Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medical Leadership - Top down & bottom up - Platform Medisch Leiderschap

Prezi in English and Dutch. Is there leadership of groups? Also information on Platform Medical Leadership, a mixed bottom up and top-down initiative to embed leadership in the medical profession as good as science. Dutch: Informatie over de opzet, doel
by

Sietse Wieringa

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medical Leadership - Top down & bottom up - Platform Medisch Leiderschap

Leadership
Kandidaat
Trainee
Professional
potentiële
AIOS
1. Strategische planning
2. Identificatie van sleutelposities waar medisch leiderschap nodig is
3.het opstellen van vereiste competentie profielen
5.het opzetten van coaching en mentoraat
6. Aanbieden van opleidingen, onderwijs en scholing
7.het beschikbaar stellen van middelen (capaciteit, geld, kennis)
8. Evaluatie van deze processen
drempels wegnemen, stimuleren
bv leiding ziekenhuis, HAP, VWS
Manager
Bestuurder
Zorg Ondernemer
– wat is er voor welke positie nodig?
d.m.v. wetenschap, accreditering en toetsing
bv selecteren op ondernemerschap bij AIOS
begeleiding en aanbieden traineeship posities.
bv tijd en geld voor een opleiding
4.het verbeteren van werving en selectie van kandidaten
Bevorderen en borgen van medisch leiderschap
Elke arts doet een stevige basis cursus beleid en beheer

De meeste artsen doen een stage organisatie en management

Meerdere artsen doen een traineeship management

Sommige artsen worden middenkader

Enkele artsen worden topkader
Elke arts doet een stevige cursus wetenschappelijk onderzoek

De meeste artsen doen een wetenschappelijke stage

Meerdere artsen promoveren

Sommige artsen worden onderzoeker

Enkele artsen worden hoogleraar
Visie

1.De CanMeds competenties Organisatie en Samenwerken net zo stevig inbedden in de medische professie als wetenschappelijk onderzoek en communicatie.

2.Het borgen van de kwaliteit van medisch leiderschap binnen organisaties in de 1e lijn, 2e lijn en sociale zorg.

3.Kwalitatief goede medisch leiders opleiden die proactief bijdragen aan het oplossen van actuele problemen waaronder de opvolgingsproblematiek, de snel stijgende zorgkosten en het aansturen van zorgmanagers.

Integratie en koppeling van bestaande initiatieven voor huisartsen, medisch specialisten sociaal geneeskundigen en alle andere artsen in de publieke zorg. Het is van belang gebruik te maken van de energie in het veld. Er zijn al zeer veel goede initiatieven. Het gaat om het versterken van de samenhang van deze initiatieven, niet om het opzetten van concurrerende structuren.
Basiscursus en stage Medisch Leiderschap (‘Organisatie & Samenwerken’) tijdens de opleiding, verzorgd door de opleidingen en de beroepsgroepen, i.s.m. o.a. opleidingen.
Bv. Kwaliteitsmanagement, financieel management, strategie, kennismanagement, HRM
Traineeshipprogramma voor geïnteresseerde en/of geselecteerde jonge artsen na hun opleiding.Bv. Post-graduate opleidingen, coaching, dedicated posities in lokale, regionale en landelijke organisaties
Netwerk, specialisatie en coachingprogramma’s, i.s.m. o.a. NVZD.
Bv. Netwerk voor artsen in medisch leiderschapsposities, coaching, masterclasses
Medisch Leiderschap
AIOS
Jonge sociaal geneeskundigen, medisch specialisten en huisartsen
Doelgroepen
Artsen met een senior medisch leiderschapspositie
Visie
Strategische doelen
Netwerk
b.
c.
Het verbeteren van processen en activiteiten die de kwaliteit en opvolging van bestuurlijk talent borgen. Hierbij stellen we ons de processen het framework van Carrière ea. voor (zie figuur 2). Vele van deze processen worden al uitgevoerd door bestaande organisaties in het veld, zoals de kaderopleiding, iBMG en de beroepsopleidingen. Andere processen zoals kwaliteitstoetsing, onderwijs, onderzoek en coaching, zullen nog moeten worden opgepakt, hetzij door bestaande structuren, hetzij door een nieuwe structuur.
Aansluiting bij de internationale initiatieven zoals FMLM (Engeland) en SIMM (Italië) Aansluiting bij deze netwerken maakt verdere kennisdeling, met name ook van andere zorgsystemen, verder mogelijk.
Het opbouwen van een nationaal netwerk voor artsen die actief zijn in medisch leiderschapsposities, zowel in 1e als in de 2e lijn als in de publieke zorg.
Samenbrengen
d.
a.
Missie
Het werken aan een cultuur omslag waarbij artsen permanent én al vanaf het begin van hun opleiding worden opgeleid en gestimuleerd om zich adequaat in te kunnen zetten voor medische organisaties.
Aanleiding

