Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe beoordeel je een PWS?

No description
by

Griet Coupé

on 6 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe beoordeel je een PWS?

Hoe beoordeel je
een profielwerkstuk?
het sluitstuk van een havo/vwo- opleiding
een voorbereiding op het hoger onderwijs
een eerste kennismaking met de wetenschappelijke cyclus
Een profielwerkstuk is...
Aspecten
van een toets

1. Doel
2. Toetsvorm
3. Criteria
“is in staat om een auto te besturen en daarmee veilig aan het verkeer deel te nemen”
Theoretisch examen (schriftelijk)
+ Praktijkproef
Geen overtredingen?
Geanticipeerd op situaties?
Verkeerstekens juist geïnterpreteerd?
Geen onnodige vertraging?
Geen ingrepen?

Beoordelingscriteria
Zijn
afgeleid
van het
doel

Zijn zo
specifiek
en
meetbaar
mogelijk, vgl.:

'is goed op de hoogte van de literatuur'

'legt meermaals (of: minstens x keer) een zinvol verband tussen eigen onderzoeksresultaten en actuele vakliteratuur'
6?
7?
8?
9?
5?
10?
Opdracht in groepen
Bespreek in je groep welk cijfer jullie aan het profielwerkstuk hebben gegeven in de vooropdracht.

Probeer dit cijfer nu objectiever te maken door specifieke, meetbare criteria te formuleren voor het verslag.
We zijn er
nog niet...

knock-out
criteria?
een betrouwbaar
meetinstrument
weging van criteria
Afhankelijk van het relatieve belang van de leerdoelen!!
profielwerkstuk
Griet Coupé
"kwantitatief"
bv. vijf schrijffouten op de eerste pagina

"kwalitatief"
bv. onderzoeksvraag onvoldoende
Continuum
volledige autonomie van de beoordelaar
analytisch
beoordelen met voorgestructureerd
formulier
"objectiever"
cijfer verantwoorden
geen keurslijf
waardering
professioneel oordeel
+
+
Tweede opdracht in groepen
Iedereen in de groep krijgt een ander beoordelingsformulier. Vul dit formulier individueel in voor het gelezen PWS en kijk tot welk cijfer je komt.

Vergelijk jouw cijfer met dat van je groepsgenoten. Evalueer hoe het werken met de verschillende soorten formulieren is gegaan.
Nog openstaande vragen/thema's:
Plenaire discussie n.a.v opdracht 1
Hoe komt het cijfer tot stand?
- Op basis van globale indruk van (bij voorkeur) product én proces
- Speelt verwachtingspatroon (onbewust) een rol?
- Marge tussen 8.6 en 9.4: wordt allemaal 9 (liever onafgeronde cijfers middelen voor combinatiecijfer)

Belangrijk bij product:
- Is de hoofdvraag beantwoord?
- Een goed onderzoek of een goed eindresultaat?
- Aard van onderzoeksmethode varieert tussen vakken (bv. bij binask vaker experiment, zaakvakken vaker enquête): andere beoordelingscriteria nodig?

Belangrijk bij proces:
- In hoeverre is feedback verwerkt?
- Hoeveel sturing/begeleiding is nodig geweest? (vwo: meer eigen initiatief)

Verschillen havo/vwo hangen samen met beoogde vervolgopleiding (hbo of wo)
- havo: goede informatie vinden; vwo: daar vervolgens ook zelf iets mee doen
- havo: meer gericht op handelen, vaardigheden; vwo: meer gericht op kennis, weten
- havo: probleemoplossend (reactief), vwo: probleemvoorkomend (proactief)
Discussie n.a.v. tweede opdracht
- Cijfers van verschillende formulieren komen redelijk overeen
- Meeste docenten hebben een voorkeur voor formulier 3 (rubric) of 4;
- Bij formulier 4 graag toelichting in bijlage
- Formulier 4 kan leiden tot een hoger cijfer omdat alles los van elkaar beoordeeld wordt
- Voordeel van formulier 1: gerichtere feedback mogelijk
- Formulier 2 heeft geen vooraf vastgestelde weging
- Optie om proces als +/- factor te laten spelen (bv. maximaal 1 punt meer of minder op basis van proces)
Wie beoordeelt? Hoeveel beoordelaars? Met elkaar meekijken?
Wat zijn mogelijk knock-out criteria?
Beoordelingsformulier differentiëren per vak?
Beoordelingsformulier differentiëren voor havo/vwo?
Inhoudelijke beoordelingscriteria alleen voor verslag of ook voor andere onderdelen?

Hoe gaan we hiermee verder?

het sluitstuk van een havo/vwo- opleiding
een voorbereiding op het hoger onderwijs
een verplicht onderdeel van het eindexamen

een
toets
Een profielwerkstuk is...
Full transcript