Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sverige

ett arbete om sverige:)
by

Tess Lindh

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sverige

Sverige En presentation om sverige Sverige ligger i europa Nedfrysningen I nordern så var Finland, Danmark och Sverige dem första länderna som blev isfria(Södra delarna). Jordbrukssamhället Jägarsamhället Jägarsamhället För ca 5000 år sedan(yngre stenåldern) började människor att försöka odla och lära sig nya saker. Man började även att bofästa sig och sammarbeta. Jägarsamhället levde på fiske och jakt. De flyttade runt(kallades nomader). Klimatet blev varmare och därför försvann isen till slut. Hur tjock var den senaste isen? Den senaste isen från istiden var ca 3km tjock och förde med sig massa olika saker tex block och lera. När försvann isen? Senaste istiden i Sverige höll på i nästan 90 000 år.
Isen var så stark att den gjorde så att bergen pressades till mindre bergstoppar. Istiden Berggrunder Sverige och norden har en av världens äldsta berggrunder, de är ca 2 miljarder år gamla. Bergskedja Berggrunderna De flesta bergrunderna i Svergie består av granit och gnejs. Sveriges och Norges bergskedja heter Skandern och den är ungefär 200 miljoner år. gnejs--> granit--> Sverige har varit nedisat minst 4 gånger Isen försvann för ca 15 000 år sedan. Som sagt så lämnade den efter sig lera och block. Denna leran var väldigt bördig och därför kunde man odla väldigt bra på den jorden. Kulturgeografi Till slut började byar växa fram och de största byrana fanns i Dalarna och Skåne. Industrisamhället Industrisamhället växte fram under 1800-talet.
Kommunikationen blev bättre och städerna växte. I början på 1900-talet kom många viktiga uppfinnigar som gjorde jordbruket lättare och industierna fler och fler. Tjänstesamhället I jorbruket så var man ju själförsöjande men det försvann när industrisamhället kom. Så funkade det inte så längre utan då blev man tvungen att sammarbeta. Tjänstesamhället Idag sysselsätter seviceyrkerna fler människor än vad industrierna gör. Lite mer information om Sveriges natur. Sveriges yta täcks för mesta dels av skog, mest gran och tallar.

Sverige har även gott om vattendrag , tex på vattendrag: åar,sjöar m.m.

