Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motiverende gespreksvoering, week 3, periode 2, 2017-2018

No description
by

Koen van Zeeland

on 1 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motiverende gespreksvoering, week 3, periode 2, 2017-2018

Motiverende gespreksvoering
week 3
Ambivalentie
Zijn hier nog vragen over?
Voor vandaag hebben jullie hoofdstuk 7-8 gelezen
Ga in 2 tallen zitten.
casus oefening
Lesopbouw
- Terugblik
- Schalen
- Ambivalentie
- Voor en nadelenmatrix
- Oefenen met een casus
Week opbouw periode
week 1: Visie & uitgangspunten Motiverende
Gespreksvoering
week 2: Relatie aangaan OSRB
week 3: Ambivalentie
week 4: Reflectief luisteren
week 6: Omgaan met weerstand
week 7: Feedback op de video opnames
week 8: Oefenen voor de toets
Terugblik op de eerste lessen:
Voorwaarden die horen bij een veranderingsproces:
Video fragment Herman
Waarom werkt de aanpak van :
Werkzame elementen
- Regie ligt bij de cliënt
Uitgangspunten Motiverende gespreksvoering
2 fasen
1
2
- ontwikkelen van motivatie (week 2)
- ambivalentie in beeld brengen (week 3)
- zorgen voor taal die gericht is op
verandering (week 4)
- versterken van de betrokkenheid (week 6)
- maken van een plan
OSRB
1 van jullie is de Social Worker/ de andere is cliënt.
Lees de casus door en start het gesprek volgens de uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering
Zijn er nog vragen?
* Heb je voldoende eigenwaarde
* Bereidheid om te veranderen
* Competentie om te veranderen
* Kennis om te veranderen
* Heeft de verandering je prioriteit
Processen die horen bij een veranderingsproces vanuit Motiverende gesprekvoering:
1/ Engageren
2/ Focussen
3/ Ontlokken
4/ Plannen
respectvolle relatie opbouwen
- De cliënt voelt zich begrepen en erkend
( vanuit empathie)
- Er is expliciete aandacht en bewustwording
van de verschillende fasen
- Cliënt gaat met kracht en intrinsieke motivatie
proberen om jou te overtuigen
4 eigenschappen van de Social Worker hierbij:
1/ Zonder oordeel het perspectief van
de cliënt begrijpen
2/ Ontwikkelen van ambivalentie/ discrepantie bij de
cliënt ( les 3)
3/ Weerstand omarmen en serieus nemen
4/ Ondersteunen van persoonlijke vaardigheden,
vermogens en effectiviteit bij de cliënt.
Schrijf op:
- Wat doet de hulpverlener anders
dan in een "normaal"gesprek
http://mg.extras.bsl.nl/video/id250-4b-gokverslaafde-herman.html
ORBS
twee tegenovergestelde gedachten of gevoelens ervaren, waardoor geen keuze gemaakt kan worden.
Casus:

* Ga in 2 tallen bij elkaar zitten. 1 speelt cliënt en de ander is hulpverlener die deze cliënt gaat helpen.
Bespreek samen na:

- Heb je Dini proberen te overtuigen?
- Heb je haar visie kunnen
achterhalen en respecteren?
- Heb je Motiverende
gespreksvoering toegepast?
Casus:
Dini is een vrouw van 63 jaar. Dini is door een ongeval 20 jaar geleden invalide geraakt en kan niet meer lopen. Haar man Peter verzorgde haar, maar is 6 jaar geleden plotseling overleden. Sindsdien verblijft Dini noodgedwongen in een verzorgingstehuis. Dini heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Het verzorgingstehuis staat ver van de woonplaats van haar kinderen vandaan. Ze komen wel trouw iedere week op bezoek.

