Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam deel 2 H. 4

H. 4 De wereld van de Islam
by

Irene Sterrenburg

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam deel 2 H. 4

Het huis van de Islam
1. Voor de moslims bestaat de wereld uit twee gebieden. Noem deze twee (Nederlandse en Arabische) termen.
2. Wat is de oemma/ umma?
3. Noem vijf landen waar de hele bevolking (100%) moslim is.
4. Wat is de Sjaria/ Sharia?
5. Op welke drie verschillende manieren wordt er met de Sjaria omgegaan.
6. In welke landen wordt alleen volgens de Sjaria geleefd?
7. Wat is een kalief?
8. Noem de vier kaliefen na Mohammed en noem enkele bijzonderheden.
9. Op grond waarvan is de splitsing binnen de islam ontstaan?
10. Noem drie verschillen tussen de sjiieten en de soennieten (zie opdracht 3 blz. 44).
11. Noem drie kenmerken van de Alevieten, een Islamitisch- Turkse stroming die ook in Nederland voorkomt.
Vragen
12. Wat gebeurde er in:a. 661, b. 711, c.750?
13. Op welke gebieden kwam de Arabische Islamitische cultuur tot bloei.
14. Noem enkele voorbeelden van die bloei.
15. Hoe lang heeft het Arabische rijk stand gehouden?
16. Wat gebeurde er in de 13de eeuw?
17. Waarom is 1453 voor het Christendom een belangrijke datum?
18. Wie was Suleiman l?
19a. Noem vijf van de daden/ kenmerken uit het leven van Suleiman l.
19b. Vertel drie bijzonderheden over Kemal Atatürk.
20. Noem drie Aziatisch-Islamitische landen.
21 Noem drie Afrikaans-islamitische landen.
22. Wat is de 'Afrikaanse Islam'?
23. Noem voorbeelden van de vermenging van de Islam met Afrikaanse rituelen en gebruiken.
Image by Tom Mooring
Vragen
H. 4 De wereld van de Islam
Uitbreidingen huis van de Islam
661
: Damascus werd de hoofdstad van het Arabische rijk. Mekka bleef het godsdienstig centrum.
711
: Vanuit Damascus:
- veroveringen in Noord-Afrika en Spanje.
732
: In Frankrijk werden ze verslagen en teruggedreven.
Ondertussen drongen Arabische legers door tot in Perzie en India.
Islamitisch rijk van Spanje, via Noord-Afrika tot India.
Er kwam een Islamitisch wereldrijk tot stand dat een gebied omvatte van Spanje, Noord-Afrika tot aan India.

750
: Bagdad hoofdstad; bloei van de Arabisch-Islamitische cultuur op verschillende gebieden: wetenschap, techniek, bouwkunst
Dit heeft vijf eeuwen geduurd van de 8ste - 13de eeuw.
Europa nam ideeën over: letterkunde, filosofie, wetenschap.

Voorbeelden: schaakspel, wiskunde, sterrenkunde, scheikunde

13e eeuw
: Gedaan met het Arabische rijk. Mongoolse stammen verwoestten Bagdad en vermoordden de bevolking.

1453
: Constantinopel veroverd door Turkse legers. Dit is het einde van het (christelijke) Romeinse rijk dat lang weerstand had geboden aan de Islam. Constantinopel wordt Istanboel. Vanaf dat moment kwam het Turkse, Ottomaanse Suleiman I tot grote bloei.

Suleiman 1 (1520 - 1566)
- Goed militair, staatsman.
- Breidde het rijk uit tot Boedapest, Perzische Golf en Sahara
- Hij bevorderde alles wat met Islam te maken had:
* hij voerde het Arabisch schrift in. De Koran werd zo basis van alle onderwijs
- Hij is vooral bekend om zijn juridische hervormingen.
- Bovendien steunde hij de kunst.
- Tijdens zijn regering liet hij mooie moskeeën bouwen maar ook ziekenhuizen, bruggen en andere bouwwerken.
- Suleiman en zijn opvolgers waren tolerant t.o. andere godsdiensten.
Na Suleiman moest het Ottomaanse rijk verschillende gebieden weer prijsgeven.
Koran, soenna en sjaria
Met 1,2 miljard gelovigen is de Islam de twee wereld- godsdienst.

