Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Årshjul Reddiken 1516

3 nivåer
by

Kine Schjander-Opsahl

on 15 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Årshjul Reddiken 1516

august
september

oktober

13. og 14. Tønsbergseminar
november
29. planleggingsdag
FORUT
desember
januar
4. planleggingsdag
6. planleggingsdag
februar
mars
april
mai
juni

juli
aktivitet i pers.gruppa
tradisjoner
tema og fokusområder
TILVENNING
Fotouke
Brannværnuke


Nasjonal kampanje
mot mobbing
12.Reddikens bursdag
Julegrantenning
Lucia
Pepperkakebaking
Nissefest
Adventsamlinger mandager
Skilek
Skilek
Skilek
Reddikens skidag
Karneval
Gul fest
Vårfest
Kimmvob
Miljøfyrtårn
Bok
fotouke
barnefotografer
sang:
antijanteloven
skal vi være venner
bok:bo blir til overs
VENNSKAP
INKLUDERING
BRANNVERN - 110
DIGITAL DANNING - fotoetikk
uglereunion
personalets nyttårsbord 15.01
personalets sommerfest
påskeforberedelser
Sommerrengjøring.

Klargjøring av barnehagen for høsten.

Liste for sommeroppgaver utarbeides på ukemøtet i uke 20.


Ferieavvikling
Tjenestefri
Miniskoledag
Mål:

Barn og voksene opplever glede ved en bestemt bok.
Barn og voksne lærer/repeterer hvordan vi behandler bøker og holder boksonene ryddige.
Aktivitet:
Alle team velger ut en bok de presenterer for barna og arbeider med på ulikt (bok-koffert, lek, formingsaktivitet) vis gjennom august. Boka har gjerne et tema dere er opptatt av ellers og som kan brukes i arbeidet med teambygging og fellesskap.
I hverdagens aktiviteter snakker vi med barna om bøkene i barnehagen og hvordan vi tar vare på, rydder osv.
Medvirkning:
Lytt til barnas innspill under arbeidet. Hva fenger de ved boka? Hvordan vil de leke den?
Bok
Mål:

Barn og voksene opplever glede ved en bok.
Barn og voksne lærer/repeterer hvordan vi behandler bøker og holder boksonene ryddige.
Aktivitet:
Fortsetter arbeidet med boka fra august (bok-koffert, lek, teater, formingsaktivitet) vis gjennom august.
I hverdagens aktiviteter snakker vi med barna om bøkene i barnehagen og hvordan vi tar vare på, rydder osv.

Vi lager pedagogisk dokumentasjon fra arbeidet med boka. Felles dokumentasjonsvegg for hele barnehagen.
Medvirkning:
Lytt til barnas innspill unde arbeidet. Hva fenger de ved boka? Hvordan vil de leke den?
Mål:

Barn og voksne kjent med Miljøfyrtårnsrutinene
Aktivitet:

Vi sorterer søppel,slukker lys i rom vi ikke bruker, jobber med komposten og gjør alle rutinene sammen med barna og snakker om hvorfor i hverdagen.
Kickoffuke i uke 34, 17.-21.
Fellessamling og samlinger teamvis gjennom uka.
Intro. miljøsangen
Alle team dokumenterer rundt miljøordene
på miljøveggen
Miljøfyrtårn
Mål:

Barn og voksne kjent med Miljøfyrtårnsrutinene
Aktivitet:

Vi sorterer søppel,slukker lys i rom vi ikke bruker, jobber med komposten og gjør alle rutinene sammen med barna og snakker om hvorfor i hverdagen.
Alle team finner seg et sted, et tre eller lignende som de skal følge gjennom året.

Tømmer komposten(uke 37). Barna er med.
Alle team dokumenterer rundt miljøordene
på miljøveggen
Miljøfyrtårn
Mål og aktivitet:

Vi følger rutinene våre.
Arbeide med gkobalt miljøperspektiv gjennom FORUT-aksjonen
Alle besøker sitt sted, tre....
Avfallsmengdekartlegging.
Barna deltar i veiingen.
Kimmvob
Bok
Mål:

Barna presenteres for bøker som støtter arbeidet med FORUT, solidaritet, andre land.
Aktivitet:
FORUT-gruppa og språkgruppa finner bøker som passer
tema FORUT, solidaritet og andre land. Alle team bruker bøkene.

Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
"jeg blir glad når..."
Selvportrett
Navnet mitt
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Jeg har venner
Jeg er meg - og du er deg!
Vi er alle forskjellige, og forskjeller er bra!

Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Jeg kan hjelpe.
Dette kan jeg gjøre for (å hjelpe) andre
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:


?
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Julehilsen
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Jeg er fantastisk!
Bilde av seg selv, med en ramme barna får pynte.
La barna på teamet øve seg på å si noe hyggelig om hverandre, og noter dette på siden.
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Karneval
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
påske
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Hage og kompost
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
17.mai
samhold
Min Bok:
Alle barna lager en side.

Tema:
Utvikling.
Så stor har jeg blitt dette barnehageåret.
Selvprotrett, navnetrekk eller bilde for å dokumentere.
Miljøfyrtårn
Mål:

Gjøre barna kjent med verdien med gjenbruk og reparasjon.
Aktivitet:

Samlinger i hvert team om tema.
Hele barnehagen lager et felles "skrot-bilde"

Alle barna får tilbud om å lage noe av gjennbruksmateriale - kan bli julegave.


Alle team dokumenterer rundt miljøordene
på miljøveggen
Alle team dokumenterer rundt miljøordene
på miljøveggen
Bok
Mål:

Belyse tema vennskap gjennom en bok
Aktivitet:
Hele barnehagen leser og jobber med en felles bok om tema. Hvilken bok bestemmes innen 13. august. Kom med forslag!

Vi jobber med boka på flere måter.
Alle team lager en animasjonsfilm, bok eller
kunst på iPad med utgangspunkt
i boka.

Miljøfyrtårn
Vi lager julegaver av gjenbruksmateriell
Juleforberedelser
Mål:
Vi skaper forventning til jula som kommer
Vi skaper en hyggelig førjulsstemning
Vi formidler juletradisjoner og julebudskap
Aktivieter:
Vi lager gaver og julepynt
Vi har felles adventssamling hver mandag
Vi har felles pepperkakebakingsdag
Vi feirer Lucia med foreldre
Vi tenner julegrana

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn
Mål:

Gjøre barna kjent med energi og strøm og
hvorfor det er et mål å ha et lavest mulig energiforbruk.
Aktivitet
:
Fellessamling om elektrisitet.
Strømløs dag.
Alle teamene jobber med tema i samlinger og aktiviteter.

Bok
Felles tema-arbeid om bok på hele huset.
Mer info kommer.
Bok
Felles tema-arbeid om bok på hele huset. Mer info kommer.
Mål:
Gjøre barna kjent med kildesortering og resirkulering.
Aktivitet:
Fellessamling om tema
Alle team drar til miljøstasjon med glass og metall
Store team bruker materialet fra loop.
Vi synger miljøsangen
Bok
Avslutning: Felles tema-arbeid om bok på hele huset. Mer info kommer.
Miljøfyrtårn
Mål:
Vi gjør det pent og hyggelig rundt oss.
Barna får erfare å plante og så nyttevekster og blomster.
Vi undrer oss over hva som skjer i komposten
Aktivitet:
Felleshageuke i uke 18
Teamene får et eget uteprosjekt
Vi tømmer kompost
Vi sår og planter
Karis utviklingsprosjekt
Kari har en 5 ukers praksis i barnehagen hvor hun skal gjøre et utviklingsarbeid. Mer info kommer
Miljøfyrtårn
Mål
:
Vi lærer oss å ta vare på det vi har plantet.
Aktivitet:
Ruskenaksjon, uka før 17.mai.
Vi luker, vanner og følger opp plantene våre.

