Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijdbalk Cultuurgeschiedenis

No description
by

Noa Koeleman

on 29 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijdbalk Cultuurgeschiedenis

Tijdbalk Cultuurgeschiedenis
Klassieke Oudheid
Kenmerken:
Romeinse Rijk
Ontstaan Democratie
Hellenisme
Opkomst Christendom
Cultuur van de Kerk
Renaissance
Kenmerken
Humanisme
Individualisme
Nieuwe interesses wetenschap, mens, natuur en Klassieke Oudheid.
Wedergeboorte klassieke Oudheid.
Harmonie
Geometrie
Filosofie: Plato/Aristoteles
Mythologie
Reformatie
Scheiding binnen de Kerk. Katholiek en Protestants.
Barok (Hofcultuur)
Kenmerken
Reactie op de reformatie
Absolutisme, Engeland en Frankrijk
Beeldenstorm
De Aarde en de Zon, wetenschap
Columbus
Veel pracht en praal in de Katholieke kerken
Lodewijk de XIV, kasteel van Versailles.
Burgelijke cultuur Nederland
Kenmerken:

Classicisme
Kenmerken:
Verlichting
Streng en sober
Vaste wetten gelden in de bouwkunst, schilderkunst en theaterkunst
Kritiek op staatsinrichting
Liberté, egalité et fraternité
Kunstdisciplines gaan zelfstandig bestaan leiden
Heroriëntatie op de klassiek oudheid
Montesquieu
Ondergang van de Adel
Invloed kerk op sociale leven, bekritiseerd
Romantiek en Realisme
Kenmerken
11 t/m 14e eeuw
16e t/m 17e eeuw
17e eeuw
18e eeuw
19e eeuw
Noa Koeleman
Theater
Dans
Beeldend
Muziek

Stadsstaat
Grieken, schrijvers ontstaan.
Dionysus
Romeinen, schrijvers blijven trouw aan de Grieken.
Nymes. Rondtrekkende theaters.
Rond ca. 500 -> Christelijke samenleving ontstaat.
Theater verdwijnt door Christelijke samenleving.
Kenmerken
Kenmerken:
467 -> Val West-Romeinse Rijk: Germanenstammen, etnische dans
Religieuze plechtigheden
Calus, Roemeense vruchtbaarheidsdans
Kerstening in Europa -> Volksdans
Kenmerken
Acropolis en Parthenon
Grieken:
Tempels, voor Godenverering.
Cella, ruimte voor Godenbeeld.
Stapeltechniek
Zuilengalerij
-> Dorische Orde: Statisch
-> Ionische Orde: Krullen
-> Corintysche Orde: Krullen en bloemen