De Islam verdeelt de wereld in twee gebieden:
- dar al-islam (huis van de islam- islamitische landen
- dar al-harb (huis van de strijd)- landen die niet Islamitisch zijn.
Moslims in Europa wonen dus in het huis van de strijd.

Plicht:
Elke moslims heeft de plicht om de Islam verspreiden en zodoende de 'Dar al-islam' te vergroten.
Moslims van over de hele wereld voelen zich verbonden in de oemma; de wereldwijde islamitische geloofsgemeenschap.
* Iedereen is daarin gelijkwaardig (ongeacht, ras, persoon, sociale klasse.
Geloof:
Als de oemma de hele wereld omvat zal er een rechtvaardige samenleving ontstaan.
Regels voor dagelijks leven worden bepaald door de:
- Koran (woord van God, aan Mohammed geopenbaard)
- Soenna (gewoonten en adviezen van Mohammed)
Deze twee bronnen vormen in sommige landen de basis voor de wetgeving: de Sjaria. Alle aspecten van het leven vallen daaronder.

Sjaria in:
Arabië, Pakistan, Iran, Mauritanië, Sudan

In sommige landen willen groepen het westers rechtssysteem afschaffen en de Sjaria invoeren.

In Egypte en Turkije: Sjaria aanpassen aan moderne tijd.

Vergeleken met ons rechtssysteem kent de Sjaria zware straffen (onthoofding, geseling, steniging.) Toch is het een verbetering van hoe het daarvoor was; met bloedwraak en recht in eigen hand nemen. De Koran en Soenna waarschuwen ook dat de straffen niet te snel moeten worden opgelegd.
Na dood Mohammed ontstond er onenigheid over zijn opvolging.
Mohammed heeft er zelf niets over gezegd.
* Eerste opvolger: Aboe Bakr (vriend, volgeling van M.)
Hij kreeg de titel 'kalief' (= opvolger). (tot 634)
* 2e: Omar (vermoord in 644)
* 3e Othman (vermoord in 656)
* 4e Ali (neef, schoonzoon van Mohammed, vermoord in 661)

Hierna ontstond er een splitsing:
- Sjiieten: sjiat- Ali (partij van Ali): opvolger moet familie van Mohammed zijn. = 10% van de moslims.
- Soennieten: opvolger moet geschikt zijn, in overeenstemming met de soenna (traditie). = 90 % van de moslims.

Soennieten: scheiding godsdienst en staat. Er is dus een politieke leider (regeringsleider) en een godsdienstig leider (korangeleerde). In bijna alle Arabische landen behalve Pakistan, Iran, Irak.
Sjiieten: geen scheiding godsdienst en staat. De politieke leider is tegelijk ook godsdienstig leider (imam/ ayatollah). In Iran, Irak en Pakistan.

Opdr. 3 (blz. 44)

Alevieten:
Turks-Islamitische stroming in Nederland. Een stroming die bestaat uit gematigde moslims die de Koran niet altijd letterlijk nemen. De belangrijkste regel is '
tolerantie
': anderen accepteren ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst of geloof. De heilige boeken van andere godsdiensten nemen zij ook serieus.
Onderwijs is erg belangrijk; door te leren kun je je bijdrage leveren aan vrede, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid.
Soennieten en sjiieten
Kemal Ataturk
- Hij bracht een halt toe aan het verval van het Ottomaanse rijk.
- Hij werd in 1923 de eerste president van de republiek Turkije.
- Hij voerde grote politieke, sociale, godsdienstige veranderingen door (scheiding politiek en godsdienst)

Verdere uitbreidingen
- Niet alleen breidde de Islam zich uit naar het Westen, Europa, maar ook richting Azie Landen als Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Maleisië en Indonesië zijn bijna geheel Islamitisch geworden. (Indonesië kent de grootste moslimsbevolking ter wereld).
- Vanuit Noord-Afrika heeft de Islam zich ook naar het zuiden van Afrika verplaatst: Soedan, Somalie, Tsjaad, Mali, Mauretanië, Niger.