Viskan, Ätran, Nissan och Lagan är hallands största åar och de är väldigt stora. Alla åar, bäckar, sjöar leder alltid ut till havet. Klimat Sverige och norden ligger långt norrut och de gör att de borde vara kallt, men golfströmmen värmer upp hela europa. Klimatet skiljer sig väldigt mycket i Sverige, eftersom det är så långt. I södra Sverige är det mycket mildare väder om man jämför det med norra Sverige. Klimat I söder får vi nästan in allt väder ifrån väster, pga golfströmmen.
Det mesta regnet och de höga tempraturerna kommer till kusten. Därför är resten av landet väldigt skyddat. Sveriges Historia För 10 000 år sedan bofäste sig i Sverige, ofta vid vatten. För 5000 år sedan så började människor i Sverige bruka jorden, de använde sig av stenredskap=stenåldern. Sveriges historia För 3000 år sedan började man göra redskap i brons. Bronsåldern (brons=koppar+tenn) För 2000 år sedan så började järnåldern och då började man göra redskap i järn. De var även kallare klimat. Man började även med handel. Sveriges historia År 800-1050 så började vikingatiden, de finns runor från denna tiden. Mäniskor i europa började resa. De plundrade och handlade i europa. Sveriges historia 1100-1200-talet började strider om makten i Sverige. Briger Jarl och Magnus Ladulås skapade de första varianterna av ett sammanhållet svenskt rike. Kristendomen började spridas. Sveriges historia På 1300-1400 talet fortsatte strider om makten i Sverige och de började byta järn och koppar som de sedan exporterade till andra länder. Sveriges historia År 1500 kom Gustav Vasa in i landet. Han tar makten 1523 och han enar sverige. Han förbjöd katolism och införde protestantism. Kyrkans makt minskade och en massa rikedommar hamnade hos staten. Sveriges historia På 1600 var Sveriges stormaktstid. Gustav II Adolf ledde svergie ut i erövringskrig. På 1700-taler tog Sveriges stormaktstid slut. Frihetstid= kungens makt minskade och de rikas makt blev större. 1720-1772 styrdes Sverige av en riksdag. Sveriges historia På 1800-talet så anfölls Sverige av Ryssland och förlorade Finland. Man fick mer effektivt jordbruk. Uppfinnigar gjorde så att man kunde exportera mer järn. Mycket inkomster men inte för alla, mer än 1 miljon emigerade till usa. Sveriges historia På 1900-talet fick de bättre levnadsvillkor, allmän och lika rösträtt (1921). Under världskrigen så skedde försämringar.Radio och film ledde till ökad kunskap om omvärlden. Semester och pensionen kom. Energi Värme och rörelse energi Gustav Vasa Sverige karta Sveriges huvudstad är stockholm. Västkusten Det lever olika djur i västkusten tex: havskräftor, krabbor, sjöpennan och torsk. sjöpenna krabba Klimat i norden Klimatet i de nordiska länderna påverkas av att de ligger långt norrut, nära de kalla polarområderna. Det finns tre saker som påverkar tempraturen på en plats. Det första är var landet ligger på jordklotet. Det andra är hur högt landet ligger. Det tredje är hur nära havet är landet. Det finns olika typer av energier tex på energier: rörelseenergier,lägesenergier, elektriskenergi,värmeenergi.
Lägesenergi funkar så att juhögre upp du är, desto mer energi får du. Elektriskenergi är elektroner i små rörelser. Värme är partiklar i rörelse, ju varmare någor är desto mer rör partiklarna på sig. Kustklimat När en stad ligger nära havet så påverkar havet mycket mer. Därför kallas det kustklimat. Närheten till havet gör att det inte skiljer så mycket på tempraturen mellan årstiderna. Längst den norska kusten så regnar det mycket pga de fuktigavästvindarna från antlanten. Fastlandsklimat i öster I Finland, större delen av Sverige och i de sydöstra delerna av norge påverkas inte lika mycket av havet som kustklmatet gör, därför kallas detta fastlandsklmat. De fuktiga västvindarna från antlanten lämnar ifrån sig sin nederbörd vid fjällkedjan. Därför så är vindarna som kommer innehåller mindre fukt. Arktiskt klimat I det arktiska klimatet, har man mycket långa,kalla och stränga vintrar. De som bor i närheten kan tacka sig för att de har golfströmmen så att de slipper ha sånt klimat över hela landet. (Detta gäller norr om norden). Folkmängd Det finns 9 532 634 människor i sverige. Befolkningstätheten är mycket högre i södra sverige än i norra. Boende Idag så bor 84% av befolkningen i städer, Det är en stor skillnad jämfört med 100 år sedan. Då bodde 80% på landsbyggnaden. Det finns ca 4,5 miljoner hushåll i sverige. Yrken I sverige jobbar 75% av de som jobbar med tjänste yrken, tex vård och omsorg. 23% jobba inom industrin och 2% jobbar inom jordbruket. Invandring Sverige har varit sedan 1400-talet ett invandringsland. Mitten av 1900-talet kom många till sverige för att de fanns gott om jobb. Sedan slutet av 1900-talet så har många flytt till sverige på grund av krig och förföljelse i sina hem länder. Ursprungsfolk Samer är en speciell befolkningsgrupp i sverige, De lever i norra sverige och försörjer sig på renskötsel. De har ett eget språk, egen religon, egen matkultur och en egen riksdag(sametinget). Välfärd Sverige är en välfärdsstat, med välfärdsstat menas att de är ett land som bryr sig om att befolkningen mår bra. Välfärden i sverige betalas av alla som jobbar, genom att de betalar skatt. Exempel på välfärd som du har fått : Mödrar vård
Förlossning
Barnavård
Sjukvård
Tandvård
Barnomsorg
Grundskola
Barnbidrag Religion i sverige Kristendome sägs ha kommit till sverige med missionären ansgar(ansgar kom från tyskland). De flesta trodde på asatron då.
Sedan spreds kristendomen långsamt över sverige.
1100-talet byggdes de första kyrkorna. När Gustav Vasa kom så tog han makten och han tog bort den katolska tron och införde den protestantism. De kallades för reformationen. Religion i Sverige Kloster stängdes, kyrkor tömdes på rikedomar och bibeln översattes till svenska. Mycket enkelt sagt: För katoliker går tron genom kyrkan och påven. För protetanter går trondirekt mellan människan och gud. Fram till 1700-talet var det lag på att tillhöra svenska kyrkan(infördes även tvång på att gå i kyrkan på söndagar. Med begränsningar fick även judar och katoliker leva i sverige. Religion i Sverige Livets stora händelser hände i kyrkan, folk kände att gemenskap kring kyrkan och dess traditioner. Prästen ansvarade för undervisning. När samhället gick från jordbrukssamhälle till Indusrisamhälle så kom man på nya ideer om tro och gud. Många ville ha mer religion i sitt liv, Nya små förbjuda församlingar bildades. Detta kallades för väckelserörelsen. DE ville väcka människors tro. 1860 blev det tillåtet att går ur svenska kyrkan och gå med i en frikyrka. Religion i sverige 1951 antog riksdagen lagen om religionsfrihet. Sedan dess får man utöva sin religion hur man vill eller låta bli. Sedan år 200 är in svenska kyrkan statskyrka längre. 1900-talets invandring i sverige gjort sverige mångkulturellt land(många religioner). Ca 70% är med i svenska kyrkan men bara 2% går dit regelbundet. Energi historia 1700-1800- talet: Mekaniken för hantering av skogsbränsle börjar utvecklas. 1876:
Premiär för belysning i sverige, vid sågverk i dalarna och hälsingland. 1893: Elkraftens genombrott i svenska industri(första betydande vattenkraftstation). 8 maj 1980: kungen inviger kärnkraftsvärk i oskarshamn. Sveriges energi Vi använder våran enegi för apparater, transport och för produktion av varor och tjänster.