Romeinen:
Meer praktische bouwkunst als wegen etc.
Materialen: Baksteen, beton, ontwikkeling 'Cement'.
Door Beton konden ze verschillende vormen maken.
Bogen
Grieks en Romeinse beeld- en bouwkunst, Door Jort.
Kenmerken
Grieken
Belangrijke rol in samenleving: begravenissen en huwelijken, religieuze ceremonies, theater en volksmuziek.
Muziek krijgt rol in verhalen, Muzen en wordt steeds vaker afgebeeld op schilderijen
Beroepsmusici werd een gewaardeerd beroep.
Phytagoras, alles wat beweegt maakt muziek.
Consonantie en Modus
Muziekeducatie vast in het onderwijspakket.
Romeinen
Namen veel kennis over van de Grieken
Ontwikkeling van blaasinstrumenten, hoorn, trompet, tuba enz.
Door omvang van Romeinse Rijk, veel uitwisseling tussen verschillende culturen.
Invloed van taal -> latijnse en romeinse liederen.
Instrumenten
Verschil ten opzichte van vorige tijdperiode:
Geloof, van meerdere Goden naar één God.
Bouwkunst, Romaans/Gotisch.
Muziek, van homofoon naar polyfoon. En ontstaan notenschrift.
Kenmerken:
Godsdienst, Christendom, Katholieke Kerk
Verstedelijking, Gilden, Monarchieën ontstaan
Feodale en Driestandenstelsel.
Kloosters
Bedevaarten en kruistochten
Scholing en Universiteiten verbeteren
Theater
Beeldend
Kenmerken
Notre Dame 1163-1345, bouwtijd duurde lang. Koningen sponsorden de kerk.
Architectuur:
Romaans: Dikke muren, kleine ramen, rondbogen, zwaar.
Gotiek: Hoogbouw (dicht bij de hemel), veel luchtbogen, kruisribgewelven en steunberen. Grote ramen, glas in lood. (mystieke ervaring, alsof je in de hemel bent beland). Skeletbouw en roostervensters.
Veel religieuze symbolen, lichtinval is heilig. Cijfer 3 wordt verwerkt in gebouwen, zoals de Notre Dame. Beelden in de kerk. Het laatste oordeel.
Abt Sugar, -> hoe moet een kerk eruit zien? Zo dicht mogelijk bij het geloof.
Relieken
Monsters op Kerken als morele les.
Dans
Germanenstammen -> Etnische dans bij speciale gebeurtenissen zoals, geboortes en jacht. Vruchtbaarheidsdansen.
+/- 1100 -> Dansverboden. Dansen waren te extatisch, Heidens/duivels.
Dans verdwijnt niet geheel, kloof hoge en lage geestelijken. En eeuwenoude tradities.
14e eeuw -> Dodendans: verwantschap levenden en doden. Dansen op graven. Dans was een niet-aardse beweging. Memento Mori.
Danswoede: Hysterisch, onbeheerste dans. Mensen steken elkaar aan. Tot in 17e eeuw.
Muziek
Kerk:
Gregoriaanse gezangen in de kerk
Vogels stonden voor verbinding aarde en Hemel, de Paus schreef zo heilige gezangen vanuit de Hemel op.
Vooral vocale muziek belangrijk
Notatie ontstaat
Meerstemmigheid ontstaat
Kerktoonladders
Hildegard von Bingen
Motet, religieus lied.
Liturgisch drama
Simultaantoneel
Tropen: lange lettergrepen op één woord.
Theaters verdwijnen door Christelijke samenleving:
Christenen werden belachelijk gemaakt door de romeinen.
In theater mens centraal, in geloof God.
Uiteindelijk ontstaat theater weer vanuit de
kerk
. Door missen. Die waren in het Latijn -> bewegingen ter verduidelijking.
Religieus volkstoneel. Theater gaat naar buiten.
Mariken van Nimweghen
Mirakelspelen.
Mysteriespelen
Wereldlijk toneel
Abele spelen
Moraal
Allergorische personages
Verschillen ten opzichte van de vorige periode
Muziek wordt toegankelijker voor bevolking, door vertaling kunnen burgers meezingen. Protestantse kerk.
Binnen het hof spelen theater, muziek en dans een belangrijke rol.
Architectuur veel symmetrie, met verloop van tijd meer uitbundiger zoals goud enz.
Meer ontwikkeling in wetenschappelijke onderzoeken. Mensen gaan zelf meer nadenken.
Theater
Herontdekking klassiek drama
Tragedie en Komedie
Hoven
Engels renaissancetheater: Shakespeare
Intermezzi, korte scènes, werden vertoond tussen actes van een toneelstuk door. Hadden een allergorische waarde. Ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen.
Commedia dell'Arte
Langzaam ontstaan van Opera's. De intermezzi's verdwenen hierdoor.
Straattheater.
Beeldend
Kunst
Geometrie en perspectief
Proportieleer
Religieuze en Mythologische verwijzingen in beeldtaal
Klassieke en religieuze thema's
Goddelijke verhoudingen
De mens
Kunstenaar is niet langer meer anoniem.
Leonardo Da Vinci
Architectuur
Veel symmetrie en harmonie
Gulden snede
Geïnspireerd op de Oudheid. Met koepels en zuilen etc.
Michelangelo
Dans
Vaste passen en voorgeschreven uitvoeringswijze.
Hoven hadden een dansmeester in dienst.
Dans speelde belangrijke rol in feestcultuur van het hof.
Danza -> gezelschapsdans, bassa danza was bijv een standaard dans voor een rijke burger of hoveling.
Ballo -> meer theatrale dansact. Dansmeester maakte deze voor speciale gelegenheden. Bevatten meestal een klein verhaaltje.
Italiaans hofspektakel
Franse hofballet, ballet de cour
Louis XIV, De Zonnekoning
Dansopleidingen
Muziek
Van polyfonie naar monodie/affectenleer.
Opera's ontstaan, Claudio Monteverdi
Dansmuziek
Madrigaal, Monodie, mis
Kamermuziek
Imitatietechnieken
Verschil ten opzicht van de vorige periode
Kerk wordt minder belangrijk
Muziek wordt moeilijker en meer affect.
Uitbundiger, beweeglijker
Theater werd grootser
Theater
Beeldend
Dans
Muziek
Tragedies en komedies.
Improvisaties
Opera's.
Herkenbare types
Beroepsacteurs
Scenario's.
Straattheater
Jean Baptiste Molière.
Bouwkunst
rijk en weelderige materiaalgebruik
tweezijdige symmetrie
ingewikkelde patronen
Goddelijke onderwerpen
veel gebruik van versieringen
Kunst
realisme
dramatische effecten
sterke licht/donker contrasten
veel emotie (op de gezichten)
lichtbron niet zichtbaar
berekende dieptewerking
Lodewijk de XIV richt dansacademie op
Harmonie
Evenwicht
Emoties overbrengen
Klassieke ballet
Schoonheid
Veel versieringen
Ingewikkeldere dansen en volgordes.
Johann Sebastian Bach
Basso Continuo als begeleiding
Affect
Magere, sobere bezetting
Pracht en praal in de muziek, veel versieringen
Polyfonie
Fuga
Canon
Opera door Monteverdi
Verschillen ten opzichte van de vorige periode:
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Wereldhandel, Amsterdam
Calvinisme
Burgerij
Ontdekkingsreizen, en koloniën VOC
Gouden eeuw
Stadsmuzikanten
Wetenschap verder in ontwikkeling
Kunst ter lering en vermaak
Kerk en monarchie geven geen leiding meer.
Kunst wordt toegankelijker voor het grote publiek
Economisch veel voorspoed
Instrumentaliteit steeds belangrijker
Burgerij werd heel belangrijk
Vrijheid van denken
Theater
Moralisme
Rederijkerskamers
Muiderkring
Kluchten
Schouwburg
Werd toegangelijk voor het grote publiek door niet al te dure toegangskaarten
Eenheid van tijd, plaats en handeling.
Ernstig en statig karakter
Beeldend