Veel traditionele Afrikaanse gebruiken hebben zich vermengd met de voorschriften uit de Koran en Soenna = Afrikaanse Islam
(vrouwenbesnijdenis, polygamie en magie).
Moslims en het fundamentalisme
Fundamentalisten: godsdienstige voorschriften moeten de basis vormen van de samenleving. En dit geldt voor iedereen!
Ze willen geen discussie over de regels, de Koran of de Soenna omdat deze volgens hen goddelijk zijn.
Ze zijn bereid om gebruik te maken van geweld om van hun land een Islamitisch land te maken.

Wahhabieten: volgelingen van Abd al Wahhaab: die wilde een volmaakte islamitische samenleving en zijn volgelingen strijden fanatiek tegen ongelovigen en hypocriete moslims.

Na WO ll ontworstelden landen zich aan de westerse koloniale overheersers en werden zelfstandig. Het Westen wilde de landen democratiseren om invloed te kunnen blijven uitoefenen maar dat mislukte.
Landen met grote olievoorraden werden door westerse landen gesteund om o.a. financiële redenen. Dit werd als uitbuiting en onderdrukking ervaren en zorgde voor onvrede.

Leer van de Jihad: verzetten tegen het Westen.
Grote Jihad: strijden tegen je eigen, menselijke, fouten
Kleine Jihad: gewapende strijd om de Islam te verdedigen.
1979:
De Islamitische revolutie: de sjah werd verdreven uit Iran en een Islamitische republiek ontstond (geen scheiding godsdienst - staat).

Het idee groeit dat alles wat er in de Islamitische wereld fout gaat, de schuld van het Westen is.
Radicale bewegingen ontstaan: Al-Qaeda, Gia, Yamaya Islamija, Boko Haram en natuurlijk IS.
Gedreven door: haat tegen het Westen.

11-9-2001: De zelfmoordaanslag met twee vliegtuigen op het WTC bracht een schok teweeg in de westerse wereld.
Verantwoordelijk: Al Qaeda en Osama Bin Laden
("Mijn vijand is iedere Amerikaan")

'War against terrorism': President Bush;
- Taliban-regering verdrijven
- oorlog tegen Saddam Hoessein
- jacht op Osama Bin Laden
Nieuwe situatie
Afgelopen 50 jaar: veel moslims zijn naar Westerse landen geëmigreerd.
In het Westen ontstaan moslimgemeenschappen.
Het Huis van de Islam en het Huis van de Strijd zijn niet meer geografisch aan te wijzen.

Moslims die in het Westen wonen, gaan zichzelf vragen stellen:
Hoe moeten we ons gedragen in dit andere land, waar ligt onze loyaliteit?
Kan een moslim meedoen in de westerse politiek?
Moet je als moslim integreren of 'gast' blijven?
Moet je trouw blijven aan de Islam of mag je trouw zijn aan de staat waar je woont?

De belangrijkste vraag is hoe moslims vorm kunnen geven aan hun geloof op een manier die past binnen de cultuur/ het land waar ze leven.
Vragen
24. Vertel drie feiten over de Wahhabieten.
25. Wat gebeurde er met de landen in het Midden Oosten na de tweede Wereldoorlog?
26. Waarom gingen de mensen zich in deze landen verzetten tegen het Westen?
27. Noem drie fundamentalistische groeperingen.
28. Wat betekent fundamentalisme?
29. Wat is de 'war against terrorism'?
30. De moslims in westerse landen staan voor nieuwe vragen die over hun moslim-zijn gaan. Geef drie voorbeelden.
Aantal Moslims per land
(2 min.)
Steniging in scene gezet.
Uitleg Sjaria - wet
Othman
Aboe Bakr
Koran
Alevieten in Nederland
Verschillende stromingen (1 min.)
Verovering Constantinopel (6 min.)
Ottomaanse rijk
Indonesië
Landen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt.
Magie in de Islam
Abd al Wahhaab
I.S. (Islamitische Staat)
Koeweit
Voorbeeld van verzet tegen het Westen
Fundamentalistische groepering
Osama Bin Laden
Saddam Hoessein
President Bush
Herdenkin a
anslag op Bali
(2 min)
Herdenking 11-9
Sjah van Iran
Verdrijven van Sjah uit Iran (2 min)
Full transcript