Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EDUCACIÓ EMOCIONAL

No description
by

Montserrat Claret Civit

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EDUCACIÓ EMOCIONAL

L'EDUCACIÓ EMOCIONAL
L'emoció
L’emoció es un estat complex de l’organisme que representa una forma d’adaptació a certs estímuls.
Cada individu experimenta una emoció de forma particular, depenent de les seves experiències anteriors, aprenentatges, caràcter i de la situació concreta.

Classificació de les emocions
Emocions negatives: són el resultat d’una avaluació desfavorable respecte als propis objectius. Es refereixen a diverses formes d’amenaça, frustració o retard d’un objectiu o conflicte entre objectius
Emocions positives: són el resultat d’una avaluació favorable respecte a l’èxit dels objectius o apropar-se a ells.
Emocions ambigües: són les que es donen quan reaccionem emocionalment davant de certes manifestacions artístiques.
Emocions bàsiques o primàries
La ira
La por
L'alegria
La sorpresa
La tristesa
La gelosia
L'intel·ligència
Gardner (1995) defineix la intel·ligència com la capacitat de resoldre problemes o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures. Al definir-la com una capacitat, la converteix en destresa que es pot desenvolupar, sense negar el component genètic ja que tots naixem amb unes potencialitats marcades per la genètica.

Intel.ligència emocional
La intel.ligència emocional és una part de la intel.ligència social que inclou la capacitat de controlar, supervisar i entendre les nostres emocions i les dels altres i utilitzar aquesta informació per guiar l nostre pensament i els nostres comportaments.
Percepció emocional
Facilitació emocional del pensament
Comprensió emocional
Regulació emocional
Intel·ligències múltiples
Howard Gardner assenyala que no existeix una sola intel·ligència única a l’ésser humà, sinó una diversitat d’intel·ligències que marquen les potencialitats i accents significatius de cada individu.
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència logicomatemàtica
Intel·ligència espacial
Intel·ligència corporal cinestécica
Intel·ligència musical
Intel·ligència interpersonal.
Intel·ligència intrapersonal
Intel·ligència naturalista
Educació emocional
L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint els elements essencials del desenvolupament integral de la personalitat
Continguts
La consciència emocional (autoconeixement): és la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres.
La regulació emocional (autoregulació): és la capacitat d’expressar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament.
L’autonomia emocional (motivació): és un conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal.
Competència social (empatia): és la capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones.
Les competències d’habilitats per la vida i el benestar (habilitats socials): és la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els problemes diaris de la vida.
Objectius generals
Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
Identificar les emocions dels altres.
Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions
Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives
Desenvolupar una major competència emocional.
Adoptar una actitud positiva davant la vida.
Aprendre a fluir.
Necessitat d'implantar l'educació emocional
Des de la finalitat de l’educació, ple desenvolupament de la personalitat integral de l’alumnat.
Des del procés educatiu, caracteritzat per la relació interpersonal.
Des de l’autoconeixement, dimensió emocional: conèixer-se un mateix, els teus sentiments, emocions, etc.
Des del fracàs escolar, dificultats d’aprenentatge, l’estrès davant els exàmens, l’abandó dels estudis universitaris i altres fenòmens.
Des de les relacions socials, font de conflictes a qualsevols context en el que es desenvolupi la vida d’una persona
Des de la salut emocional, estímuls que ens produeixen tensió emocional.
El nostre cas pràctic consistirà en representar en dos casos dues situacions diferents que parlin de les emocions, en una farem el que creiem que no s'ha de fer i a l'altre el que sí es pot fer.

Funcions
Funció d’adaptació al medi: importància de l’adaptació de l’individu amb l’entorn
Funció informativa: informar sobre el que passa a un mateix o als altres.
Funció de motivació: tota emoció ens predisposa per l’acció.
Funció social i comunicativa: que serveix per comunicar als altres com ens sentim.

Components de l'emoció
Efectes de l'emoció
Les emocions tenen una gran influència en tots els processos mentals (atenció, raonament, memòria, creativitat...)
Tenen influència sobre la salut.
Tenen influència en l’aprenentatge de qualsevol habilitat.
Tenen influència en les relacions socials
Tenen influència en el procés de construcció del propi projecte vital.
Full transcript