Veieuke avfall
Bok
Mål:

Barn og voksene opplever glede ved en bestemt bok.
Aktivitet:
Alle team velger ut en bok de presenterer for barna og arbeider med på ulikt vis(bok-koffert, lek, formingsaktivitet)
I hverdagens aktiviteter snakker vi med barna om bøkene i barnehagen og hvordan vi tar vare på, rydder osv.
Medvirkning:
Lytt til barnas innspill under arbeidet. Hva fenger de ved boka? Hvordan vil de leke den?
Bok
Mål:

Barn og voksene opplever glede ved en bestemt bok.
Aktivitet:
Alle team velger ut en bok de presenterer for barna og arbeider med på ulikt vis(bok-koffert, lek, formingsaktivitet)
I hverdagens aktiviteter snakker vi med barna om bøkene i barnehagen og hvordan vi tar vare på, rydder osv.
Medvirkning:
Lytt til barnas innspill under arbeidet. Hva fenger de ved boka? Hvordan vil de leke den?
Mål
:
Alle opplever å bli sett og møtt hver dag.

Aktivitet:
Vi bruker hverdagssituasjoner til å trene på å bli kjent med hverandre. Vi hilser og presenterer oss når vi møter alle.
Alle øver på å inkludere hverandre gjennom dagen!
Vi tar oss tid til å bli kjent med teamets miljø og rutiner.
Rutinen for "å se alle barn" innarbeides teamvis.
Vi skal sette av tid for høstens barnesamtaler.

Morgenkortet
"Si Hei!"

Samspillskortet
"gå bort til, bøy ned til barnets høyde, øyekontakt"
Mål
:
Alle opplever å bli sett og møtt hver dag.

Aktivitet:
Vi fortsetter med å hilse og presentere oss.
Vi fortsetter å bli kjent med teamets miljø og rutiner.
Viderefører arbeidet med å innføre rutinen for "å se alle barn".
Gjennom Forutarbeidet, mobbeuka og brannværnuka vil vi øve oss på: å ta vare på alt rundt oss, å tenke på andre, å være en venn, å trøste og å være annerledes.
Vi starter opp med barnesamtaler.
Vi anerkjenner ulikhetene hos hverandre. Vi er forskjellige - så flott!
Alle øver på å inkludere hverandre gjennom dagen!

Morgenkortet
"Si Hei!"

Samspillskortet
"gå bort til, bøy ned til barnets høyde, øyekontakt"
Felles litteraturtema: fagruppen/språkgruppen
BOK
KOSTYMER
KULISSER

SKI

Rutinen til barnets beste.
Introsamtaler.
FELLESSKAP, RO og TID...
Ta deg god tid i dagens gjøremål sammen med barna.

Trekk ofte inn tema som:
å gi
å få
å dele
takknemlighet
kunst
Mål
:
Vi kan gjøre hverandre glade.

Aktivitet:
Bursdagsforberedelser. Invitasjoner, selskap og tallet 8.
Jeg får ikke alt jeg vil ha. Hva skal da gjøre meg lykkelig?
Lykke kan være å gjøre noe godt for andre, å gjøre andre glad!
Vi skal kjenne litt på hva som skjer med oss når vi gjør noe godt for andre, vi øver oss på å bli glad på hverandres vegne.
Gjensynsglede. Vi får oppleve gleden av å møte igjen gamle venner på uglereunionen.

Samspillskortet
"gå bort til, bøy ned til barnets høyde, øyekontakt"

"autoritativ-voksen kortet"
Vi setter fokus på balansen mellom varme og grenser
minidag
- alle på huset besøker neste års team
foruts programpakke
sanger, historier, mat,
dyr, barnas hverdag, dans
håndavtrykk
verden
foreldrekaffe teamvis
24.oktober FN dagen
Kanvasfestivalen
17.mai


Mål
:
Alle opplever å bli sett og tatt vare på hver dag.

Aktivitet:
Vi avslutter første runde med barnesamtaler.
Hvordan tar vi vare på hverandre, hele Reddiken?
Alle øver på å inkludere hverandre gjennom dagen!
Vi deler!
Vi lister oss eller går inne.
Vi bruker innestemme eller hvisker inne.
Vi viser hensyn og unngår å forstyrre hverandre.


