Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wyklady DTP_czesc_05

Wyklady dla moich studentow SAN, Vistula_EWS, PWSBiA
by

Bogdan Kaminski

on 22 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wyklady DTP_czesc_05

Separowanie cyfrowe barw
Część V
Realizacji procesu drukowania wymaga cyfrowego rozdzieleniu każdej impozycji na układ tylu części, iloma farbami lub atramentami będzie drukowana praca. W drukowaniu tradycyjnym dla każdej takiej separacji danego koloru wytwarzana jest forma drukowa.
jeżeli impozycję zrealizowano w modelu (CMYK), to wymagane są 4 formy
jeżeli impozycja została zrealizowana w modelu CMYK i kolorami specjalnymi, wtedy liczba form jest 4 + liczba kolorów specjalnych.
jeżeli impozycja została zrealizowana tylko kolorami specjalnymi, wtedy musi powstać tyle form drukowych, ile kolorów specjalnych na niej użyto
Określanie liczby separacji
Należy zapewnić, aby każdy element w impozycji miał barwy określone tylko modelem liczby farb drukarskich, tzn.:
elementy grafiki wektorowej (teksty, obiekty krzywoliniowe Beziera) powinny mieć barwy CMYK lub specjalne
obrazy bitmapowe – barwy CMYK
obrazy bitmapowe wytworzone w modelu farb specjalnych – np. model duotone.
Jeśli ww. warunki nie zostaną spełnione, wtedy program separujący sam będzie konwertował barwy tak, aby możliwa była separacja. Oznacza to, że elementowi występującemu w modelu, np. RGB, program ten włączy określony dla niego profil barwowy RGB i określony dla separacji profil CMYK.
Jeśli barwy RGB mają osadzony profil swojej przestrzeni i jednocześnie zapewnimy poprawny dla drukowania profil barwowy CMYK, wtedy nie będzie kłopotów.
Jeżeli natomiast któregoś z profili brakuje, wtedy program separujący przyjmie w to miejsce profil domyślny. Wtedy zazwyczaj otrzymamy przekłamanie barw na reprodukcji.
Podstawowym zatem zagadnieniem staje się wcześniejsze zapewnienie poprawnej konwersji:
dla elementów wektorowych, skorygowanie wszystkich barw do przestrzeni farb drukarskich
dla obrazów bitmapowych skonwertowanie ich do przestrzeni CMYK. Elementy w modelu CMYK są w postaci gotowej do separacji.
Konwersja obrazów RGB – CMYK
Otrzymuje się jednak barwę przybrudzoną
C90M154Y38
R165G101B217
Gdyby farby były czyste, wtedy konwersja byłaby natychmiastowa, np. barwa:
Reprodukcja wielobarwna wykonywana jest triadą drukarską CMYK.
przestrzeń konwersji
poziom generowanej czerni
procedury generowania czerni
przyrost punktu rastrowego
stopień pokrycia farbami
mieszanie farb CMY
Aby poprawnie skonwertować obraz RGB na CMYK należy albo osadzić w nim profil ICC, albo dobrać w Photoshop następujące parametry:
Tak jednak nie jest dla realnych farb CMY.
Czyste farby CMY dałyby np. 50% szarość z wydrukowanych 50% punktów rastrowych C, M i Y.
Mieszanie farb CMY
Uwaga! Niewielkie różnice w przebiegu krzywych mieszania nie oznaczają niewielkich różnic barw drugorzędowych na wydrukach wielobarwnych!
Krzywe mieszania dla dwóch standardów
Barwa neutralna CMY powstaje dopiero po zmieszaniu farb w odpowiednich proporcjach – wg tzw. krzywych mieszania farb.
360% - chromoluxy i specjalne
320% - powlekane
280% - gazetowe
Parametr TAC (TIL) przyjmuje się:
Przyczyna tkwi w farbach i papierze, co rozmaże farby podczas drukowania „mokro-na-mokro”.
Podczas drukowania „mokro-na mokro” nie jest możliwe pokrycie masowe 4 x 100% każdą z farb.
Stopień pokrycia farbami (TAC)
Z przyrostem punktu
Bez przyrostu punktu
Efektem przyrostu punktu są przyciemnione barwy na wydruku z barwami zakładanymi.
Jest to powiększanie punktów rastrowych na wydruku w porównaniu z wartością na formie.
Przyrost punktu rastrowego (dot gain)
Na dot gain wpływaja technika drukowania, farby i chłonność podłoża. Jest to tzw. „przyrost fizyczny”.
Papiery matowe lub gorszej jakości – np. gazetowe, bardziej rozpraszają (mniej światła dochodzi do oka) – barwy stają się ciemniejsze.
Ponadto występuje tzw. „przyrost optyczny”.
Papiery błyszczące lub bardzo białe odbijają więcej światła, niż rozpraszają. Dla nich barwy wydają się jaśniejsze.
Skorygowanie dot gain w Photoshop przez zmniejszenie punktów rastrowych na formie (funkcja transferu)
Obszar przyrostu punktu rastrowego
Wpływ niewielkich przyrostów punktu na wynikowe barwy reprodukcji
Dla fleksografii i sitodruku dot gain wynosi ok. 30%.
Najczęściej dla offsetu i farb Europa przyjmuje się:
5-8% - chromoluxy
15% -powlekane
30% - gazetowe
Parametr dot gain dobiera się dla papieru, farb i techniki drukowania.
Zasada metody CCR
zmniejszenie łącznego zużycia farb (TAC)
większy zakres dynamiczny barw
wprowadzenie realnej czerni

