Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finanskriser

No description
by

Martin Andersson

on 3 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finanskriser

Finanskriser
Finanskriser
Politiska och sociala konsekvenser
Återhämtning
Bubblan uppstår
Regleringar
Optimism
Allvarlig ekonomisk kris där finansmarknaderna slutar fungera som de ska
Stigande priser
Insyn
Pris
Realt värde
Realt värde
Förväntat värde
Spridning
Bransch
Geografisk
Bubblan spricker...
Priser slutar stiga
Spekulanter säljer
Priser faller
Det föväntade framtida värdet sjunker
Många säljer Få köper
Ekonomiska konskevenser
Arbetslöshet
Finansiella tillgångar - borta
Konkurser
Budgetunderskott
Priserna faller
Bubblan uppstår
Klyftor växer
Protester
Extrema partier
Priser
Realt värde
Arbetslöshet
Konkurser
Uppgift
Läs "Blombubblan som sprack" (sid 3 - 5 i häftet)
Ladda ner "Ekonomiska kriser genom historien"
Vad var det för tillgångspris som stack iväg?
Varför sprack bubblan?
Vilka konsekvenser fick det för det holländska samhället?
Läxa till nästa måndag
Läs resten av häftet
Finansiella kriser under historien
(finns på vklass)
Välj ut 2 av de 3 kvarvarande kriserna och besvara deras frågor i analysmallen
Uppgift
Besvara frågorna om depressionen i analysmallen
Läs om depressionen i häftet
Finansiella kriser genom historien
Blir du klar kan du välja någon av de andra kriserna och läsa samt besvara frågorna.
Uppsatsskrivning
1. Inledning
1.1 Teori och modell
2. Resultat
2.n Underrubrik
3. Slutsatser och diskussion
4. Källförteckning
Inledning
Fånga läsarens intresse
Vad ska uppsatsen handla om?
Tratt-tekniken
Börja stort
Sluta med att berätta vad din uppsats ska handla om
Smalna av
Resultat
Beskriv finanskrisen
Utgå ifrån modellen vi har arbetat med
Använd referatteknik
Finanskriser
Politiska och sociala konsekvenser
Återhämtning
Finansiella bubblor
Allvarlig ekonomisk kris där finansmarknaderna slutar fungera som de ska
Optimism
Stigande priser
Insyn
Pris
Realt värde
Realt värde
Regleringar
Förväntat värde
Spridning
Bransch
Geografisk
Bubblan spricker...
Priser slutar stiga
Spekulanter säljer
Priser faller
Det föväntade framtida värdet sjunker
Många säljer Få köper
Ekonomiska konskevenser
Arbetslöshet
Finansiella tillgångar - borta
Konkurser
Budgetunderskott
Priserna faller
Bubblan uppstår
Klyftor växer
Protester
Extrema partier
Priser
Realt värde
Arbetslöshet
Konkurser
Slutsatser och diskussion
Diskutera vad krisen innebär för individer och samhälle
Diskutera modellen du har använt dig av.
Miss?
Förenkling?
Hjälp?
Diskutera dina källor.
Trovärdighet
Betydelse för resultat
Nyansera
Problematisera
Källförteckning
Efternamn, Namn. Årtal, Titel. Tidning. Datum. länk. (när den är hämtad)
Efternamn, Namn. Årtal, Titel. Organisation/myndghet. Länk. (när den är hämtad)
Titel. Säsong. Avsnitt. Årtal. Tv-kanal. Datum
Tv-program
Websida
Artikel från nätet
Depressionen
Tillgång
Bubblan spricker
Spridning
Ekonomiska konsekvenser
Politiska konsekvenser
Lösningar
Tillgång
Bubblan spricker
Spridning
Ekonomiska konsekvenser
Politiska konsekvenser
Lösningar
Tillgång
Bubblan spricker
Spridning
Ekonomiska konsekvenser
Politiska konsekvenser
Lösningar
Tillgång
Bubblan spricker
Spridning
Ekonomiska konsekvenser
Politiska konsekvenser
Lösningar
Oljekrisen
90-talskrisen
IT-bubblan
Aktier
Börskrasch
Handelshinder
Oklart varför
Minskad handel
Arbetslöshet
Svält
Extrema partier växer (fascister, kommunister)
Krig
Olja
OPEC
Oljepriser
Priser på varor och tjänster
Löner
Inflation
Lågkonunjunktur
Energibesparande åtgärder
Konsumtionsmönster
Politisk vilja att ändra:
Fastigheter
Räntor
Banker
Arbetslöshet
Lågkonjunktur
Framgår inte i texten men...
Stora ekonomiska reformer
Bankakuten
Långsam återhämtning
Aktier i IT-konsultbolag
Insikt kring bristen på arbetskraft med IT-kompetens
Framgår inte i texten
Kursfall
Besparingar försvann
Framgår inte i texten
Framgår inte i texten
Färre som sparar i aktier
Bubblan uppstår
Optimism
Börsyra
Bubblan uppstår
N/A
Bubblan uppstår
Avreglering
Bubblan uppstår
Förväntningar på IT
Missförstånd kring IT
Full transcript