Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JB Clusters

A brand new structure for Juniorbranch CISV Vietnam. Which involve everyone to get moved.
by

Quang Tu

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JB Clusters

JBVN Clusters

JBVN's Cluster structure.
A new renovation.
Ed-Team
Ed-team = Education team.
Cluster
JBVN sẽ được chia thành các nhóm nhỏ = cluster. Dự kiến tổng cộng có 6 cluster.
Là mô hình mới, tạo không khí mới cho JBVN, để khuyến khích JBers tích cực tham gia và tạo dấu ấn riêng cho mỗi hoạt động.
Senior
Nhiệm vụ: Là người chịu trách nhiệm của mỗi cluster
Explain new strategies
Để hiểu mô hình này, các bạn cần ghi nhớ 3 thuật ngữ:
Cluster
Senior (Sen.)
Education team (Ed. Team)
Làm sao để tham gia vào mô hình này?

Giống như tinh thần CISV, chỉ cần bạn tình nguyện, nhiệt tình, thế là ok, tham gia nhé ;)
Theo dõi thông tin trên Facebook để cập nhật.

Ed-team là ai?
Ed-team là những JBer có kinh nghiệm, đã từng tham gia các chương trình quốc tế và các workshop của CISV.
Thành viên ed-team dự kiến ở tuổi 18+ ^^
Ed-team keep it CISV, and fun ;)
Có trách nhiệm tìm hiểu và áp dụng các nguồn tài liệu của CISV & JB, cũng như các nguồn tài liệu giáo dục khác.
Tổ chức/phụ trách nội dung các buổi training về CISV & các kỹ năng cần thiết. Ed-team sẽ cố gắng để training theo standard của CISV quốc tế.
Ed-team sẽ làm những gì?
Host các buổi họp hàng tháng với senior các nhóm
Tham gia hoạt động của cluster, bình đẳng với toàn bộ JB.
Hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động khi cần thiết.
Cluster là ai?
Mỗi cluster gồm 6-8 thành viên, với 1-2 thành viên là đại diện cho nhóm: Senior (Sen.)
Các thành viên của cluster có thể đã có hoặc chưa có kinh nghiệm CISV.
Lứa tuổi: 13+
Cluster sẽ làm gì?
Các cluster sẽ thay phiên nhau tổ chức các hoạt động để toàn JB tham dự.
Chương trình hoạt động sẽ do từng nhóm quyết định, cụ thể do Sen. phụ trách.
JBVN sau 6 tháng sẽ bình chọn cluster tiêu biểu nhất, và tất nhiên, hehe, sẽ có prize!
Tham gia Cluster, để làm gì ???
How Sen. keep it works?
Bằng kinh nghiệm của bản thân và những kiến thức, kỹ năng sẽ được training bởi Ed-team, Sen. sẽ hỗ trợ Cluster của mình
What will Sen. do?
Cùng cluster xây dựng các chương trình, dựa trên kết quả trao đổi giữa Sen & ed-team, cũng như các phản hồi, yêu cầu từ phía JB.
Ví dụ: Ed-team: Human rights, rights to have education
JB: Lets have some talk about gender
--> Sen. plan cùng cluster của mình theo đề bài trên.
Based on Jim Harvey's speech structures
JBVN Cluster (c) Quang Tu - NJR.
JBer chủ động hơn.
Nâng cao kỹ năng leadership
JBer hiểu hơn về tinh thần CISV.
Lots of fun!!!
Expectations
clus·ter (noun) \ˈkləs-tər\:
a group of things or people that are close together.
- Merriam Webster dictionary -
Cluster?
Thể hiện khả năng.
Chữa bệnh CISV-sick
Là cơ hội gặp gỡ CISVer, have fun và cải thiện các kỹ năng cần thiết.
Sen.
Đã có kinh nghiệm CISV,
Tuổi: 16+
Full transcript