Sveriges energi användning delas upp i tre sektorer:

1.bostäder och service(39%)
2.industrier (36%)
3. transporter(25%) Energi i politiken 1977 bestämde man att energipolitiken ska underlätta en förändring till ett ekologiskt samhälle. Denna omställning innebär att Sveriges energiförsörjning ska utgå från förnybar energi och en effektiv energianvändning. Energin ska använda så effektivt som möjligt och man ska ta hänsyn till miljö och hälsa. Energikällor Exempel på energikällor: Förnybart: sol,vind,vatten,biobränslen/avfall. Torv
Fossila bränslen:kol,olja,naturgas.
Från mark: värme,kyla
kärnbränsle: uran
import av el
import av bränslen: bensin,diesel, eldningsolja. Omvandling El och värme: kraftvärmeverk. Värme: värmeverk,solfångare. El: kondenskraftverk, vindkraftverk,vattenkraftverk,solceller. Bränslen(fossila): bensin,diesel,eldningsolja. Bränslen(förnybara):biogas,pellets/briketter. Värmepump:berg,sjö och luftvärmepumpar. Kärnkraft: Kärnkraftverk Vattenkraftverk Det som regnar ner samlas i ett vattenmagasin. Vatten som strömmar högre till en lägre nivå passerar en turbin som börjar snurra. Denna turbinen driver en generator där elen alstras. Elen som genereras kan sen användas till eget bruk, vattnet fortsätter neråt och kan passera flera vattenkraftverk. Kärnkraftverk Vatten värms till ånga i reaktorn. Ångan leds till turbinen, ångan får skovelbladen att snurra. rörelseenergin omvandlas till energi. I kondensorn kylls ångan ner och de är en förutsättning för att de ska fara genom turbinen. Kylningen sker med kallt havsvatten. Sedan pumpas vattneet in i pumpan igen. Detta var allt från mig denna gången!

Källor: Genomgångar och böckerna som lärarna hade.

Tess Lindh 8A :)
Full transcript