001 arasında %31,2 artarak çok büyük bir artış göstermiştir. 2010 yılında yapılan sayıma göre Hindistan nüfusunun %80′i kırsal kesimde, 285 milyon Hindistan’lı ise kentlerde yaşamaktadır.

Delhi, Mumbai, Kolkota, Çennai, Bangalore, Haydarabad ve Ahmedabad en kalabalık metropol şehirleridir.

Dil
Resmi dili Hintçe olmasına rağmen, 850 çeşit dil vardır. Yazışmalarda İngilizce kullanılır. Hindistan 27 eyaletten meydana gelmiş olup, her eyaletin kendi resmi dili vardır. Hindistan anayasasında kabul edilen resmi dillerden bazıları şunlardır: Hindu, Urdu, Pecabi, Marathi, Bengali, Gucerat, Oriya, Assamese, Keşmir dili, Sindhi, Sanskritçe, Telugu Tamil, Kannada, Malayam dilleri. Bu dilleri kullanan insanlar arasında anlaşmak için ya Hindu dili veya İngilizce kullanılır.

Okuma-yazma oranı % 30’dur. Bunların % 61,2’sini erkekler, % 28,8’ini kadınlar teşkil etmektedir.

Hindistan halkının 3/4’ü tarımla uğraşmaktadır ve gelirlerin yarısı tarımdan sağlanır. Hindistan topraklarının yarısında ekim yapılmaktadır. Tarım topraklarının % 80’ine tahıl ekilmektedir. Malabar ve Kromandel kıyılarında pirinç, şekerkamışı yetiştirilmektedir. Kuzeyindeki Ganj Ovası ve Bengal Körfezi kıyıları çok verimli topraklar olup, her nevi ürün alınmaktadır. Hindistan çay, susam, mercimek, yerfıstığı ve nohut üretiminde dünyada birinci sırayı; pirinç, şekerkamışı, soğan, keneotu ve hindkeneviri üretiminde ikinci sırayı almaktadır.Ülkenin en önemli tarım ürünün pirinçtir.

Bunların yanında buğday, arpa, keten, tütün, portakal, mısır, patates ve elma yetiştirilmektedir. Ayrıca her cins baharat, pamuk, kahve ve haşhaş üretilir.

Hayvancılık
Hindistan hayvancılık bakımından oldukça zengindir. Dini inanışlarından dolayı sağda solda serbestçe gezinen inek, öküz ve mandalardan yeterli şekilde faydalanılamaz. Sadece güçlerinden ve sütlerinden sınırlı ölçüde fayda sağlanabilmektedir. Sığır, tavuk, koyun, eşek, keçi, manda beslenmektedir.
Aynı zamanda sanayi,balıkçılık ve ormancılıkta uygulanan ekonomik faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır.
HİNDİSTAN

Ekonomi
Tarım
Kuzeyde Himalayalar, doğuda Doğu Gatlar, batıda Batı Gatlar ve ortada Vindiya Dağları bulunur. Himalayaların Hindistan sınırları içindeki en yüksek noktası 7817 m ile Nanda Devi Dağlarıdır
Dağları
MÜZİK
Sevgi, mizah, trajedi, öfke, kahramanlık, terör, nefret, merak ve sükunet Hint estetiğinin temelini olusturan dokuz ana duygudur.En eski Hint müzikoloğu Bilge Bharata müzisyenin görevinin duyguları canlandırmak olduğunu söylemiştir. Bugün Hint müzik geleneğinde baskın iki tarz vardır: Kuzey Hindistan müziği ve Güney Hindistan müziği. Geçmişleri ve felsefeleri yakın olduğu için bu iki müzik bazı ortak özelliklere sahiptir. Fakat ragaları (müzik tavırları) ve söylenişleri çoklukla birbirinden ayrılmaktadır.Hint müziginde kullanilan dört tip enstrüman vardır. Tantu (telli), Susir (üflemeli), Avanada (vurmalı) ile zil ve gonglardan olusan Ghana.

