Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital dokumentation och språkutveckling 15.3.2017

Pedagogiskt café 7.12.2016
by

Elisa Kouri

on 12 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital dokumentation och språkutveckling 15.3.2017

DIGITAL DOKUMENTATION OCH SPRÅKUTVECKLING 15.3.2017
Cafébeskrivning:
Vilka möjligheter ger pekplattan som
arbetsredskap för dokumentation
?

Hur kan pekplattan användas för att
stöda och stimulera barns språkutveckling
?
Förhållningssätt
”Tekniken kan
användas som komplement
som stimulerar och utmanar barnen att vilja lära sig mer. Något som kan vara både ett startskott som inspirerar barnen att utforska nya saker och även som en vind som blåser
nytt liv i en pågående läroprocess
och tar lärandet till nya nivåer. Men för att detta ska fungera måste man
reflektera över hur man ska arbeta
med den moderna tekniken.”
Gyllensvärd, T. (2015) s. 8
Barn är
inte konsumenter i den digitala miljön utan de agerar som
producenter
.
Kjällander, S. (2014)
Gyllensvärd, T. (2015), s. 8
Dokumentation med pekplatta
Stöda och stimulera språkutvecklingen
Förutsättningar
"Det viktiga är att tekniken fungerar som ett
komplement
, inte som ett substitut för något annat.”
Gyllensvärd, T (2015), s. 15
"Är det när du är i balans eller obalans som du lär dig cykla?"
Jesper Grönlund i Gyllensvärd, T. (2015), s. 17
It-temp
Kärt barn har många namn.
padda, platta, lärplatta,

pekplatta
, surfplatta, iPad, Android mm.
"Hur blir denna apparat
ett pedagogiskt verktyg
och inte bara något som barnen får leka och spela på ibland?"
Gyllensvärd, T. (2015) Digital dokumentation och språkutveckling. Gothia Fortbildning, Stockholm. s. 5
”Det är flera faktorer som bidrar till en lyckad satsning men den första och kanske viktigaste är att
göra upp en tydlig projektplan
.

Vad vill vi uppnå?
Hur ska vi göra det?
Och vad behöver vi?”
Gyllensvärd, T. (2015), s. 11
"Fokus på själva aktiviteten behöver inte vara just språkutveckling, men
i den skapande och lärande processen
sker en språklig utmaning som leder till språklig utveckling."
Gyllensvärd, T. (2015), s. 11
”Less is more”
- välj noga dina tillfällen och använd dem rätt.
Gyllensvärd, T. (2015), s. 9
”Bli inte

appifierad
, låt inte apparna styra lärandet."
Gyllensvärd, T. (2015), s. 8
"Digital dokumentation ska användas i samband med att barnen
leker, undersöker, rör på sig
samt
upplever och producerar konst
."
Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016), s. 24
Pedagogisk referensram, Utbildningsstyrelsen 2016
iMotion -

animerade filmer
Spark Voice -
digitalt berättande
GarageBand & iMovie -

musikvideo
Exempel på IT-temp: http://lika.skl.se/
iMovie
(iPad),
Pinnacle Studio
(Android)
-

dokumentationsfilm
Keynote
(iPad),
Powerpoint
(Android) -
presentationsappar
QR-koder -
digitala möjligheter
Book creator -
bokdokumentation
skriva & rita manus
bestämma roller
göra rekvisita
låta barnen styra sitt arbete
"...förmedla en berättelse med hjälp av
bilder, text, ljud
och
musik
. (...) ...skapa och kommunicera med olika uttrycksformer och
vidgat textbegrepp
..."
Gyllensvärd, T. (2015), s. 53-57
bearbeta (orginal)texten
återberätta visuellt
ljud, sång, bilder, film, kroppspråk
multimodal övning
använd de filmklipp och bilder ni redan har
berättarröst, effekter, text och musik
använd de filmklipp och bilder ni redan har
skriv in text, ASL (att skriva sig till läsning)
anpassa layouten
digital portfolio
gömma material bakom QR-koder, t.ex. barn berättar om sin teckning
Vilka för- och nackdelar ser ni med digital dokumentation?
Vilka kopplingar ser ni mellan användning av pekplattor och språkutveckling;
möjligheter
och
svårigheter
?
Foto: D. Sharon Pruitt CC

Elisa Kouri
www.menti.com
50 78 55
https://www.mentimeter.com/s/d9b09bf841b7c6c7ecdf9f934c43fbc2/4a40e05f741a
www.menti.com
76 74 71
https://www.mentimeter.com/s/73c3ad47e8eb2093e7c48ca2ff3ea58b/576dec8afebe
www.menti.com
83 32 40
https://www.mentimeter.com/s/0074485468bb256a1f4a60338c2e6fcb/699b2bdd7e6d
Bygger vi vår verksamhet utifrån barnens intressen eller våra intressen?
Gyllensvärd (2015), s. 24
lösenord: 153
lösenord: 153
www.padlet.com/elisa_kouri/dokumentation
www.padlet.com/elisa_kouri/filmer
www.padlet.com/elisa_kouri/sprak
lösenord: 153
Full transcript