Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SASTAVNICE GLAZBENOG DJLEA

No description
by

Marko Majstorović

on 5 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SASTAVNICE GLAZBENOG DJLEA

SASTAVNICE GLAZBENOG
DJELA

ZVUK, ŠUM, TON
Zvukovna priča
Zvuk
-
sve što čujemo
Ton
-
zvuk određene frekvencije koju čujemo kao određenu visinu tona
Šum -
zvuk neodređene frekvencije
GLAZBA
-

organizirani odnosi među tonovima prema zamisli skladatelja
Ludwig van Beethoven: Simfonija br 9. u d - molu,
op. 125, 4. stavak: ODA RADOSTI
Izvori zvuka - prirodni i umjetni
Putem zvukova komuniciramo s prirodom
Uloga glazbe:
estetička
moralna (muzikoterapija)
značajna uloga u religijskim i svjetovnim obredima
kao pomoć u radu
ekonomska
Pjesma berača kokosa, Tanzanija
Improvizacija u pošti
Značajke tona
Visina - ovisi o broju titraja u sekundi
Trajanje - odgovara vremenu kroz koje titra izvor tona
Jačina tona - ovisi o veličini zvukovnih valova - amplitudi
Boja tona - jedinstven, prepoznatljiv zvuk svakog pojedinog
glazbala ili ljudskog glasa
- Izvođači glazbenog djela -
Georges Bizet: Arležanka, Farandole
Orlando di Lasso: Eco (Jeka)
Anonimus: Carmina Burana,
Tempus est iocundum

Vokalna glazba - ljudski glas je najstariji glazbeni
instrument i jedini koji nosimo sa sobom
Vrste skladbe
vokalna - glasovi
instrumentalna - instrumenti
vokalno - intrumentalna - glasovi i instrumenti
GLASOVI
raspon pjevačkog glasa je oko dvije oktave, a pri pjevanju je podjednako važna kvaliteta dubokog, srednjeg i visokog registra
VRSTE GLASOVA: Muški i ženski
ŽENSKI PJEVAČKI GLASOVI
Sopran - najviši žpg
Mezzo Sopran - srednji žpg
Alt - najdublji žpg
VRSTE SOPRANA
Lirski - pjeva nježne i pjevne melodije
Dramski - pjeva u operi
Koloraturni - pjeva opesežne i teške melodije,
mijenja boju, vrlo pokretljiv glas
MUŠKI PJEVAČKI GLASOVI
Tenor - najviši MPG
Bariton - srednji MPG
Bas - najdublji MPG
BEL CANTO - naziv za talijansku vokalnu tehniku osamnaestog stoljeća u kojoj se posebna pažnja posvećuje ljepoti tona i njegovoj briljantnoj izvedbi nego dramatičnim izražajima i romantičkim emocijama
FALSETISTI - budući da je ženama u srednjem vijeku bilo zabranjeo pjevati u crkvama altovsku su dionicu u liturgijskoj glazbi pjevali muški altisti, tzv. falsetisti
KASTRAT je muški sopran, mezzosopran ili alt glas dobiven kastracijom pjevača prije puberteta (sprečava razvoj grla), ili tko, zbog endokrinoloških (hormonalnih) razloga, nikad ne dostiže spolnu zrelost.
Glas takve osobe se ne produbljuje, već ostaje na istoj visini.
VRSTE ZBOROVA
MUŠKI
ŽENSKI
DJEČJI
MJEŠOVITI
GLAZBALA
1. prema NAČINU DOBIVANJA TONA dijelimo ih na:
ŽIČANA (gudaća i trzaća)
PUHAĆA (drvena i limena)
UDARALJKE (s određenom i neodređenom visinom tona)
GLAZBALA S TIPKAMA
ELEKTRONIČKA GLAZBALA
II. prema ZNANSTVENOJ PODJELI dijelimo ih na:
KORDOFONA GLAZBALA (žičana glazbala)
AEROFONA GLAZBALA (puhaća glazbala)
IDIOFONA GLAZBALA (dio udaraljki)
MEMBRANOFONA GLAZBALA (dio udaraljki)
ELEKTROFONA GLAZBALA
KOMORNI SASTAVI - skupine od 2 - 9 izvođača
(duet, tercet, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet, nonet)
npr. gitara i klavir, pjevačica, gitara, flauta,
puhački kvintet (oboa,fagot, rog, fluta, klarinet)

ORKESTRI I ZBOROVI - skupine od 10 i više izvođača
npr. tamburaški orkestar, simfonijski orkestar, puhački
orkestar, gudački orkestar, filharmonija,
Benjamin Britten: Vodič kroz orkestar za mladež, Varijacije i fuga na Purcellovu temu, op. 34 (1946.)
Johann Sebastian Bach: Muka po Mateju, koral br 72.
TEMPO, METAR I RITAM
Franz Schubert: Moments musicaux u f - molu
E. Grieg: Peer Gynt, scenska suita
Petar Iljič Čajkovski: Orašar, baletna suita
- Ples šećerne vile
Johann Strauss, stariji: Radetzky - koračnica (1836.)
John Williams: Ratovi zvijezda - tema
Johann Sebastian Bach: Orkestralna suita br. 2
u h - molu, Badinerie
MOTORIČKI POKRETAN RITAM
TRIOLE
DVODOBNA MJERA
PUNKTIRANI RITAM
Georges Bizet: Carmen, arija toreadora Escamilla
DINAMIKA
Edvard Grieg: Peer Gynt, scenska suita
- u pećini gorskog kralja
Sergej Rahmanjinov: Vocalise, op. 34 br. 14
Cat Stevens: Morning Has Broken
Antonin Dvorak: Simfonija u e - molu Iz novoga svijeta
- II. stavak - Largo
Scarborough Fair, engleska tradicijska
TONSKA GRAĐA
HARMONIJA
Once I Had a Sweetheart, irska tradicijska
GLAZBENI SLOG
Frederic Chopin: Preludij op. 28 br. 20 u c - molu
Johann Sebastian Bach: Dvoglasna invencija
u d - molu, br. 4
Cveti mi fijolica, međimurska tradicijska
Frederic Chopin: Preludij op. 28. br. 20 u c - molu
GLAZBENI SLOG
Cveti mi fijolica, međimurska tradicijska
Frederic Chopin: Preludij op. 28. br. 20 u c - molu
Johann Sebastian Bach: Dvoglasna invencija
br. 4 u d - molu
TRAJANJE NOTA
Full transcript