Dans Hindistan’da şiir, heykel, mimari, müzik ve tiyatro gibi birçok diğer sahalara da girmiştir.Hint dansında farklı tavır çesitleri, el hareketleri ve anlamlari, duygular ve kategorileri, kıyafet, sahne, süsleme ve hatta seyirci yaklaşımları vardır. Danslar yerel özelliklere göre bazen değişim gösterir. Hindistan’ın en eski sembollerinden biri Shiv Nataraj heykeli yani danseden Shiva’dır.Hindistan’da dans ve müzik hayatın tüm safhalarını kaplar ve birçok festival ve törene renk ve neşe getirir.
Dans
Sinema
Hindistan Kültürü ve yaşamı Hindistan dışında özellikle Hint Filmleri ile tanınmıştır. Hindistanın değişik bölgelerinde farklı film prodüksiyonları vardır. Bunlardan en önemlisi Mumbai'deki Bollywood film endüstrisidir. Bollywood adı Hollywood ve Bombay (Mumbai) isimlerinden oluşturulmuştur
Aamir Khan, yapımcı ve oyuncu olarak güzel eserler ortaya çıkararak Hint Sineması’nı iyi yerlere getirmeye çalışmıştır.3 Idiots, Ghajini, Yerdeki Aamir Khan Hint Sineması (Bollywood)Yıldızlar en iyi yapıtlarıdır.Filmlerin en büyük özellikleri arasında, filmlerin içinde müzikle birlikte dans vs. görsellerin olması ve filmlerin sürelerinin oldukça uzun olmasıdır.
Kıyafet
Hindistan’ı cazip kılan özelliklerden biri de halkın çok renkli ve çok farklı kıyafetidir.Sari, bir tek kumaş olarak mevcut kıyafetler içinde en çok yönlü olanıdır.Hint kadınının milli kıyafeti haline gelmiştir.Çesitli şekillerde giyilebilen bu harika kıyafet ayrıca giyiliş şekli, rengi ve dokusuyla giyen kişinin sosyal statüsü, mesleği, bölgesi ve dini hakkında bilgi verir. Sarinin altına giyilen dar ve kısa bluzun adı cholidir.Hindistan kadınlarının kullandığı diğer bir kıyafet şalvar-kamizdir.Kadınlar şalvarın üzerine kamiz adı verilen uzun ve bol bir ceket giyerler. Hint kadınlarının çoğunluğu geleneksel kıyafetler giyiyorlarsa da, erkekler daha modern batı kıyafetleri içindedir. Gömlek ve pantolon tüm Hindistan’da giyilmektedir. Ancak köy erkekleri kendilerini kurta, lungi, dhoti ve pijama gibi geleneksel kıyafetler içinde daha rahat hissederler.
Hint Mutfağı
Güzel Hint yemeğinin özü kokulu baharatların doğru kullanımından geçer.Bunun dışında Hint yemeklerinde kullanılan diğer temel malzemeler ghee ve curd gibi süt ürünleridir. Mercimekte tüm ülkede yaygındır. Sebzeler her bölge ve mevsimde farklıdır. Sebzeyi pişirme şekli yanında hangi yemekle sunulduğuna bağlıdır. Hindistan’da çay toplanması İngilizler’in gelişleriyle olmuştur. Çoğu Hindu bugün et yese de, Hindu vejeteryan geleneği Hindistan’da oldukça yaygındir. Et pişirirken Müslüman gelenekleri en çok etkili olandır. Mughlai yemekleri, kebablar, zengin Kormalar ve köfteler, bir pilav ve et yemeği olan biryani, rogan josh, kil fırınlarda yapılan tandır et ve tavuk yemekleri Hindistan’a yerleşen Müslümanların yapmış oldukları katkılardır.
İlginç Gelenekler
Çocukları yüksekten atma
Ganj Nehri'ne girerek günahlardan arınmak
Ganj Nehri'nde ölüm
Kızları köpekle evlendirme
Drahoma geleneği
Sati geleneği
Kurbağaların Evlendirilmesi
Bazı Yerler
Agra Kalesi
Tac Mahal
Varanasi
Jama Mescidi
Red Fort
Khajuraho
Festivaller
Siyasi Durum
Din
Hindistan bir parlamenter federal cumhuriyettir.


Hindistan, yirmi sekiz eyalet ve yedi birlik bölgesinden oluşan bir federal cumhuriyettir. Eyaletler, Puduçeri ve Delhi birlik bölgeleri kendi seçilen hükümetlerine sahiptir. Diğer beş birlik bölgesinde de atanmış memurlar vardır, böylece bu eyaletler doğrudan cumhurbaşkanının idaresindedir. 1956'da uygulanan"States Reorganisation Act"'ine göre eyaletler, konuşulan dillere göre belirlenmiştir. Eyaletlerin yeri 1956’dan beri hiç değişmemiştir. Eyaletler ve birlik bölgeleri 610 tane ilçeye de bölünür.

