Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borgerlog - styrket koordination med borgeren i centrum

Udviklingsprojekt ved SUS - finansieret af STAR - til styrkelse af den tværfaglige indsats i forbindelse med implementeringen af førtidspensionsreformen
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 7 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borgerlog - styrket koordination med borgeren i centrum

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
- Og hvordan gør man så?
Koordinator-funktion
Arbejdsgangsbeskrivelser
Ledelse - på tværs
At holde møder
At kende hinanden
Udfordringen
Hvordan gør man?
Ideer
Borgerlog
- koordinering med borgeren i centrum

Mathilde
Nogle velkoordinerede
sager
Få velkoordinerede
sager
Stort set ingen
koordination
Mange velkoordinerede
sager
5 skridt til en stærk struktur
Model for at finde ud af, hvem der er de
relevante aktører
?
Model for fælles viden om og
accept af forskellige mål
Model for entydig
placering af handleansvar
Fælles
informations- og kommunikationssystemer
Fælles
planlægningssystemer
Koordination er at arrangere ydelserne indholdsmæssigt og tidsmæssigt, så det sikres at ydelserne ikke kommer på tværs af hinanden.
Hvem skal der koordineres for?
Fra teori om relationel koordinering:
Gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelles udførelse af opgaveløsningen
En høj grad af uforudsigelighed
Tidspres

Journal
(Handleplan)
Behandlingsplan
Evt. udskrivningaftale/koordinationsplan

Journal
Journal
Opfølgningsplan
Oplysningsskema
Elevplan
Journal
Journal
Journal
§ 50-undersøgelse
Evt. § 140-handleplan
Ingen kender alle aktører
Ingen kender alle planer
Ingen har mulighed for at planlægge under hensyntagen til andre aktører
Ekstremt omkostningsfuldt at indhente oplysninger fra andre aktører
Maria og hendes familie har behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats
En beskæftigelsesrettet indsats kan kun lade sig gøre med en samtidig sundhedsrettet og social indsats
Hvordan kan vi lave et koordinereringssystem, der ikke tager magten fra borgeren og ansvarliggør borgeren i forhold til de ydelser/indsatser/tilbud der leveres?
Borgers data - borgers online-side
Data skal ikke deles mellem professionelle - det er borger, der deler data med aktørerne
Borger regulerer adgangen til de enkelte dokumenter/planer
Fokus på fælles eller tværgående anerkendte mål for indsatsen
Styrket tværgående perspektiv
Letter arbejdet for de koordinerende sagsbehandlere
Sparer tid for alle aktører
Borgeren i centrum og inddragelse af netværk og pårørende
Overblik over planlagte møder og tilbud
Formål
- eller hvad kommer der ud af det?
Hvad skal vi?
Dagens program
Velkommen - hvad skal vi?
Idéoplæg
Hvilke borgere taler vi om?
Hvad læser og skriver I i?
Design en borgerlog
Næste gang
Hvordan bruger man borgerloggen?
Hvilke gevinster er der?
Hvilke barrierer er der?
Projektets produkt
Indhold
. Hvad skal med i loggen, og hvad skal ikke?
Anvendelse
. Hvornår og hvordan?
Brugergrænseflade
. Tilgængelighed er for alle parter
Barrierer
. Hvad skal overvindes?
Gevinster
. Hvordan kan effekten ses?
Pejlemærker
Handlingsorienteret. Mere fokus på planlægning end på at være tilbageskuende
Skal gå på tværs af myndigheder og enheder
Samler planer og lignende dokumenter på tværs
Kalenderfunktion med advis'er
Overblik over alle relevante kontakter
Grundlæggende skitser
Løbende: ting til yderligere afklaring
Opgaven:
Tilgængelig fra alle platforme
Workshop 2
Workshop 3
Gevinster - hvad vil vi gerne opnå?
Bedre relation/dialog med borgeren
Bedre borgerinddragelse
Bedre mulighed for at borger kan danne sig overblik over indsatsen – og dermed større mulighed for at borger kan tage aktivt del i og ansvar for indsatsen
Bedre mulighed for at inddrage pårørende
Mindre tidsspilde for de professionelle
Bedre mulighed for at professionelle kan skabe sig overblik over indsatsen for borger
Bedre mulighed for at koordinerende sagsbehandler kan koordinere indsatsen - og dermed muligheden for en mere effektiv samlet indsats
Full transcript