Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Paraan sa Pagsukat ng Pambansang Kita

No description
by

charity reyes

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Paraan sa Pagsukat ng Pambansang Kita

Pambansang Kita
BAKIT MAHALAGA?
Isa sa pinagbabatayan ng pag-unlad ng bansa ay ang ECONOMIC PERFORMANCE nito.
Konkretong nasusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product, Gross National Product, atbp.
GROSS NATIONAL PRODUCT
kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon.
tinuturing na pinakamahalagang instrumento ukol sa pag-unlad ng bansa
Gawa Ng Pilipino - hindi alintana kung saanman ito nalikha
mGA URI NG GNP
gross domestic product
kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang taon.
isinasama kahit pa ang gumawa ng kita ay dayuhang nasa loob ng bansa
mga paraan sa pagsukat ng gnp
Mga Paraan sa Pagsukat ng
Ginagamit sa pagsukat ng GNP ang market value (halaga ng produkto/serbisyo na umiiral sa pamilihan.)
Final Goods - di-kailangang iproseso upang maging yaring produkto
Intermediate Goods - kailangang maproseso upang maging yaring produkto
tandaan!
Hindi isinasama ang intermediate goods upang maiwasan ang DOUBLE COUNTING.
POTENTIAL AT ACTUAL
REAL AT NOMINAL
POTENTIAL GNP
kabuuang produksyon ng bansa na tinatantiya on sa kakayahan at kapasidad ng mga salik na nabanggit
ito ang dapat matamo ng isang bansa sa loob ng isang taon.
ACTUAL GNP
ang kabuuang produksyong natatapos sa loob ng isang taon matapos gamitin ang iba't ibang salik
PORMULA:
Potential GNP - Actual GNP
Upang malaman kung episyente ang paggamit...
kung saan...
Positive Gap - mas malaki ang Potential kaysa Actual GNP (hindi lubusang napakinabangan ang mga salik sa produksyon)
REAL GNP
tinatawag ring GNP at constant prices
halaga ng kabuuang produksyon ng bansa batay sa presyo ng base year
NOMINAL GNP
tinatawag ring GNP at current prices
kabuuang produksyon ng bansa na nakabatay sa kasalukuyang presyo ng pamilihan
tandaan!
Ang presyo ng base year ay itinatakda ng NEDA (National Economic Devt. Authority)
FORMULA
Growth Rate = GNP (present) - GNP (previous)
GNP (previous)
x 100
FACTOR INCOME APPROACH
sa paraang ito, sinusukat at pinagsasama-sama ang lahat ng kita ng mga salik ng produksyon upang mabuo ang NI
maliban sa mga salik ng produksyon, idinaragdag rin ang:
Capital Consumption Allowance - pondo na inilaan para sa depresasyon
Indirect Business Taxes - di-tuwirang buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyong nilikha
FORMULA:
KEA + KG + KEM + KK + CCA + IBT
FINAL EXPENDITURE APPROACH
sinusukat ang huling gastos sa mga produktong ginawa sa loob ng isang taon ng pamahalaan, sambahayan, kompanya, panlabas na sektor (export), net factor income at statistical discrepancy
NFIFA - nagpapakita kung magkano ang kinita ng mga Pilipinong naghahanapbuhay sa ibang bansa at mga dayuhang nagtatrabaho sa loob ng bansa (+/-)
SD - bunga ng di-maiwasang pagkakaroon ng labis o kulang sa kompyutasyon
FORMULA:
GP + GG + GK + (X-M) + NFIFA +SD
INDUSTRIAL ORIGIN APPROACH
tinutuos ang karagdagang halaga ng produksyon ng mga pangunahing industriya, at ang NFIFA
tinatawag ring Value Added Approach
sa paggamit ng paraang ito, nakikita na ang isang produktong dumaan sa iba't ibang proseso ay nadaragdagan rin ng halaga
FORMULA:
Agrikultura + Industriya + Serbisyo + NFIFA
LIMITASYON SA PAGSUKAT NG GNP
Hindi naisasama ang mga produkto at serbisyo na walang halaga (hal. magulang sa anak)
Presyo lamang ang ginagamit na batayan
Hindi kasama ang intermediate goods
Hindi kasama ang kita mula sa underground economy
Full transcript