Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drive To Connect

Verbindt mensen door kennis te delen
by

Hans van Meggelen

on 17 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drive To Connect

wensen van mensen kunnen alleen door samenwerking gerealiseerd worden Kloof overbruggen tussen mensen en mogelijkheden. Met name op het gebied van
"Duurzaam en slimmer werken met behulp van ICT" DriveToConnect DriveToConnect Korte intensieve praktijkgerichte ICT trainingen
Inspirerende lunchbijeenkomsten
Promotie en productpresentaties
Reclame-inkomsten
Sponsoring
Subsidies
Thema aan tafel bijeenkomsten
BBQ events
Picknick events
Custom make events Missie van DriveToConnect DriveToConnect wil verbinden, een bijdrage leveren om onze samenleving leuker te maken. Niet reactief maar proactief door kennis en kunde betreffende "Duurzaam en slimmer werken met behulp van ICT" naar de mensen te brengen. persoonlijke ervaringen Als ICT manager heb ik ervaren dat naar schatting 90% van de mensen nog geen 10% gebruik maakt van de mogelijkheden die ICT biedt. Omdat ze die niet kennen.
Uit onderzoek (ECP/Ecabo) blijkt dat gemiddeld 8% van de werktijd vermorst wordt door verkeerd gebruik van ICT.
Opleiden, trainen is een oplossing echter factoren TIJD en/of GELD houden dit vaak tegen. De Nederlandse digitale agenda Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan 3 dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. Deze Digitale Agenda.nl focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Een geslaagde uitvoering van deze agenda voor de periode 2011 - 2015 geeft een krachtige impuls aan innovatie en economische groei. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html ziet kansen om wensen van overheden en bedrijfsleven samen te brengen. Allen willen "Meer doen in minder tijd en met minder geld" , kortom alles moet sneller en goedkoper. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 8% van de werktijd verloren gaat door verkeerd gebruik van ICT wat voornamelijk veroorzaakt wordt door onwetendheid. Overheid streeft ernaar om iedereen bewuster met internet te laten omgaan en heeft daarvoor DigivaardigDigiveilig in het leven geroepen. http://www.digivaardigdigiveilig.nl/ Doelstellingen Digivaardig Digiveilig Wanneer we de kansen van ICT voor onze economie en samenleving willen benutten, moet iedereen in Nederland over de juiste digitale vaardigheden beschikken. Binnen de programmalijn Digivaardig worden activiteiten hiervoor gestimuleerd en ondersteund. Speerpunt is de beroepsbevolking met aandacht voor het MKB, onderwijs, ICT-professionals, werkzoekenden en een aanpak binnen de topsectoren die van belang zijn voor de toekomstige economische groei. Hoe? Door met een aangepaste Amerikaanse Schoolbus naar bedrijventerreinen te gaan om daar korte intensieve goedkope ICT trainingen en inspirerende ontmoetingen te verzorgen. DriveToConnect De 7 doelen van de Europese digitale agenda:
Een Europese digitale markt
Standaardisering ICT-applicaties
Veiligheid
Breedinternet
Onderzoek & innovatie
Verbetering internetvaardigheden
Inzet ICT voor oplossingen op gebied van maatschappelijke uitdagingen In Kroes heeft haar beleidsplannen voor de periode 2010-2020 in de volgende zeven concrete doelstellingen samengevat
Een Europese digitale markt ; In 2015 koopt 50 procent van de Europeanen online; 20 procent van de bevolking moet ook buiten de landsgrenzen online kunnen winkelen. Europa moet één digitale markt worden. Bestaande barrières die vrij digitaal verkeer verhinderen zullen worden weggewerkt.
Standaardisering ICT-applicaties; Op het internet functioneren verschillende besturingssystemen en applicaties naast maar vaak niet met elkaar. Europa moet ervoor zorgen dat nieuwe ICT-oplossingen en innovaties ook ongehinderd met elkaar kunnen samenwerken.
Veiligheid; De EU-lidstaten i moeten gezamenlijk optreden tegen cybercriminaliteit en garant staan voor de bescherming van persoonsgegevens op internet.
Breedband internet; In 2013 beschikken alle Europeanen over breedband internet; in 2020 met een minimale bandbreedte van 30Mbit en voor de helft van de Europeanen minstens 100Mbit.
Onderzoek & innovatie; Publieke investeringen in ICT-onderzoek moeten worden verdubbeld. Europa stimuleert onder meer onderzoek naar 'het internet van de dingen', waarbij alledaagse voorwerpen intelligentie krijgen ingebouwd. stelling 90% van de gebruikers gebruikt minder dan 10% van de mogelijkheden "verbindt Mensen door kennis te delen" DriveToConnect We willen allemaal meer in minder tijd met minder geld doen. Kortom alles moet sneller en goedkoper. De 7 doelstellingen van de digitale agenda Aan de 2 rood gemarkeerde doelstellingen verwachten wij een goede bijdrage te kunnen leveren DriveToConnect DriveToConnect DriveToConnect DriveToConnect Het Verdienmodel Korte intensieve praktijkgerichte ICT trainingen Onze overheid streeft ernaar al haar burgers digivaardig te maken, omdat ze ICT als de belangrijkste factor van innovatie ziet. Onderzoek heeft aangetoond dat 8% van de werktijd verloren gaat door slechte omgang met ICT middelen. Daarom wordt dit jaar nog een eSkills certificering gelanceerd waarop DriveToConnect aansluit. DriveToConnect Omdat veel ICT trainingen kostbaar zijn, op locaties en data worden gegeven die extra kosten met zich meebrengen, wil DriveToConnect deze voor de deur van de ondernemer geven. De trainingen zijn praktijk gericht waardoor ze direct toepasbaar zijn. De trainingstijd is minder dan 2 uur, waardoor er weinig productieverlies is. Tevens is er geen reistijd en zijn er geen reiskosten. Door de praktijkgerichte training zal er naar verwachting efficiënter gewerkt kunnen worden, waardoor de kosten voor de training van ongeveer € 50,-- snel terugverdiend kunnen worden. Verbetering internetvaardigheden; Meer dan 50 procent van de Europeanen gebruikt het internet dagelijks. Daar staat tegenover dat 30 procent nooit het internet gebruikt. In het dagelijks leven worden internetvaardigheden steeds belangrijker. Europa zal dan ook investeren in de verbetering van de internetvaardigheden van haar burgers.