• Zowel huisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen opgeleid worden middels het CanMEDS model
• De competenties Organisatie en Samenwerken, beide nodig voor de ontwikkeling van medisch leiderschap, naar ons inzicht nog niet voldoende zijn geprofessionaliseerd in de opleidingen.
• Artsen, met name jonge klaren, nog onvoldoende zijn toegerust op het vervullen van relevante organisatorische en leidinggevende taken in medische organisaties
• Artsen onvoldoende inzicht hebben in het bestuurlijk krachtenveld en het belang van samenwerken
• Artsen hun leidende rol daardoor kwijt dreigen te raken aan niet medici.
• Er een zorgwekkend tekort ontstaat aan jonge artsen, zowel vrouwelijk als mannelijk, die zich bestuurlijk en beleidsmatig actief willen inzetten
• Veel organisaties in de zorg daardoor kampen met opvolgingsproblematiek
• Er in het land lovenswaardige initiatieven zijn om deze lacunes op te vullen, zoals de kaderopleiding Beheer en Beleid voor huisartsen en de cursussen voor medisch specialisten via het iBMG
• Maar dat een overstijgende visie en ondersteunende structuur, gericht op alle artsen van alle beroepsgroepen, in Nederland, nog ontbreekt
Aanleiding
communicator
samenwerker
organisator
= manager
gezondheids-
bevorderaar
academicus
beroeps
beoefenaar
= professional
Medical
Expert
CANMeds Competenties
Competency Frameworks
Annual FMLM conference 2012
Medical
as a competency for GPs
What would you like to change in your practice tomorrow?
Berwick’s team from the Institute for Healthcare Improvement produced a report for the Department of Health in 2008, Achieving the Vision of Excellence in Quality. It highlighted a
and warned that “fear impedes learning and dampens co-operation.”
“culture of fear and top-down control”
in the NHS,
“learning, innovation and enthusiastic participation in improvement,”
What makes him/her a good leader?
Could you give an example of a good leader?
What do you need to become a leader?
Develop a strategy to make those changes
Two kinds of groups: top-down & bottom-up
What do you need to make that change?
"Embed Medical Leadership as good in General Practice as Scientific Research"
Aim
rather than of
Entrustable Professional Activities
LEADS
FMLM
CANMEDS
We tend to think of leadership as of great leaders
from which a collective impetus for action and change emerges when heterogeneous agents interact in networks in ways that produce new patterns of behavior or new modes of operating (cf. Heifetz, 1994; Plowman et al., 2007; Plowman & Duchon, in press).
recognition of medical viewpoint in managerial issues
lack of candidates leadership roles
more complex organizations
trainees and student complaining lack of management skills and knowledge
So what's this?
emergent, interactive dynamic—a complex interplay
leadership should be seen
not only as position and authority
but also as an
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=leadershipfacpub
Mary Uhl-Bien
Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era
What about Followership?
Bottom-up
Wagro's
Training medical
leadership
Top-down
e.g. in hospital care
http://www.lidz.nl/
12-15 young doctors
regional and national leadership
training the inside and the outside
one year, one weekend, ten workshops, assignments
Royal College of Physicians
sharing information without hierarchy
Is this leadership as well?
Full transcript