Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drama

No description
by

Lisa Jones

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drama

Nod Y Wers
BWLI
Yn ein dosbarth ni
Mae yna fwli,
Mae o'n fawr,
Yn heglog,
Ac yn gryfach na fi.

BYRFYFYRIO
Creu a pherfformio rhywbeth yn wirfoddol / heb baratoi
Gweithgaredd Ymarferol
CA3/BL.7
Ymarfer Rhan 1 o'r BWLI fel ein bod yn hyderus wrth ei pherfformio
Asesu cyfoedion
Datblygu Lluniau Llonydd fel sbardun i'n gwaith byrfyfyr
Creu golygfa byrfyfyr
Deilliannau Dysgu
ANAGRAMAU

OHIWYCDETI
MEIDARSA
CYDWEITHIO
aMSERIAD
Mae'n gas gen i o,
achos fe gaf fi fy nhguro,
A'm ffrindiau i hefyd
Gan y mwnci-mul-llo.
Drama
Miss Jones

BETH YW...
...?
ad lib
Creu stori a'r geiriau wrth fynd ymlaen
on the spot / off the cuff
dim paratoi / dim hyfforddiant
uarmcyeid
gsoo rocff
uadmysudia
Symudiadau
Cymeriadu
Osgo Corff
ANAGRAMAU
ANAGRAMAU
lefelau
egni
niwtral
gnie
raltwin
felelua
ANAGRAMAU
Rostra
llais
mynegiant wyneb
artros
siall
gianteynm benwy
Pasio'r Parsel!!
syniadau byrfyfyrio cynnar
Erbyn diwedd y wers
bydd y dysgwyr yn medru...
Perfformio Rhan 1 Y BWLI yn hyderus
Creu Lluniau Llonydd gan ddefnyddio lefelau
Defnyddio lluniau A,B,C fel sbardun
Egluro beth yw ystyr byrfyfyrio, lefelau, egni a lluniau llonydd
Creu golygfa byrfyfyr
ORFFYBRYYI
BYRFYFYRIO
anagramau
lefelau
auelfel
gnie
Egni
lluniau llonydd
ualluin ddllyon
byrfyfyrio
boyirrfyfy
lluniau llonydd
lluauni ddllyno
a
b
c
DECHRAU

CANOL
DIWEDD
Rheol 1:
Aseiniad Craidd Drama
Perfformio "Y BWLI"
lluniau llonydd
rheol 1
dechrau/canol/diwedd
deialog
symudiadau
cymeriadau
lefelau
100% egni!
Full transcript