Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Werkverdeling

De werkverdeling bij de intensivering van het onderwijs
by

Marjon Traanman

on 19 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Werkverdeling

Slimmer organiseren
Slimmer werken
Gebruik maken van het vrije model
De uitdaging aangaan:
Door van elkaar te leren
Door elkaar te inspireren
Door elkaar te gebruiken
Onder het motto:
JA, én
en niet: Ja, maar
Werkverdeling
Welke zijn de huidige kaders, wat is de huidige praktijk?
De werkverdeling
bij de intensivering
van het onderwijs
Welke mogelijkheden,
welke 'knoppen'?
Hoe komen we van
de klassieke muziek
naar de moderne pop?
Huidige kaders werkverdeling
CAO
Notitie
werkverdeling
Handleiding
Brugstaat
Vaststellen teams in overleg met onderdeelcommissie
Tijd voor scholing en
professionalisering
toedelen
Begroting van
taken en middelen
voorleggen
Inventarisatie wensen
Voorstel werkverdeling door team
Akkoord leidinggevende,

zonodig terugvaloptie
Evaluatie en verantwoording
Proceduremodel:
Team van professionals maakt samen met
Opleidingsmanager werkverdeling.
Uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid en professionele ruimte.

Nb. uiteindelijk beslist leidinggevende
Terugvaloptie:
bij voorkeur NIET
(wordt ook niet gebruikt volgens MTO)
Normering in terugvaloptie:
gemiddeld voor voor- en nazorg:
50% met bandbreedte van 20%
Dus minimaal 30%
en maximaal 70%
Globale kaders
Bij 1200 uren onderwijstijd
met 50% voor- en nazorg:
800 uren contacttijd
= 28 lesuren per week
nb. meerderheid team kan hier dus van afwijken
Taakbeleid oud CAO
normjaartaak:
10% scholing&professionalisering
10% coördinatie en beheer
Contacttijd maximaal
Voor- en nazorg (66%)
1659 uur
166 uur
166 uur
1327 uur
504 uur
823 uur
Werkverdeling conform terugvaloptie
1659 uur
normjaartaak:
scholing&professionalisering
inzet:
1200 uur onderwijstijd
24 uur scholing&prof.
w.v. voor- en nazorg 50%
Resteert:
59 uur
1600 uur
24 uur
1200 uur
(400 uur)
376 uur
(waarvan gemiddeld voor scholing en
professionalisering)
83 uur
Welke 'knoppen' in de begroting
van taken en middelen?
De takenkant
soort
Vormgeving
Organisatie
De middelenkant
Variëren van het percentage voor- en nazorg
De invulling/het gebruik van de uren scholing en professionalisering
De begroting van taken
Docenttaken (IIVO), instructeurstaken, overige taken
Is verschuiven van taken (bijvoorbeeld lesassistenten) mogelijk?
Is een andere vormgeving van taken mogelijk?
- surveilleren
- assisteren bij voorbereiding
- BPV- plaatsing
- andere mogelijkheden?
- inzet/gebruik ICT
- parallelle groepen
Is een andere intensivering van taken mogelijk?
- taken zonder voor- en nazorg
- lessen/materiaal van een ander kopiëren
- lessen inkopen
Is een andere organisatie van taken mogelijk?
- tijd- en plaatsgebonden werken
- meer lesweken
- voorbereidingen in laatste vakantieweek
- organisatie van teamdagen buiten lestijd
Het percentage voor- en nazorg
In terugvaloptie: minimaal 30%
nb. minder (bijvoorbeeld 20%) betekent: nieuwe afspraken met OR.
In sommige teams grote differentiatie,
in andere teams weinig differentiatie.
Optie: Uitgaan van standaard = .. %
Opslagpercentage voor:
- diverse lessen
- diverse groepen
- nieuwe lessen
- startende docenten
- andere opties?
scholing en professionalisering
59 uur per fte (te verantwoorden) en daarnaast minimaal 24 uur per fte (CAO), gemiddeld: 107 uur per fte
Individueel 'recht' = 59 uur + 24 uur (83 uur = 5%)
Met daarnaast 5% te verdelen binnen het team.
nb. wijziging van deze afspraken vergt een wijziging van de CAO!
- 59 uur wordt standaard 'afgeboekt',
verantwoording?

- worden de overige uren scholing en professionalisering wel optimaal benut?
Stellingname
Professionalisering is ook:
- Inwerken in nieuwe nieuwe lessen
opslagpercentage ten laste van deskundigheidsbevordering
- Intervisie van nieuwe docenten
- Productontwikkeling van nieuwe methoden
Het aantal lesweken
- 1600 uur in 38 weken = 42,1 uur per week
- 1600 uur in 40 weken = 40 uur per week
- Meer lesweken = minder werkdruk
door het jaar heen.
- wanneer het aantal lesweken nu 36 is kan een uitbreiding naar 38 een onderwijsintensivering betekenen van circa 50 uur per student!
Discussie
- lessen met voor- en nazorg standaard .... %
- opslag afhankelijk van:
* nieuwe lessen
* aantal verschillende groepen
* ...... nader in te vullen
Denkbaar is een overgangsmodel
- in 2013/2014 is standaard ....%
- in 2014/2015 is standaard ....%
- in 2015/2016 is standaard ....%
Slimmer organiseren
Slimmer werken
Discussie in de workshops
- - Denk in mogelijkheden
- Ga op zoek naar goede voorbeelden
- - Durf vertrouwde paden los te
laten, ga op zoek naar nieuwe

Stappen bij Werkverdeling
Het aantal lesweken
Sommige teams gaan uit van oude standaard van 66%, sommige teams gaan uit van gemiddeld 50%
Middelen
Willen we een gezamenlijke standaard afspreken als uitgangspunt voor werkverdeling 2013/2014?
Full transcript