Dini heeft vorige week na de uitslag van een preventief gezondheidsonderzoek te horen gekregen dat ze longkanker heeft. Omdat het in een beginstadium zit, is het nog goed te behandelen. Dini besluit echter toch te blijven roken, waardoor bestraling onmogelijk is. Kinderen en artsen snappen dit niet en hebben jou ingeschakeld om Dini te motiveren voor behandeling.
Neem nu voor jezelf een cliënt uit de praktijk in gedachte:
* Wat was zijn/ haar goede voornemen
voor gedragsverandering?
(schrijf de naam en het voornemen op een papier)
* Wat was zijn/ haar motivatie om te
veranderen?
* Is er sprake geweest van overtuigen in
het traject?
* Voldeed de cliënt aan de 6
voorwaarden van duurzame
gedragsverandering?
5/ leerstadia van Maslow:
Ambivalentie:
Waarom veranderen mensen niet?
* Tegenstrijdige gevoelens en gedachten
hebben een blokkerende werking
* Cognitieve dissonantie:
gedachtekronkels: goed praten; ja maar...
* Discrepantie: Stress verhogen tussen S-> S*
Belang van ambivalentie
= onderdeel van het
veranderingsproces
= geeft iets aan waarom het
moeilijk is om gedrag te
veranderen
= je moet samen de motivatie gaan
zoeken
= zorgt voor een echte VERANDERING
= MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
Nu
ambivalentie
Toekomst
Voorbeeld Motiverende gespreksvoering, gericht op ambivalentie
Motiverende gespreksvoering
1/ Directieve gespreksstijl
2/ Verandering van gedrag bevorderen
3/ Ben coöperatief/ samenwerkend
4/ Ben evocatief:
5/ Activeer de motivatie van de cliënt:
Deze maakt zelf de keuzes (niet overtuigen)
Beweegredenen zoeken, begrijpen en motiveren tot actie door te volgen en richting te geven.
prikkelend en uitdagend
6/ Onderdruk je reparatiereflex
Wat zijn de verschillende houdingen binnen Motiverende gespreksvoering
Welke processen herken je binnen Motiverende gespreksvoering?
Wat houdt ORBS in en hoe pas je het toe?
Open Vragen stellen
Reflectief luisteren
Bevestigen
Samenvatten
Schalen binnen Motiverende Gesprekvoering
Als je nadat de
engaging
is gelukt, mag gaan
focussen
en langzaam naar het
uitlokken
van
verandertaal
toe gaat werken.
Wat zijn risico's bij het uitlokken van vertrouwen?
Hoe werkt de beslissingsbalans?
Hoe ga je om met bezwaartaal?
Wat is versterkte reflectie?
Week 4
Je gaat dan adhv schalen verder met de cliënt bekijken hoe deze inschat dat de verandering belangrijk is en ook kan slagen
Bewustzijn
Focussen op verandering door ORBS
Relatie
Belangrijkheidsschaal
Vertrouwensschaal
Belangrijkheidsschaal
invullen belangrijkheidschaal
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Vraag door op de score:

- wat maakt dat de score niet lager of hoger is?
- Wat is er nodig om tot een hogere score te komen?
- Het is essentieel dat je open vragen stelt, de cliënt bevestigt en
ondersteunt.
Geef samenvattingen en reflecteer.
Het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in blokkades om hier vervolgens dieper op in
te gaan. Vraag de cliënt om met oplossingen te komen die voor anderen bruikbaar
waren:


- Wat maakt dat de score niet hoger of lager is?
- Wat is er nodig om tot een hogere score te komen
- Wat is het grootste knelpunt?
- Welke opties zijn er?
- Wat zou kunnen werken?
Vertrouwensschaal
invullen vertrouwensschaal

1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Vraag naar de mate waarin de cliënt vertrouwen heeft in verandering. Denkt hij dat hij in staat is om te veranderen? Noteer de score.
Vraag door op de score,
- wat maakt dat de score niet hoger of lager is?
- Wat is er nodig om tot een hogere score te komen?
- Het is belangrijk dat je niet invult, maar de cliënt laat vertellen.
- Wat is het grootste knelpunt?
- Welke opties zijn er?
- Wat zou kunnen werken? Etc.
Voor en nadelen matrix:
Je gaat de voordelen en nadelen van geen verandering en van wel veranderen invullen in de matrix
- Geef geen oordeel, maar bevraag
- Doe niet meer dan de cliënt aan kan
- Schrap niets
- Ben niet te snel tevreden en probeer alles boven tafel te krijgen.
6 voorwaarden voor duurzame
verandering:
1/ is er voldoende kennis bij de cliënt
2/ is er voldoende lijdensdruk en
reden tot verandering
3/ voldoende zelfwaarde om voor te
veranderen
4/ voldoende competenties
5/ voldoende vrijheid om te kiezen
6/ hebben ze er zelf iets voor gedaan
Oh ja....
Wissel tov vorige week met hulpverlener en cliëntrol.
die spelen binnen ambivalentie en die je actief moet bevragen/ onderzoeken
1/ wens & verlangen
2/ mogelijkheden
3/ redenen
4/ verandering behoefte of noodzaak
Oefenen met motiverende gespreksvoering
mogelijke thema's
* wel/ niet samenwonen/ kamers gaan
* wel/ niet stoppen met vriendschap
* wel/ niet studie volgen
* wel/ niet werken
Gebruik de voor-nadelenmatrix & de belangrijkheisschaal en vertrouwensschaal.
Ga in 2 tallen zitten:
Full transcript