Z generowania czerni uzyskuje się:
Otrzymywanie udziału dodatkowej farby czarnej (K) nazywa się procedurą generowania czerni.
Procedury generowania czerni
Procedura GCR ze stopniem 40% dla lepszych papierów
Wydruk przy różnych GCR (różnych „czarnych płytach”)
Procedura GCR ze stopniem 40% dla lepszych papierów
Wydruk przy różnych GCR (różnych „czarnych płytach”)
Widać, że konwersja jest bardzo skomplikowana, dlatego wprowadzono procedury generowania czerni, a przede wszystkim należy posługiwać się profilami barwowymi ICC!
utworzenie kopii obrazu CMYK w modelu RGB do wyświetlania
tworzenie tablic konwersji do CMYK
przeliczanie składowych RGB na Lab
Kolejność czynności programu konwersji:
Przestrzeń konwersji
Tonalności reprodukuje się stosując raster, który zamienia tonalności na punkty o średnicach proporcjonalnych do wartości tonalności, co szczegółowo omówimy dalej.
zawiera separacje kolorów specjalnych
zawiera separacje barw CMYK
jest w formacie PDF
W tym celu należy najpierw przygotować specjalny plik, który:
Z przygotowanej pracy graficznej można w każdym programie DTP wykonać rozdzielenia na kolory – separację.
Separacje do pliku PDF w DTP
Przygotowanie wyciągów barw (separacji) może być zatem jedno-, albo dwustopniowe.
Jednostopniowe polega tylko na odczytaniu zapisanego w rozseparowanym pliku kolejno każdego kanału obrazu i później (podczas procedury rastrowania) zamianę go na pojedynczą mapę 1-bitową.
Dwustopniowe przygotowanie polega najpierw na rozdzieleniu pliku typu composit na poszczególne kanały obrazowe, a następnie zrastrowaniu ich jw.
Jedna separacja powstanie wtedy, gdy w pliku jest zapisany obraz do drukowania jednym kolorem, np. czarnym lub specjalnym. Sytuacja taka zachodzi także w przypadku, gdy jest to obraz kreskowy.
Efekt braku pasowania kolorów na wydruku występuje w postaci „blików”.
Zalewki
Praca dwukolorowa: farby zielona i czerwona
Wydruk poprawny
Brak pasowania kolorów (blik)
Ciemna obwódka wynikowej barwy wynikła z nadrukowania nachodzącej granicy nazywa się nadlewką (ogólnie zalewką).
Rozciągnięcie koloru elementu na pierwszym planie na element leżący pod nim nazywa się nadlewaniem koloru.
Ciemna obwódka wynikowej barwy wynikła z nadrukowania nachodzącej granicy nazywa się podlewką (ogólnie zalewką).
Zduszenie koloru elementu otaczającego element pierwszoplanowy nazywa się podlewaniem koloru.
zalewka
x
zielony
czerwony
Efekt zalewkowania widoczny jest na wyciągach barw i po wydrukowaniu.
Zasada zalewkowania: należy barwę jaśniejszą rozciągać w kierunku ciemniejszej.
blik
x+dx
ideał
Jeśli w aplikacji DTP dokonano separacji bez zalewkowania, wtedy drukarnie nie moż już wykonać tej czynności.
Jeśli przygotowano plik pełnokolorowy, wtedy drukarnia może sama wykonać zalewkowanie.
Drukowanie CMY
Drukowanie CMYK
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
Full transcript