Inzet ICT voor oplossingen op gebied van maatschappelijke uitdagingen; Nieuwe technologieën kunnen ingezet worden om maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, op het gebied van energievermindering en ten aanzien van sociale uitsluiting op te lossen. Ook moet in 2015 de helft van de Europeanen zijn overheidspapieren online kunnen invullen. Voordelen van praktijk gerichte deurtrainingen DriveToConnect Geen reistijd Geen reiskosten Geen of weinig productieverlies van max 2 uur Het geleerde levert productiewinst op van meer dan 2 uur Het geleerde kan direct in praktijk gebracht worden. Kosten zijn laag dus ook het risico Inspirerende lunchontmoetingen DriveToConnect Het nuttige met het aangename verenigen, tijdens een goede lunch wordt u geïnformeerd over nieuwe mogelijkheden en mogelijk geprikkeld door inspirerende sprekers. Als ondernemer kunt u in een uur tijd zowel uw fysieke gestel voeden als ook uw geest. Laat u dus verrassen en teken van tevoren in want de plaatsen zijn beperkt en interessante onderwerpen legio. Reclame inkomsten De bus heeft verschillende interessante goedkope mogelijkheden voor reclameuitingen zoals ramen en verwisselbare reclameborden DriveToConnect Prijs tussen € 10 en € 40 is afhankelijk van sprekers, sponsoren en onderwerp Van idee naar realisatie Impressie van de nieuwe inrichting schuren, plamuren om mooi te maken Net gespoten Klaar om weer alles te monteren Impressie van de nieuwe inrichting, met 14 vaste passagiersplaatsen en mogelijk uit te breiden met 6 flexplaatsen De bus na ruim 10 maanden stilstand, de ultieme uitdaging!! Start van het project na de RDW keuring, remslang en stofhoes vervangen
Full transcript