Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4- Desenvolupament d'una investigació: factors que determinen el període d'un objecte pendular

4- Desenvolupament d'una investigació: factors que determinen el període d'un objecte pendular
by

Aida Aligue

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4- Desenvolupament d'una investigació: factors que determinen el període d'un objecte pendular

DESENVOLUPAMENT D'UNA INVESTIGACIÓ: Factors que determinen el període d'un objecte pendular 1: Plantejament d'un problema Volem saber si el temps d'oscil.lació d'un pèndol ( el període ) variaria segons la longitud del fil, o el pes del pèndol. 2: Hipòtesi Si allarguem la longitud del pes d'un pèndol, augmentarà el temps d'oscil.lació d'aquest?
Si augmentem el pes del pèndol, disminuirà el període d'aquest? 3: Disseny experiència Primer de tot, s'ha de construir un pèndol. Es pot construir amb qualsevol material, però jo utilitzaré un plom de 22,5 grams de pes i un fil de pescar de 25 centímetres de longitud (inicialment).
Segons la longitud: Cada 5 centímetres que li resti a la longitud del fil, mesuraré 4 cops (o més si són necessaris) el temps d'oscil.lació del pèndol amb un cronòmetre.
Un cop tingui aquestes mesures fetes, buscaré la mitjana, i amb les mitjanes de totes les mesures fins que la longitud del fil arribi a 10 cms., faré un gràfic.
Apartir del gràfic, i dels càlculs que faré a partir d'aquest, intentaré arribar a una resposta per la meva hipotesi.
Segons el pes del pèndol: Agafaré diferents pesos,i amb aquests calcularé uns quants cops el que triga el període. Faré un gràfic per cada pes, i treuré conclusions.


MATERIAL:
Cronòmetre
Regle de 50 cms.
1 plom d'uns 20 grams
Fil de pescar
Llibreta i llapis ( per els apunts i l'observació )
Pesos de diferents mides

4: Experiment i dades Si el cordill fa 10 cms:
0,65 seg.
0,58 seg.
0,63 seg.
0,61 seg.
Si el cordill fa 15 cms:
0,74 seg.
0,76 seg.
0,78 seg.
0,80 seg.
Si el cordill fa 20 cms:
0,86 seg.
0,85 seg.
0,848 seg.
0,89 seg.
Si el cordill fa 25 cms:
0,96 seg.
0,98 seg.
0,98 seg.
0,99 seg. mitjana 1 : 0.6175 mitjana 2: 0.77 mitjana 3: 0.86 mitjana 4: 0.977 5: Analitzar dades L = a· T^2
a = L/T^2 = Lf-Lo/Tf^2-To^2

a= 25-10/ 0,977-0,6175 = 15/0,3595= 41,72

a= 41,72

a= g/4π^2


g=4π^2/41,72
g= 9.87 / 41,72 = 0,236577


g = 0,236577

a= relació entre les variables
pendent de la recta Gràfic: És una recta, directament proporcional. La fòrmula matemàtica d'aquesta és : y = a · x
Cada cop que una variable de l'eix x augmenta, la variable corresponent de l'eix y augmentarà proporcionalment 6: Teoria o llei
(conclucions) Jo, després de fer una sèrie de proves he arribat a la conclusió de que la meva hipotesis era certa.
"Si allarguem la longitud del pes d'un pèndol, augmentarà el temps d'oscil.lació d'aquest?"
Si ens fixem en els resultats, aquests ens diuen que cada vegada que augmenta la longitud del fil, augmenta proporcionalment la durada d'un vaivé del pèndil, ossigui que cada com més llarga sigui la longitud del fil, més llarg serà el període d'oscil.lació.
"Si augmentem el pes del pèndol, disminuirà el període d'aquest?"
També és certa, si augmenta, l'altre augmenta, però no proporcionalment. Pes 1- 174,5 g.
1,24
1,269 mitjana 1: 1,253
1,25

Pes 2- 102'5 g.
1,65
1,57 mitjana 2: 1,63
1,68

Pes 3- 112
1,3
1,35 mitjana 3: 1,313
1,29
Gràfic: No és una recta, tampoc és una hipèrbole.
No és directament proporcional al no ser una recta.
No té fòrmula matemàtica.
Full transcript