Eyaletler:
1. Andhra Pradeş
2. Arunachal Pradeş
3. Assam
4. Bihar
5. Chhattisgarh
6. Goa
7. Gucerat
8. Haryana
9. Himaçal Pradeş
10. Cammu Keşmir
11. Carkand
12. Karnataka
13. Kerala
14. Madya Pradeş
15. Maharaştra
16. Manipur
17. Megalaya
18. Mizoram
19. Nagaland
20. Orissa
21. Pencap
22. Racastan
23. Sikkim
24. Tamil Nadu
25. Tripura
26. Uttar Pradeş
27. Uttarakand
28. Batı Bengal

Birlik bölgeleri:
A. Andaman ve Nikobar Adaları
B. Çandigar
C. Dadra ve Nagar Haveli
D. Daman ve Diu
E. Lakşadvip
F. Delhi Bölgesi
G. Puduçeri

Din,hindistanda hayatın her alanındadır ve geleneklerin önemli bir parçasıdır. Hindistan, Hindu, İslam, Hıristiyanlık,Taoizm, Jainizm, Sihizm ve diğer sayısız dini geleneğe ev sahipliği yapar.
Bir dinî gelenekler dermesi olan Hinduizmin temelini belirleyen inanışları tanımlamak pek kolay değildir. Hindistan nüfusunun büyük bir çoğunluğunun sahip olduğu bu inancı şekillendiren öğretiler; tek bir felsefeden ibaret değildir. Hinduizm, hem teorik alanda hem de uygulamada pek çok farklılık içerdiğinden dolayı "dinler mozaiği" denebilecek tek dinî gelenektir. Bu dinin bir kurucusu ya da kutsal kitabı yoktur. Rig Veda, Upanişadlar ve Bhagavad Gita; Hinduların kutsal metinleri olarak gösterilebilir. Çoğu dinlerin aksine Hinduizm, tek bir tanrıya tapınmayı öngörmez. Bir Hindu; Şiva, Vişnu, Rama, Krişna, Ganeş veya diğer tanrı ve tanrıçalara tapabilir ya da her ferdin içinde yer alan "Yüce Ruh"a veya "Yıkılmaz Ruh"a inanabilirTanrıların içinde en önemli olanı; sırasıyla yaratıcı, koruyucu ve yok edici olarak bilinen Brahma, Vişnu ve Şiva üçlemesidir. Brahma’nın pusuladaki dört yöne tekabül eden dört başı vardır. Hayatı ve tüm evreni yarattığına inanılır. Vişnu; doğum ve yeniden doğum devr-i dâimini yöneten koruyucudur. Ayrıca dünyayı kötü güçlerden korumak için çok defa dünyaya geldiğine dair bir inanış vardır. Genellikle boynuna sarılı bir kobra yılanı ile görülen Şiva; tüm kötülükleri yok eder ve birçok tecessümü vardır. Görülemeyen tanrılar, tanrısal güçleri simgeleyen birçok imge ve putlarla temsil edilir. Birçok put, tanımsız güzelliğe ve ihtişama sahip süslü tapınaklarda korunur.
Hinduizm
İslam
İslam Hindistan’da 8. yüzyılın başlarında Arap tüccarlar aracılığıyla girdi, fakat gerçek etkinliğini 12. yüzyılda kazandı. Hindistan'ın Müslümanlaşması büyük çoğunlukla Türklerle olmuştur. 12. yüzyılda Müslüman akınları ve 16. ve 17. yüzyıllardaki Babürlü Türk idaresi Hindistan’da İslamiyet’in yayılışında etkili olmuştur. Başta saldırgan gibi gözüken İslam’ın evrensel sevgi ve barışa yönelik mesajı daha sonraları yayılmıştır. Kabir ve Nanak gibi tasavvuf bilginlerinin yaymış olduğu kardeşlik ruhu Hindistan’daki katı kast sisteminin çözülmesinde yardımcı olmuştur. İki inancın karşılıklı iletişimi hayatın ve kültürün her alanında Hindu ve İslami unsurların bir sentez oluşturmasını sağlamıştır. Günümüzde de 138 milyonla dünyanın 2. büyük Müslüman topluluğu Hindistan'da yaşamaktadır.
Hıristiyanlık
Sihizm
Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan 'da takriben 1500 'lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası 'nda diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumu ile gündemde kalmaya çalışan Sıkh Dini, Hint Felsefesi'nden kaynaklanan Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş olmakla tanınmıştır. Sihizm, günümüzde Hindistan'ın dini ve siyasi hayatında önemli yerini korumaktadır.
Tarihi bilgilere göre Hindistan’daki misyoner etkinlikler 1544 yılında Francis Xavier’in gelişiyle başladı. Onu başta Portekiz’den, daha sonra da Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen misyonerler izledi. 18. ve 19. yüzyıllarda hem Katolik hem de Protestan misyonerler Hıristiyan öğretilerini yaydılar. Bugünkü Hindistan toplumu üzerindeki modern etkilerde Hıristiyanlığın payı da vardır. Hıristiyan misyonerler tüm ülkede okullar ve kolejler açarak inanç ve iyi niyet mesajları yaydılar. Hıristiyanlık ve öğretileri Mahatma Gandi de dahil olmak üzere birçok aydını ve düşünürü etkilemiştir. Bugün Hindistan’da 30 milyon kadar değişik mezheplerden Hıristiyan vardır.
Orta Yol Budizm, Hinduizmin bir kolu olarak ortaya çıkmış fakat zamanla tüm Asya’da yaygın hale gelmiştir. Bu inancın kurucusu Gautama Buddha’nın kişiliği ve öğretileri Japonya, Çin ve Asya’daki milyonlarca insanın hayatını aydınlatmıştır. Budizm ile Hinduizmin temel öğretileri arasında güçlü bir benzerlik vardır. Buna göre, bazı şeyler diğerlerinden daha uzun sürse de, her şey değişime tabidir. Budizmin diğer temel ilkesi hiçbir şeyin tesadüfen meydana gelmediğini ileri süren sebep kanunudur. Tüm olayların meydan gelişlerindeki etken doğa güçlerinin yanında karmadır. Buda, aşırı rahat düşkünlüğü ve her şeyden uzak durma iki uç nokta arasında dengeli ve ahenkli bir hayat tarzı olarak Orta Yol’u savunmuştur. Budizm dört Asil Gerçeğe dayanır: 1. Acı evrenseldir, 2. Acının sebebi hırs ve aşırı arzudur, 3. Acının üstesinden gelinebilir ve önlenebilir, 4. Arzulardan sıyrılmak acıları yok edebilir. Istırabı önlemek için kişi aşırı arzularına galip gelmelidir ki bu nirvanaya(satori) ulaşmayı ve aydınlanmanın tamamlanmasını sağlar
Budizm
Kumbh Mela:
Hindistan’da 12 yılda bir dünyada en çok insanın katıldığı bu festival yapılır. Haridwar’da Ganj nehrinin kenarında düzenlenen festivaline 2013 yılında yaklaşık toplam 80 milyon kişi katılmış ve 10 Nisan 2013′teki büyük yıkanma gününde 30 milyon kişi aynı anda Ganj Nehri’nde arınmıştır. Bu, dünya’daki en büyük insan toplanması olarak kayda geçmiştir.