Schilderkunst
Historie schilderijen
Selectief realisme
Onderwerp was vaak de natuur
Fantasie, landschapportretten, groepsportretten, zeegezichten, stadsgezichten, stillevens
Architectuur
Bouwen met baksteen
Hollands classicisme
Vormentaal uit klassieke oudheid
Dans
Balletdans geïnspireerd op de barokdans uit frankrijk
Vaak tussendansen tijdens opera's, toneelballet etc.
Barokdans in huiselijke kring
Eind 17e eeuw, hoffeesten en opera's
Muziek
Sweelinck
Orgelmuziek
Concerten
Eenstemmige muziek
Huismuziek
Volksliedjes en kroegmuziek
Psalmen tijdens de mis
Musicum
Collegium
Verschillen ten opzichte van de vorige periode:

Ratio wordt belangrijk
Alles moet gedaan worden volgens strenge regels
Terug naar klassiek oudheid, idealen en thema's
Gevoel in letterkunde, beeldende kunst, bouwkunst en muziek
Theater
Eenheid van actie
Eenheid van tijd
Eenheid van plaats
Terug naar oudheid, Neo-classicistisch theater
Kuisheid moet in stuk
Classicistische tragedie: 5 bedrijven
Komedie: 3 of 5
Geweld en intimiteit niet zichtbaar, maar verteld door personage
Beeldend
Antieke geschiedenis en mythologie
Inspiratie wordt gehaald uit oude tempels
Strenge regels:
Omtreklijn moet scherp zichtbaar zijn
Zuivere en strenge vormen
Harmonie en balans
Duidelijkheid en helderheid in vorm en compositie
Dans
Meer nadruk op verhalend ballet
Pantonime
Handelingsballet
Klassiek ballet
Blijft gebaseerd op de academische dans
Muziek
Weense klassieken
Beethoven, Haydn en Mozart
Hoog Gestalt principe
Instrumentaliteit belangrijk
Concerten voor solo-instrumenten en kleine bezettingen
Symfoniën
Verschil ten opzichte van de vorige periode:
Industriële revolutie, stoommachine
Reactie op de verlichting
Amerikaans/Franse revolutie
Individuele expressie
Het sublieme werd belangrijk
Het originele, individuele en authentieke wordt belangrijk in de kunst
gericht op de schoonheid, de meest pure vorm van kunst
Maatschappelijke verschillen in welvaart tussen rijke en arme burgers
Natuur staat centraal
De onbereikbare liefde
Tegenstellingen
Napoleon
Gericht op gevoel en niet meer op verstand
Individu wordt belangrijk
De realiteit wordt afgebeeld
Natuur wordt belangrijker
Tegenstellingen
Theater
Historiciteit
Naturalisme
Realisme
Symbolisme
Expressionisme
Karakter
Symboliek
Romantische drama's
Beeldend
Realisme
Harde realiteit
Alledaags schilderen
Afzien van academische regels
Lagere klassen wordt ook geschilderd
Dans
Operaballet
Ballet d'action
Gezelschapsdans
Opleiding voor dansers, Académie Royale de la Danse
Ballet blanc:Spitzen, tutu's, zweefsprongen, corps de ballet
Muziek
Programma muziek
lyriek
Dramatiek
Veel contrasten
Grote bezettingen
Symfonieën
Instabiele emoties en mysterie
Full transcript