Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

atabetül hakayık

şehmanur
by

Şeyma Arsava

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of atabetül hakayık

Atabetü'l-Hakayık Nedir ? Türk Edebiyatı Açısından Önemi Nedir ?
Atabetü'l-Hakayık
Atabetü'l-Hakayık (günümüz Türkçesi ile Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur.
Modern zamanda ilk bilindiğinde "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak, yanlış bir şekilde isimlendirmiştir. Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.

GENEL ÖZELLİKLERİ:
Edip Ahmet Yükneki tarafından 12 yy. da yazılmıştır.
Konusu din ve ahlaktır.
Gerçeklerin eşiği anlamına gelir. 
Didaktik (öğretici) bir eserdir.
Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır. Eser mesnevi tarzında yazılmıştır.
46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin "nevi" adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
Giriş bölümleri kaside biçimiyle (aa ba ca da...), asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü dörtlüklerle (aaba) yazılmıştır. Giriş bölümünde 40 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır. Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.
Eser geçiş dönemi edebiyatı ürünüdür.
Atabetü'l-Hakayık'ta üzerinde durulan bir başka konu da, insanın diline sahip olmasıdır. 

Edip Ahmed Yükneki kimdİr ?
Edip Ahmed Yükneki (12. yy), Türk edebiyatının en eski ürünlerinden Atabetü’l- Hakayık’ı yazan şairdir.
Edip Ahmed Yükneki’nin hayatı, kişiliği, yaşadığı dönem ve çevresine ilişkin kesin bilgiler yoktur. Doğuştan kör olduğu söylenir. Emir Arslan Hoca Tarhan’ın manzumesinde doğduğu yerin Yüknek, babası­nın adının Mahmud, kitabının adının Ata- betü’l-Hakayık olduğu ve Kaşgar diliyle (Doğu Türkçesi) yazıldığı belirtilir. 

Nazım birimi beyit ve dörtlüklerden oluşan bu eserini şair, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar Türkçesi ile yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir.
Atabetü’l-Hakayık’ın Kaşgar şivesiyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul’da Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Atabetü’l-Hakayık’tan kesitler
Senin birliğine delil aramaya kalkışan kimse küçücük ve tek bir nesnede bile binlerce delil bulur. ben şuna kesin olarak inandım: Yok iken beni yarattığın gibi yok eder ve sonra diriltirsin. (Atebetü’l Hakâyık, Tanrı’yı Ululama – s. 13)

Onun adını anmak ve övmek şerbet olmalı ki dilim adını andıkça ağzım tatlanıyor. Bugün benden salâvat ulaşsın ki yarın bunaltı beni sardığında elimden tutar olsun. (Atebetü’l Hakâyık, Peygambere Övgü – s. 14)
Kaynakça

http://www.vedatosmankorkut.com/atebetul-hakayikdan-secmeler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atabetü'l-Hakayık
http://www.diledebiyat.net/turk-edebiyati-tarihi/islamiyetin-etkisindeki-turk-edebiyati/gecis-donemi-turk-edebiyati/edip-ahmet-yukneki/atabetul-hakayik
Şehmanur Arsava
10-F 534
Full transcript