Ganesh Chathurthi:
Hinduizmin belki de en popüler tanrısı fil başlı Ganeş’e adanan festival 11 gün sürüyor. Her yerde sergilenecek şekilde dev Ganeş heykelleri yapılıyor. Festivalin son gününde ise heykeller şarkılar ve danslar eşliğinde sokaklarda gezdirildikten -sonra okyanusa bırakılıp batırılıyor.

Onam Hasat Festivali:
Kerala’da düzenlenen 10 günlük hasat festivali Kral Mahabali’ye adanmıştır. Halk, evlerinin önünü çiçeklerle süsleyerek kralı selamlıyor. Yılan bot denilen sandallarla yapılan yarış da önemli bir turistik etkinliğe dönüşmüş.

Pushkar Deve Festivali:
Rajastan’ın çöl içindeki küçük şehri Pushkar’da 50 binden fazla deve biraraya geliyor ve güzellik yarışmaları, yarışlar düzenleniyor, deve almak isteyen de alıyor.
Krishna Janmashtami/Govinda:
Lord Krişna’nın doğumgününün kutlandığı festivalde insan piramiti yapılarak, yüksek binalardan sarkıtılan çömleklere erişip kırarak açmaya çalışıyorlar, bu büyük çaba sonrası çömleklerin içinden lor peyniri benzeri bir peynir saçılıyor.

Raksha Bandhan:
Erkek kardeşle kız kardeş arasındaki sevginin kutlandığı festivalde, kardeşler birbirlerine hediyeler yapıyor ve erkek kardeş, kız kardeşini her zaman koruyacağına söz veriyor.

Makar Sankatri Hasat Festivali
: Hindistan’ın nevruzu. Diğer Hindu festivallerinden farklı olarak her yıl 14 Ocak’ta kutlanıyor.
Full transcript