Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miljø og energi

No description
by

sara hagen

on 25 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miljø og energi

fornybar energi
eks. Sol, vann og vind

bærekraftig utvikling
bærekraftig utvikling
= Bevare muligehetene til dagens befolkning, uten å sveke mulighetene til de kommende genrasjonene.
Fossilt brensel
Fossilt brensen påvirker naturen. dette er en ikke-fornybar resurs

CO2 -Gass i atmosfæren har økt med 35% pga. brenning av olje, kull og gass. siden 1800-tallet.

Og over 80% av jordas energibruk kommer fra ikke-fornybare ressurser --> fossilt brensen (olje, kull og gass)Miljø og energi
Miljø og energi innhold;
Fornybar - ikke fornybar energi
bærekraftig utvikling
fossilt brensel
drivhuseffekten
global oppvarmin
g
klima endringer
fotosyntesen
ikke fornybar energi
eks. Olje, kull og gass
Vindmøller
(Bevegelsesenergi) = Jo fortere den beveger seg, desto større er energien.

større enerien er = større mengder strøm


Vannkraft (bølgekraft) - forskjellige måter å bruke frakten på
(Bevegelseseergi)

Vannkraftverk= Anlegg som omsetter vannfallet til energi. Det høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinen som gir oss et energipotensiale.

En turbin er en roterende maskin som omdanner bevegelsesenergien til væske- eller gass-strøm

Vannturbin som blir brukt i vannkraftverkene,
driver en generator som omdanner bevegelsesenergien i vann til elektrisk energi.

Over 98% av all elektrisk energi i Norge blir produsert av vannturbiner.
Solenergi
er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom stråling. På jorden er det i ulik grad mulig å utnytte denne energien til produksjon av energi.

Solenergi kan i hovedsak utnyttes på to forskjellige måter

Produksjon av varme (også kalt solvarme):

Passiv solvarme
Solfanger: 1. solcellepannel 2. vannpanneler

solceller en type solfanger - en solcelle omdanner solenergi
direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt.fotovolaisk effekt = et materiale som får spenning eller elektrisk støm ved utsettelse av lys.

den elektriske strømmen kan brukes direkte i et elektrisk apparat, eller oppbevares i et batteri.

Solceller har best virkning i de litt varmere strøkene. pga den konstante solen og varmen.
Men det fines i Norge også.ikke fornybar energi=
Positiv;
energi, strøm, bil, bensin
Negativ:
ødelegger miljøet, dårlige gasser ut i luften, hindrer bærekraftig utvikling
Drivhuseffekten

Sol stråler inn - noen stråler går ut, noen blir inn og varmer opp jorden - atmosfæren blir tykkere jo mer vi forrureser med CO2en - tykkere laget blir, jo varmere en planlagt blir det - fører til dårlig klima og ødleggelser på jorden
Jorden sender ut like mye energi som
den får inn fra solen = Varmebalanse

hvis mengden av drivhusgasser øker, vil det føre til at jordas varmebalanse endrer seg, og at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker.

pga. det tykke laget vi nå har fått av all CO2 utslippene, vil det komme inn mer en det vil bli sluppet ut.
Osonlaget på utsiden, blir svakere og slipper inn mer, men laget blir tykkere innenfra å slipper ikke ut så mye som den skal.

gjennomsnittstemperaturen skal normalt ca være +15C.
uten drivhuseffekten ville den vært -18C.

Klima endringer - konsekvenser
Økningen av CO2 gasser fører til problemer i klimaet. Varmebalansen endrer seg

konsekvenser;
stormer, kraftige regnskyll eller tørkeperioder.
havnivået kan stige, vind og havstrømmer kan endre retning.

påvirker;
bosettning, jordbruk, næringsvirksomhet, livsbetningelse for dyr og planter.


Global oppvarming
Menneskelige CO2 utslipp bidrar til den globale oppvarmingen.
Selv om den globale gjennomsnittstemperaturen øker med bare noen få grader, kan konsekvensene bli ekstreme.

90% av menneskelig økonomisk aktivitet skyldes de globale klimaendringene, med alt det medfører av CO2 utslipp.
Fotosyntese
1. planten(med grønnkorn) tar til seg vannet gjennom røttene, karbondioksiden(CO2) og energien fra sola
2. produserer oksygen og druesukker
Fotosyntese fører til en mer næringsrik og fruktbar jord + luft til oss
oppretholder alt liv
tar aldri slutt
Vi produserer nå ved dags dato mer CO2, enn det fotosyntesen klarer å rydde opp i(produsere O2) - derfor viktig å bevare regnskog
Full transcript