Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Aralin 15: Iba't Ibang Estruktura ng Pamilihan

No description
by

Inez Patricia Pineda

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Aralin 15: Iba't Ibang Estruktura ng Pamilihan

Aralin 15: Iba't Ibang Estruktura ng Pamilihan
Ano nga ba ang pamilihan?
Ang pamilihan ay isang kaayusan kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mga mamimili at nagtitinda upang magpalitan ng iba't ibang bagay.
Sa halip na maging self-sufficient, ang bawat tao ay gumagawa ng isa o ilang produkto. Ang espesyalisasyon sa paggawa ay ang konsentrasyon ng produktibong pagsisikap ng tao sa limitadong bilang ng gawain. Sa espesyalisasyon, nagiging episyente ang gawain dahil mas madaling gumawa ng isa o ilang gawain lamang sa halip na gumawa ng lahat ng gawain.
Anu-ano nga ba ang iba't ibang estruktura ng pamilihan?
Pamilihang May Ganap na Kompetisyon
Sa pamilihang may ganap na kompetisyon, walang sinuman sa bahay-kalakal at mamimili ang maaaring makakontrol sa presyo. Ibig sabihin, hindi kayang idikta ng isang bahay-kalakal at mamimili ang presyo.
Sa panig naman ng mga mamimili, walang sinuman ang may kakayahang idikta ang presyo dahil lubha rin silang napakaliit kumpara sa buong bilang ng mga mamimili. Nangangahulugan ito na ang mga nagtitinda at mamimili ay mga
price-taker.
Sa ganitong uri ng pamilihan, ang pwersa ng demand at suplay ang nagtatakda ng presyo sa pamilihan. Ang mga ipinagbibiling produkto rito ay walang pagkakaiba (homogenous).
Sa pamilihang may ganap na kompetisyon, inaasahang ang mga mamimili at nagtitinda ay may ganap na kaalaman sa mga nangyayari sa pamilihan. Sa ganitong kalagayan, naiiwasan ang pagiging makapangyarihan ng nagtitinda at bumibili kung pag-uusapan ang pagdidikta ng presyo sa pamilihan.
Pamilihang May Hindi Ganap na Kompetisyon
Lahat ng bahay-kalakal sa ganitong pamilihan ay may kapangyarihang kontrolin ang presyo sa pamilihan.
Mayroon itong apat na uri...
Monopoly
Ito ay isang uri ng pamilihan na may iisa lamang na bahay-kalakal na gumagawa ng produkto na walang malapit na kahalili. Sa kawalan ng kakompitensya at ng mapagpipilian, ang mga mamimili ay walang magawa kundi tanggapin ang presyong itinakda ng monopolist. Sapagkat isa lamang ang gumagawa ng isang produkto, kayang kontrolin ng monopolist ang suplay ng pamilihan.
Intellectual Property Rights
Ang
copyright
ay isang legal na proteksyon na ipinagkakaloob sa gumagawa at naglalathala ng mga aklat, computer software, video, at komposisyong musikal laban sa pangongopya ng iba.
Ang
patent
ay ang eksklusibong karapatan ng imbentor na magprodyus at magbenta ng bagong produkto o makinarya sa isang takdang panahon.
Ang industriya ay isang natural monopoly kung saan isang bahay-kalakal ay may kakayahang gumawa ng kalakal o paglilingkod sa mas mababang gastos kumpara sa dalawa o higit pang bahay-kalakal. Halimbawa, karamihan sa mga public utility tulad ng koryente, tubig, at telepono ay mga natural monopoly.
Maaari ring magkaroon ng monopoly kung isang bahay-kalakal lamang ang nagmamay-ari ng pangunahing pinagkukunang -yaman. Halimbawa, an DeBeers Consolidated Mines sa South Africa ang kumokontrol sa halos 80 bahagdan ng produksiyon ng diyamante sa buong daigdig sa halos 60 taon.
Monopsony
Ang monopsony ay isang uri ng pamilihan na isang mamimili lamang ang may lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo ng isang pamilihan.
Halimbawa, ang pamahalaan ay itinuturing na isang monopsonist dahil ito lamang ang kumukuha ng serbisyo ng mga sundalo, pulis, bumbero, at mga traffic enforcer ng MMDA.
Oligopoly
Halimbawa, ang industriya ng langis sa bansa ay nasa kategorya ng oligopoly. Pinangungunahan ito ng tatlong malalaking kompanya - ang Petron, Shell, at Caltex. Bagama't may mga bagong bahay-kalakal na pumasok tulad ng Flying V at Seaoil, kapansin-pansin na hindi nagkakalayo ang mga presyo ng mga ito.
Ito ay isang estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang ng bahay-kalakal na nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto. Ang pinakaimportanteng katangian ng oligopoly ay ang kakayahan ng bawat bahay-kalakal na maimpluwensyahan ang presyo ng pamilihan.
Price War
Nagaganap ang price war kapag nagpapaligsahan ang bahay-kalakal sa pagpapababa ng presyo ng kalakal at serbisyo. Nais ng bawat bahay kalakal na pataasin ang kanilang benta at kita hanggang hindi na kayang pababain ng karibal na bahay-kalakal ang kanilang presyo.
Collusion
Nagaganap ito kung may kooperasyon ang bawat bahay-kalakal. Ito ay nagpapakita ng sitwasyon kung saan dalawa o higit pang bahay-kalakal ang nagkasundo sa pagtatakda ng presyo o paghahati ng pamilihan para sa kanilang kapakinabangan at pagsasagawa ng sama-samang desisyon.
Cartel
Ito naman ay isang organisasyon ng malalayang bahay-kalakal na gumagawa ng magkakatulad na produkto na sama-samang kumikilos upang itaas ang presyo at takdaan ang dami ng gagawing produkto.
Sa ganitong uri ng pamilihan, maraming kalahok na bahay-kalakal at marami rin ang mamimili. Subalit mas mataas ang kapangyarihan ng pamilihan ng bahay-kalakal kaysa sa mamimili. Ang uri ng produktong ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi magkakahawig. Ito ay tinatawag na product differentiation.
May ibang pangalan (label) at pagpapakete (packaging) ang isang produkto na differenciated. Halimbawa ang produktong toothpaste. Iba't iba ang presentasyon nito sa mga tindahan. Ito ay lalagyan ng pangalan at logo ng Colgate, Close-up, o Beam. Iibahin din ang lasa nito. Gagawin itong maanghang, lasang tsokolate, "fresh gel," o lalagyan ng "cool freshners." Ilalagay ang iba sa tube. Ang iba ay nasa sachet.
Sa monopolistic competition, nais mapalawak ng bahay-kalakal ang produksiyon. Magagawa lang ito kung maituturing ng mamimili ang kaibahan ng isang produkto sa iba. Pinakamabisang pamamaraan ang pag-aanunsiyo sa paglalahad ng differensiation ng mga produkto. Makatutulong din ang paglalagay ng magandang label sa produkto.
Kumpara sa monopoly, mas efficient ang produksiyon ng monopolistic competition. Hindi magagawang sumingil ng napakamahal ng bahay-kalakal sa monopolistic competition dahil marami itong kakompetensiya. Layunin ng bahay-kalakal sa monopolistic competition na makakuha ng ekonomikong tubo mula sa product differentiation.
Chiseling ang tawag sa pagkakaroon ng pansariling interes na makapandaya sa mga kasapi ng industriya upang kumita.
Colgate faced big obstacle marketing toothpaste in Spanish speaking countries because Colgate translates into the command 'go hang yourself.'
Full transcript