Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KENT KONSEYLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE ÖLÇEK SORUNU (İSTANBUL B

No description
by

ismail dur

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KENT KONSEYLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE ÖLÇEK SORUNU (İSTANBUL B

KENT KONSEYLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE ÖLÇEK SORUNU
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)

Yrd.Doç.Dr.Salih BATAL
Öğr.Gör.İzzet İsmail DUR
Öğr.Gör. Volkan TOPÇU

design by Dóri Sirály for Prezi
Yönetişim
Kent Konseyi
Türkiye'de Belediyeler
6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyesi
Kent Konseyinin Kuruluşu
Büyükşehirlerde Kent Konseyinin Kuruluşu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
Öneriler
Belediye Başkanı'nın çağrısı ile ilk genel kurul yapılır
(Seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde)
Kimler Katılır?
Yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı üzere;
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.
Sunum Planı
Mevcut yönetmelik orta ölçekte bir kentin kent konseyi yapılanması için uygulanabilir niteliktedir. İstanbul gibi bir metropolde veya nüfusu milyonları bulan kentlerde uygulama sorunları bulunmaktadır.

Bu sorunların temelinde kent konseyi genel kurulunu toplamak ve sağlıklı karar alma mekanizmasının işletilememesi bulunmaktadır. Etkili yönetişim ve sonuç odaklı hamleleri gerçekleştirebilmek için katılım ölçeğini doğru belirlemek gerekmektedir.

Büyükşehir belediye meclisi modeli gibi bir büyükşehir belediye kent konseyi modelinin oluşturulması düşünülebilir. Buna göre her ilçe kent konseyinden belirli oranlarda temsilcilerin oluşturduğu büyükşehir belediye kent konseyi modellemesine gidilebilir.

Tüm belediyelere uygulanmaya çalışılan standart bir kent konseyi modeli yerine, nüfusun da dikkate alındığı il, ilçe ve büyükşehir belediyesi şeklinde farklı kent konseyi modelleri sunmak ölçek probleminin çözümüne katkı sağlayabilir.
Sonuç
Kent Konseyinin Kuruluşu
Kent Konseyi genel kurulunun toplanması noktasında belediyeler arasında bir farklılık gözetilmemiştir.

Dolayısıyla
14.377.18 nüfuslu İstanbul
ile
913 nüfuslu Çelebi(Kırıkkale)

aynı yönetmeliğe tabii
Yönetmelik bu haliyle orta ölçekte bir kentin kent konseyi yapılanması için uygulanabilir niteliktedir. Yönetmeliğin söz konusu haliyle büyükşehir ölçeğine uygun olduğunu söylemek mümkün değildir.
Bu noktada en çarpıcı örnek olarak 936 (ibb.gov.tr, 2014) mahallesi, 21.051 kayıtlı derneği ve 1.527 kayıtlı vakfı olan İstanbul ilidir. Hangi dernek, vakıf veya mahalle muhtarları genel kurula dâhil olacak ve nasıl bir meşruiyet sağlanacak? Söz konusu soruların tatmin edici cevabı bulunmamaktadır? Diğer büyükşehirler de benzer sorunlar ile boğuşmaktadır.
Yönetmelik
Yerel yönetimlerde meşruluğu sağlama noktasında belli dönem aralıklarıyla yapılan seçimlerin ve “sade katılım” hususunun yeterliliği tartışılmaktadır. Bu sorunun ortadan kalkmasına yönelik olarak yerel yönetimlerde insanların “yönetilen”den “yönetimde paydaş” konumuna gelmesi noktasında “yönetişim” kavramının ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Dünya Bankası'nın raporlarından hareketle yönetişimi;
"Kamusal alanda varolan bir sorunun giderilmesinde ve kaynakların dağıtılmasında, kısacası karar mekanizmalarında bu sorundan etkilenen tüm aktörleri çok aktörlü bir düzen çerçevesinde söz sahibi kılmak." olarak tanımlayabiliriz.
Kısaca yönetişimi, paydaşların ortak yönetim olarak ifade etmek mümkündür.

Kararın Alınmasında Yönetişim
(NE?)
Kararın Uygulanmasında Yönetişim
(NASIL?)
Uygulanmanın Denetlenmesinde Yönetişim
(NİÇİN?)
Yerel Yönetişim
Kentteki tüm grupları, güçleri ve aktörleri iktidar ortağı etmeyi vaat eden yerel yönetişim kavramı, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında karşılıklı ilkiler ağını ve karşılıklı etkileşimi ifade etmektekullanılmaktadır.
Yerel Yönetişim Kurumu Olarak Kent Konseyi
2005 yılında Belediye Kanunu'nda ki yasal değişiklik ile mevzuatımıza gire n kent konseyleri 2006 tarihli "Kent Konseyi Yönetmeliği" ile kent konseylerinin kurulmasında izlenecek yol ve kent konseyinin görevleri daha net olarak tanımlanarak
tüm belediyelerde
kurulması zorunlu bir yapıya dönüştürülmüştür.
Kent Konseyinin İşlevleri
Yerel karar alma süreçlerine katılımı geliştirici işlevi
Kent hayatını kolaylaştıran projelerin geliştirilmesi işlevi
Demokratik yaşamın yerleşmesine katkı sağlayıcı işlevi
Kente yabancılaşmayı önleyici işlevi
Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlayıcı işlevi
Yetişmiş ve kent sorunlarına duyarlı insan kaynağını oluşturma işlevi
Sivil Toplum Kuruluşlarını canlandırı işlevi
Türkiye'de Belediyeler
5393
5216
Yönetmeliğin 5. Maddesi -
Olmaması Gereken İşlev
Full transcript