Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dizajn i proizvodnja punih dijelova od metala (osim limova)

No description
by

Ilma Kurtovic

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dizajn i proizvodnja punih dijelova od metala (osim limova)

Uvod
historijski razvoj materijala i važnost metoda i znanja koja su se koristila u tom razvoju:
Uvod
Vrste materijala
Postupci obrade metala
Obrada izvornog oblikovanja
Obrada bez odvajanja čestica
Obrada odvajanjem čestica
Obrada zaštite materijala
Obrada promjenom osobina

Dizajn i proizvodnja punih dijelova od metala (osim limova)
Po
sadržaju primjesa
koje se koriste, metale dijelimo na:
- tehnički čiste metale
- hemijski čisti metali
- ultračisti metali
Razvoj računarski podržanih proizvodnih ciklusa i dizajniranje metalnih dijelova
Računarski upravljani proizvodni ciklusi su mnogo pouzdaniji od ciklusa kojim direktno upravljaju ljudi
Postaje moguće svaki proizvod, prije puštanja u proizvodnju, testirati na razne, tzv. stres testove
1947. - početak razvoja modernih proizvodnih strojeva
Materijal - čvrsta tvar koja ima masu i zauzima prostor.
Karakteristike metala:
kristalna struktura
dobra električna i toplinska vodljivost
čvrstoća i žilavost
metalni sjaj
kovni su i rastezljivi
Obrada izvornog oblikovanja

postupak obrade metala kada se iz bezobličnog stanja oblikuje čvrsto tijelo određenog oblika
lijevanje
- postupak oblikovanja pri kojem se rastopljeni metal ulijeva u kalup hladi i skraćuje u njemu te poprima njegov oblik (odljevak)
alati za lijevanje - pješčani i metalni kalupi
najveća primjena odljevka - automobilska industrija
prednosti - može se dobiti složena geometrija vanjskog i unutrašnjeg dijela odljevka
nedostatci - ograničenja u mehaničkim osobinama
način obrade kada se sirovina mijenja u željeni oblik novih dimenzija ili osobina bez promjene volumena i mase materijala

valjanje
- odlijevnom bloku se propuštanjem između valjaka smanjuje presjek i daje željeni oblik, uz istovremeno poboljšanje mehaničkih osobina
kovanje
- promjena oblika i dimenzija se vrši udarcima čekića po otkivku, koji je položen na nakovanj. Obrada je češće u toplom stanju, ali može biti i u hladnom stanju. Prema načinu na koji se preoblikuje postoji ručno kovanje i mašinsko kovanje.
Obrada bez odvajanja čestica
Obrada odvajanjem čestica
sa sirovine se odvaja višak materijala lomljenjem sitnih dijelova materijala
dijeli se na - ručnu i mašinsku obradu

tokarenje
- proizvode se valjkasti proizvodi
tokarilice
- alatne mašine pomoću kojih se rezanjem obrađuju i izrađuju dijelovi rotacionih oblika
CNC tokarilica (engl. Computer Numerical Control) ili brojčano upravljani alatni stroj - danas sve više u upotrebi
postupak obrade skidanjem čestica kod kojeg alat obavlja glavno kretanje, kojim možemo obraditi ravne plohe, prizmatične žljebove i utore, zupčanike, navoje i dr.
dijeli se na čeono i obodno glodanje koje dalje može biti pravolinijsko i kružno
Obrada odvajanjem čestica
CNC glodalica (engl. Computer Numerical Control) - upravlja se programski
moguće izraditi najsloženije obratke u jednom stezanju
Obrada odvajanjem čestica
piljenje
- upotrebljava se kod odsijecanja ili dijeljenja materijala.
dijeli se na pravolinijsko i kružno piljenje
bušenje
- način mašinske obrade odvajanjem čestica kojim se posebnim alatom (svrdlom) izrađuju valjkaste (cilindrične) rupe u obratku.
Obrada spajanjem
način obrade kod kojeg se željeni proizvod dobije spajanjem dva ili više dijelova u jednu cjelinu
zavarivanje
- spajanje dva ili više materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, da se dobije homogeni zavareni spoj.
drukčije je od
lemljenja
- spajanje taljenjem legure sa nižim talištem od materijala predmeta koji se spajaju.
Obrada zaštite materijala
način obrade kod koje se nanosi materijal u svrhu povećanja kvalitete proizvoda
metali hemijski reaguju sa okolinom u kojoj se nalaze i postepeno propadaju
zaštita metala
:
premazima ili prevlakama
anodna zaštita
katodna zaštita
zaštita inhibitorima
Obrada promjenom svojstava
način obrade metala kada se sirovini mijenja struktura, a time i osobine
toplinska obrada
- postupak djelovanja temperature na materijal u svrhu mijenjanja njegove mikrostrukture i time minjenjanja njegovih osobia.
najčešće se obrađuje
čelik
, ali nerijetko i drugi metali, te keramike/staklo.
Proizvodni sistemi
sistemi koji služe za ostvarivanje ciljeva proizvodnje
skup različitih elemenata uvezanih tako da kao cjelina mogu dati bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno
Proizvodni sistemi
proizvodni proces
predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema
vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima.
može se podijeliti na: proizvodnju sirovina, proizvodnju dijelova i montažu
programiranje proizvodnje
podrazumijeva kvalitetnu pripremu proizvodnje
može se podijeliti na tehničku i operativnu pripremu
Proizvodni sistemi
Nekonvencionalni tehnološki procesi:

Nekonvencionalna priprema kao i sama proizvodnja podrazumijevaju primjenu računarstva u planiranju, projektovanju i obradi budućeg proizvoda. Ovdje se najčešće govori o:
CAD
( Coputer Aided Design) - kompjuterski potpomognuti dizajn
CAPP
(Computer Aided Planing and Processing) - kompjuterski potpomognuto planiranje i projektovanje
CAM
( Computer Aided Manufacturing) - kompjuterski potpomognuta proizvodnja

CAD
tehnologija koja uzima u obzir računarske sisteme koji pomažu u kreaciji, modifikaciji, analizi i optimizaciji dizajna
definiše geometriju, jer je geometrija dizajna osnova za sve ostale aktivnosti u krugu proizvodnje
obezbjeđuju visok kvalitet i tačnost projektovanja
u proizvodnji i dizajnu punih dijelova od metala zastupljeni su mnogobrojni alati, a koriste se za izradu raznih dijelova od metala u autoindustriji, u brodogradnji, u avioindustriji i drugo
CAM
upotreba računarskog softvera za kontrolisanje mašina prilikom proizvodnje određenog modela
ubrzava proizvodni proces i postiže se puno veća preciznost i konzistentnost materijala
CAM preuzima gotov model urađen u CAD-u te nastavlja proces proizvodnje
ova tehnologija se razvila iz numerički upravljanih mašina sa početka 50-tih godina i postala je neizbježan dio naše svakodnevnice pa skoro da je nezamislivo sada zamisliti proces proizvodnje bez pomoći ove tehnologije
današnji računari mogu upravljati radom niza robota, glodalica, tokarilica, mašina za zavarivanje i drugih mašina i uređaja
Primjena računarskih alata
Pod visokom tačnosti podrazumijevamo stepen podudaranja osobina predmeta sa zadanim geometrijskim (dimenzijama, oblikom), mehaničkim i fizikalnim svojstvim
CNC proizvodnja
Proces izrade dijelova na CNC mašini sastoji se od sljedećih aktivnosti:
razrada tehnologije i utvrđivanje redoslijeda zahvata, alata i režima rada
priprema alata
programiranje
priprema stroja
izrada prvog komada u seriji
serijska proizvodnja
Način pristupa čovjeka procesu :
Pomoćne funkcije koje računari mogu raditi toliko su mnogobrojne tako da ih je gotovo nemoguće sistematizirati
U kategoriju
pomoćnih funkcija
spadali bi sljedeći procesi:
Upotreba računara za bolji i složeniji prikaz mjernih i drugih podataka
Automatsko namještanje parametara i mjernih područja u skladu sa stanjem procesa
Statistička i druga različita obrada podataka
Automatizacija mjerenja i upravljanje mjerenjem
Zapis i pohrana podataka radi daljnje obrade
Pregled dostupnih računarskih alata
Sa razvojem hardware-a i software-a ručno programiranje pomoću računara postepeno se razvilo u potpunu računarsku potpomognutu proizvodnju
Osvrnut ćemo se na
SolidWorks
i
Catiu
-u
CATIA - vodeći svjetski integrirani CAD/CAM programski paket nove generacije
Odlikuje se jednostavnošću prilikom učenja i korištenja, pružajući potpuno rješenje od dizajna do analize proizvodnje
vrlo kvalitetan alat za oblikovanje površina i tijela koji radi u kontekstu sklopa s pristupom odozgo prema dolje i obrnuto
3D CATIA crtež
Pregled dostupnih računarskih alata
Solidworks
- prvi put se pojavio na tržištu 1995. godine kao jeftina konkurencija CAD programima kao što su Pro/ENGINEER, I-DEAS, Unigraphics, AutoCAD i CATIA
Projektovanje modela počinje obično sa 2D crtežom koji nosi osnovne podatke o modelu kao što su dimenzije i položaj tačaka nakon čega se vrši dodavanje treće dimenzije
opremljen je alatima koji omogućuju jednostavno modeliranje osnove crteža, odnosno jednostavno bušenje otvora, pravljenje zaobljenja i zakošenja, sabijanje modela itd.
omogućava promjenu bilo koje dimenzije u bilo kojem stadiju crteža
Zupčanik – 3D SolidWorks
Bregasta osovina – 3D SolidWorks
Avion (igračka) – 3D SolidWorks
Izbor materijala
Full transcript