Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Advies basisschool

No description
by

pascal schajik

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Advies basisschool

Advies basisschool
de opties:
Steeds meer basisscholen hebben wachtlijsten. Ouders moeten dus vroeg beslissen wat voor soort onderwijs bij hun kind past. Dat is niet makkelijk als je peuter pas 3 is. J/M helpt een handje met een overzicht van de diverse onderwijsstromingen en een checklist.

De meeste Nederlandse leerlingen gaan naar een bijzondere school. Om preciezer te zijn: dat is tweederde van de anderhalf miljoen leerlingen op de basisschool. Eenderde gaat dus naar het openbaar onderwijs. Kenmerkend voor bijzondere scholen is de levensbeschouwing. De meeste bijzondere scholen zijn rooms-katholiek of protestant-christelijk, maar er zijn ook joodse, islamitische, hindoeïstische, humanistische en antroposofische scholen (de zogenoemde Vrije Scholen). Naast bijzondere zijn er ook algemeen bijzondere scholen. Deze gaan niet uit van één speciale levensovertuiging of geloof.
Naast klassikaal onderwijs is er keuze uit diverse onderwijsmethoden. De vier belangrijkste zijn:
Dimensies van schoolkeuzemotieven
Profiel en richting;
•Levensbeschouwelijke richting (op, pc, rk, islam)
• Onderwijskundig concept of profiel
• Uitgaan van godsdienst van het gezin
Pragmatisme (bereikbaarheid en schooltijden)
• School moet dichtbij huis zijn
• School moet veilig te bereiken zijn
• Schooltijden sluiten aan bij gezinsritme
• Vriendjes, vriendinnetjes op dezelfde school
Product-Kwaliteit
• Kindvriendelijk opvoedingsklimaat (sfeer)
• Onderwijsoutput en cognitieve prestaties

http://www.scholenmetsucces.nl/bijlagen/pdf/schoolkeuze_positioneringsinstrument.pdf

checklist
1. Is het een bijzondere of openbare school?
2. Welke onderwijsmethode wordt er gebruikt?
3. Gaan de kleuters meteen hele dagen naar school?
4. Is er een leerlingvolgsysteem?
5. Doet de school mee aan de Cito-eindtoets?
6. Hoe groot zijn de groepen?
7. Zijn er voldoende leerkrachten?
8. Is er extra zorg op school en hoe is die geregeld?
9. Hoe is de sfeer op school?
10. Ziet de school er netjes uit?
11. Beschikt de school over een pestprotocol?
12. Krijgen de leerlingen huiswerk en zoja, vanaf welke groep?
13. Hoe worden de leerlingen beoordeeld?
14. Hoe worden ouders op de hoogte gesteld van problemen en vorderingen?
15. Wat doet de school aan kunst en cultuur?
16. Hoe is de overblijf geregeld?
17. Heeft de school goede afspraken met een naschoolse opvang?
18. Wat verwacht de school van ouders?
19. Hoe is de kwaliteit van de school volgens de Onderwijsinspectie?

opdracht
Vanuit het management willen we meer ouderbetrokkenheid tonen; 1 van de speerpunten is ouders begeleiden in hun schoolkeuze voor het kind. Wat kunnen we ze adviseren?

Om tot een advies te komen moeten we eerst weten welke opties er zijn, welke termijn er is voor aanmelden. wat zijn de criteria waar ouders op letten, wat past bij het kind?

Deze vragen gaan jullie beantwoorden in een nota voor het management en een brief voor de ouders....wie weet kan je het zelfs gebruiken voor project ouderbetrokkenheid...
* Montessori
Deze onderwijsvorm is gebaseerd op een door Maria Montessori ontwikkelde opvoedingsmethode waarin de zelfstandige ontwikkeling cruciaal is. De omgeving speelt hierbij een activerende, op het kind afgestemde rol. Kinderen van uiteenlopende leeftijd en niveau werken in groepen samen aan diverse taken met verschillende materialen. Het montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden van het individuele kind. www.montessori.nl

* Dalton
Het Daltononderwijs gaat er vanuit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en zijn omgeving. De onderwijsmethode is er dan ook op gericht dat een kind vrijheid kan hanteren en eigen keuzes kan maken. Op deze scholen draait het om zelfontdekkend leren, daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn en leren in het eigen tempo. www.dalton.nl

* Jenaplan
Op Jenaplanscholen wordt gewerkt volgens de ideeën van Peter Petersen die school zag als een werkgemeenschap waarin leerlingen zich dienstbaar leren opstellen ten opzichte van anderen. Leerlingen die in leeftijd één tot drie jaar van elkaar verschillen, zitten samen in de zogenoemde stamgroepen. Jenaplan is geen systeem met vaste vormen en maakt onder meer gebruik van ervaringsgericht onderwijs. www.jenaplan.nl

* Vrije School
Vrije Scholen geven onderwijs vanuit de antroposofie, een levensovertuiging (ontwikkeld door Rudolf Steiner) waarin men zich bewust wil worden wat ‘het mens zijn’ betekent. Naast het verwerven van kennis, hechten vrije scholen grote waarde aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en creativiteit. Antroposofen gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken. Docenten kijken daarom extra gericht naar de mogelijkheden die elk kind in zich draagt. www.vrijescholen.nl


wat nog meer...
Controle
De kwaliteit van een basisschool wordt gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. De inspectie kijkt, naast de Cito-scores, het aantal zittenblijvers en het lesmateriaal, ook naar de sfeer op school en naar de manier van lesgeven.

Eén op de twintig basisscholen is zo zwak dat zij onder toezicht is geplaatst van de inspectie. De inspectierapporten staan op het internet (www.owinsp.nl).

Extra activiteiten
Ondanks dat het belangrijkste van een school natuurlijk het onderwijs is valt of staat een school ook met de extra activiteiten. Het kan net even zorgen voor de extra sfeer op school. Voor de betere contacten in de klas en de ontspanning tussen de lessen door. Maar het moet natuurlijk ook niet de lessen overnemen. Zijn deze activiteiten er niet dan zullen deze toch echt gemist worden.

Energie in de school
Zit er genoeg energie in de school? Dat is iets wat je niet op een open dag zal merken. Op een open dag hangt er altijd een goede energie. Waarschijnlijk is het beter om, wanneer mogelijk, op een gewone schooldag eens de school in te stappen. Hoe is dan de sfeer in de school?de ouders...

Bezoek scholen
Als u een school zoekt voor uw kind is het op de eerste plaats belangrijk dat u op een school gaat kijken, liefst zelfs op meer dan een school om te kunnen vergelijken. Vraag of u een gesprek kunt hebben met de directeur van de school. Bedenk van te voren welke vragen u in ieder geval wilt stellen. Let op hoe het er binnen in de school uitziet? Let op de sfeer: hoe gaan de kinderen met elkaar om? Hoe reageren de leerkrachten op de kinderen?

Websites scholen
Elke school heeft ook een eigen website. Daarop kunt u naast extra informatie, ook een indruk krijgen van de sfeer op de school.

Schoolgids
Iedere school heeft verder een eigen schoolgids voor ouders. Vraag daarom. Hierin staan de uitgangspunten van de school, lestijden, speciale programma’s en nog meer praktische informatie. In veel gevallen is deze schoolgids op de website van de school te vinden.

Ervaringen van anderen
Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar u en uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag dan wat ze van de school vinden. Hun ervaringen kunnen u helpen om een goed beeld van de school te krijgen.
http://izismile.com/2012/11/21/this_inner_city_wizard_school_is_quite_different.html
Full transcript