Samspillskortet
"gå bort til, bøy ned til barnets høyde, øyekontakt"

Konflikløsningskortet
"oppsøk situasjoner med en undrende holdning!"
Treningsuke, for voksne og barn.
Alle lager en fotodokumentasjon på at de har sett andre følger konfliktløsningstrinnene, mal blir tilgjengelig på ipadene.
Kimmvob
Kimmvob
Kimmvob
Bok
Ta frem bokkortet.
Nå skal vi ta oss tid til å lese bøker om nye og gamle juletradisjoner.
Kimmvob
Mål:
Det er godt å komme tilbake til barnehagen og vennene mine.

Aktivitet/Tema:
DU er unik! DU er fantastisk!
Hvem er jeg?
Hva kan jeg bestemme?
Hvordan setter jeg tydelige og forståelige grenser?
Hvordan snakker jeg med de rundt meg?
Hvordan tar jeg ansvar?
Sett dato for vårensbarnesmtaler.

Samspillskortet
"gå bort til, samme høyde, øyekontakt"
Kimmvob
Mål
:
Vi har det gøy når alle får bli med på leken.

Aktivitet
:
Gjennom rolleleken øver vi oss på at når vi er flere sammen, kan det bli en spennende lek med mange roller.
Vi øver oss på å la mange være med på leken, spennende å finne på flere ulike roller.

Konflikløsningskortet
Miljøfyrtårn
Kimmvob
Mål:
Alle fortjener en ny sjanse. Vi kan alltid prøve igjen!

Aktivitet
:
Når noe går galt, så kan jeg prøve igjen!
Opp igjen - prøv igjen! En gang til.

Hva kan vi gjøre for å bli venner igjen.
Hva betyr det å si unnskyld?
Hva betyr det å tilgi?

Konflikløsningskortet
Bok
Kimmvob
Konflikløsningskortet
Miljøkortet
Samspillkortet
Kimmvob
Mål
:
Vi har det godt når vi er sammen.

Aktivitet
:
Introdusere ideen om, og lage vennebenken sammen med barna.

Flerbarnslek. Samlende aktiviteter som er åpne for mange. Gjemsel, stiv heks, butikk åpen/stengt, rødt lys, osv...

Kimmvob
Mål
:
Alle barn er forberedt på endring for neste barnehageår.

Aktivitet
:
Miniskoledag
Minidag
Sommerferie i barnehagen
Vi legger tilrette for ferieaktiviteter for de aldersgruppene som er påmeldt de ukene det er skoleferie. Ukemøtet i uke 18.

Det foregår både tjenestefriavvikling og ferieavvikling for personalet, så aktiviteter før forberedes for å bli spennende og gjennomførbare med barna.
26.05 Personalmøte med sommeravslutnig
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI
JUNI
JULI
Lilla foreldresamtaler
uke 39 og 40
Lilla foreldresamtaler
uke 41
Oransje foreldresamtaler
uke 42 og 43
Grønt foreldresamtaler
uke 44 og 45
Rødt foreldresamtaler
uke 46 og 47
Blått foreldresamtaler
uke 48 og 49
Foreldresamtaler alle
barn vi skal søke ekstraressurser til
uke 9
Lilla foreldresamtaler
uke 10,12 og 13
Oransje foreldresamtaler
uke 14 og 15
Grønt foreldresamtaler
uke 16 og 17
Rødt foreldresamtaler
uke 18 og 19
Blått foreldresamtaler
uke 20 og 21

Personalmøte 7.9
Personalmøte 23.11
Personalmøte 3.11
Personalmøte 28.10
Personalmøte 18.1
Personalmøte 8.2
Personalmøte 11.04
Personalmøte 7.3
Foreldremøte 22.09
Pedagogkveld 25.08
Opplæring i språksprell
og steg for steg
Steg for steg
Språksprell
Språksprell
Steg for steg
Steg for steg
Foreldremøte 25.04
Full transcript