Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Професионална учебна общност (ПУО)

No description
by

Лена Парова

on 26 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Професионална учебна общност (ПУО)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕБНА ОБЩНОСТ - ПУО
Предизвикателства
пред учителя на 21 век
ПРОМЯНАТА ЗАВИСИ ОТ НАС
ПУО е непрекъснат процес към съвместна работа, който ако се прилага добре, води до повишаване качеството на учeбния процес

Как
изградихме
нашата ПУО?

Стъпка 1.
Създаване на ПУО
Стъпка 2
Определяне на фокуса на ПУО
време и ресурси
за проучване и запознаване на ПУО с нови учебни практики, както и за
задълбоченото им обсъждан
е
необходимостта от материали и
професионално развитие
Стъпка 3
Проучване и използване на външни ресурси
Стъпка 4. Разработване на общи цели и стратегии
обучения-прилагане на различни протоколи на работа,колегиални процедури и формати на дискусия
вземане на съвместни решения относно учебната програма, оценяването или преподаването
план за действие
как ще се въвежда иновацията, колко често ще се събира ПУО, колко време ще ни е нужно,
какви ресурси ще използваме- интернет сайтове, книги, материали и др.
Стъпка 5.
Предприемане на действия и начало на прилагането на нововъведение
ПУО пренасочва фокуса
си
от преподаването върху усвояването и ангажирането на учениците

Стъпка 6.
Мониторинг на напредъка
Какъв е ефектът от Училищния план за нововъведедия върху резултатите на учениците?
Колко добра е съвместната работа на екипа като ПУО?
Какви промени са нужни, за да обхване планът допълнителни учебни предмети и дейности през втората година?
Стъпка 7.
Анализ на нововъведенията и ПУО
с по- малка група учители
желаещи да експериментират
с ново, новаторско мислене
изграждане и подкрепа на професионалните учебни общности

От къде да започнете?
подкрепя и подпомага
сътрудничеството на учителите
спомага за промяна на училищната култура
от пасивна учебна среда в жизнена и енергична учебна общност, в която всички – от директора до всеки ученик, са ангажирани с обучение, изследване и анализ на своята работа.

Ролята на директора
Определяне на норми
анализ на силните страни на училището
анализ на потребностите
възможностите за иновации, указани от данните, които получихме
Всички ние имаме роля за успеха на учениците
„НИЕ СМЕ ЕКИПаж , А НЕ ПЪТНИЦИ.“

изготвил :
Лена Парова- директор
ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
град Ветрен

ПРОФЕСИОНАЛНА
УЧЕБНА ОБЩНОСТ
редовни срещи през учебната година
работят в сътрудничество
споделена, ясна и обща визия и цел
споделено лидерство и оказване на подкрепа
целенасочен анализ на резултатите
споделена практика (учителите работят и учат заедно)
Слушаме активно.
Идваме навреме и сме подготвени за срещата
Онова, което се обсъжда в нашата ПУО, си остава между нас.
Ползваме протоколи за работа.
Времето е ценен ресурс.
Отнасяме се критично към собствените си "мисловни модели", осмисляме и оценяваме наученото.
НОРМИ
приемат се от всички
дават възможност да се определи дали екипа работи добре
изгражда се доверие
ефективна работа
положителни усещания
Лена Парова- директор
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
град Ветрен

участник в Програма "Академия за училищни лидери-2014 г."- Ню Йорк
УЧИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО , ЗА ДА:
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Лена Парова
Повишено доверие
Full transcript