Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Streetworking – podstawy pracy pedagoga ulicy"

No description
by

Mateusz Kotnowski

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Streetworking – podstawy pracy pedagoga ulicy"

"Streetworking – podstawy pracy pedagoga ulicy"
Streetworking
Podział ze względu na grupę docelową
Środowisko osób bezdomnych
MSM
( mężczyźni mający seks z meżczyznami )
Osób czynnie uzależnionych od narkotyków
Środowiska osób świadczących usługi seksualne
Pedagogika ulicy
Dzieci ulicy
GPAS
Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź
GPAS Praga Północ
Stowarzyszenie pedagogiki alternatywnej
Grupa Animacji Społecznej- Rezerwat
Grupa Pedagogów Ulicy UNO
Stowarzyszenie aktywnych społecznie
- Trampolina
Naszą misją jest :
Zmiana sytuacji życiowej łódzkich dzieci ulicy. Jest to grupa niejednolita, którą łączy głównie fakt spędzania większej części wolnego czasu na ulicy.

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby te są często nieufne, społecznie i kulturalnie bierne oraz w przeważającej części gotowe do zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, wczesna inicjacja seksualna, kradzieże i rozboje).

Celem naszych działań jest zwiększenie szans uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną. Dzieci te podlegają wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego, a dla pracy z nimi potrzeba niestandardowych, innowacyjnych metod, „wychodzących” naprzeciw ich środowisku i możliwościom.
Dziecko ulicy a Dziecko na ulicy
Kim jest dziecko ulicy ?
Rada Europy w Strasburgu

„dzieci powyżej 18 roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją w środowisku ulicznym.
Żyją i przenoszą się z miejsca na miejsce, nawiązując nowe kontakty z grupa rówieśniczą lub innymi grupami na ulicy. Oficjalnym adresatem tych dzieci jest adres rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej. Wysoce znamienne jest przy tym, że z dorosłymi rodzicami lub opiekunami mają jedynie słaby lub żaden kontakt”.

OŚUS
Grupy artystyczne

Teatr uliczny
OSOS
- Streetworking jest adresowany do:
1. grup dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy
potrzebują pomocy lub wsparcia
2. osób oddalonych lub
wykluczonych
z głównych sfer socjalizacji i procesu
integracji społecznej
3.
osób
mających poważne
trudności społeczne, materialne, związane z relacjami,
lub też symboliczne ze względu na to, że odrzucają obowiązujące normy lub też
te normy odrzucają ich
4. osób będących
poza zasięgiem istniejących organizacji czy instytucji
(lub nie
potrafią one do nich dotrzeć).


Streetworking to długofalowe działanie socjoedukacyjne, które wynika z
potrzeb
, wymagań i
dążeń ludzi, do których jest kierowane, a jego celem jest wzmocnienie ich zdolności
do przyjęcia na siebie odpowiedzialności i tworzenia własnego scenariusza
swojego życia
-
relacja mająca
na celu zapewnienie wsparcia wymaga
zaufania
ze strony ludzi, z
myślą o których jest budowana, oraz szacunku dla ich integralności i procesu
samookreślania. Kontakt ze streetworkerem ma charakter dobrowolny
- Poza swoim wkładem w
rozwój indywidualny
tych osób, streetworker, nawiązując
kontakt z ludźmi (młodzieżą i dorosłymi) będącymi obiektem różnych form
wykluczenia, marginalizacji lub zerwania więzi społecznych, przyczynia się do
zmniejszenia powstałych szkód.

Źródło: Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie

Kodeks etyki streetworkerskiej

- proces zakłada poziomą relację opierającą się na współuczestnictwie
- intencjonalność naszej interwencji powinna być jasna, podobnie jak wszystko, co
proponujemy
- staramy się być spójni i konsekwentni w tym, co mówimy, robimy i myślimy (być i
robić)
- gdy wykonujemy swoją pracę, to musimy rozpoznać, co ma na
nas wpływ z emocjonalnego punktu widzenia
- po działaniu związanym ze streetworkingiem trzeba móc liczyć na bycie
wysłuchanym, co pozwoli wypracować sobie emocjonalny punkt widzenia i
rozważyć nasze niepokoje czy ryzyko zagrażające powodzeniu naszej interwencji
- praca jest oparta na ramach teoretycznych i metodologicznych,
które zapewnią naszemu działaniu punkty odniesienia
- złożoność naszej pracy wymaga od nas ciągłej nauki.

Platforma streetworkerska z Meksyku
Full transcript