Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

No description
by

Kasia Kozioł

on 24 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Praca w zespole nauczycieli wychowawców
Spotkania z rodzicami; pedagogizacje rodziców- pogadanki
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, organizowanie próbnych egzaminów i ich analiza
Rozporządzenie MEN i Sportu z 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami Ministra MEN z 14 XI 2007r.)
Jednolity tekst ustawy z 26 I 1982r. Karta Nauczyciela (po zmianach z XII 2007r.)Wymagania kwalifikacyjne; Awans zawodowy nauczycieli
Dziękuję za uwagę!
§ Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Sabina Bania
nauczyciel języka polskiego
Publicznego Gimnazjum
im. ks. Jana Patrzyka
w Lipinkachudział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach
opracowywanie programu nauczania dostosowanego do uczniów słabych i z dysfunkcjami
testy kompetencji, ich analiza
diagnozy i ewaluacje
konspekty lekcji
scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych

Współpraca
z opiekunem stażu
Okres stażu obfitował
w różnego rodzaju działania:
Inne działania we współpracy z opiekunem:
Międzyprzedmiotowy projekt Languzjada: Siadamy do stołu – 2011/2012
Projekt Banku Ambitnej Młodzieży – grant z Fundacji Banku Zachodniego – 2011/2012
Międzyklasowy projekt pt. Languzjada – Dawno, dawno temu… – 2012/2013
Międzyklasowy Konkurs na Najciekawszą Legendę o Lipinkach – 2012/2013
Nakręcona Historia – filmowy konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa – 2013/2014

§ Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Moja ścieżka
do awansu
Funkcja wychowawcy klasy
Plan pracy wychowawczej

Tematyka lekcji wychowawczych
Poznanie sytuacji
rodzinnej wychowanków
Zajęcia profilaktyczne
Wycieczki
edukacyjne
Akcje, akademie
Działania:
Pomoc wychowankom w realizowaniu projektów prowadzonych przez innych nauczycieli pt. „Jedz smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę” oraz „Postaw na zdrowie”
Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez, dyskotek; dyżury
Imprezy szkolne i klasowe: Mikołajki, Wigilia itp.
Wycieczki szkolne i klasowe
Akademie i apele
Wyjazd do Magurskiego Parku Narodowego połączonego z ogniskiem klasowym
Wyjazd edukacyjny do Muzeum Historycznego i do Ośrodka Edukacyjnego w Krempnej
Coroczne wyjazdy do teatru w Gorlicach i Krakowie – Teatr Groteska (współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu)
Udział w akcji sprzątania świata

PROJEKT „EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
Pułapka na myszy - Teatr Słowackiego w Krakowie
Muzyczny atlas - Na polską nutę - Filharmonia w Krakowie

Wycieczka szlakiem Piastów
Gniezno
Kruszwica
Poznań
Przygotowanie uczniów do różnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych:

Konkurs Poezji Jednego Wiersza
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Szkolny Konkurs Ortograficzny
Konkurs kuratoryjny z języka polskiego
Gminny Konkurs Ortograficzny: Mistrz Ortografii
Gminny Konkurs Poezji Regionalnej
Międzyklasowy Konkurs na Najciekawszą Legendę o Lipinkach
§ Umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pełnienie funkcji koordynatora Zespołu do Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczych
Doradztwo zawodowe
Organizowanie spotkań z doradcą zawodowym z PP-P w Bieczu
Projekt „Targi Edukacyjne - Mundial Zawodów”, Kraków

Wizyta w Państowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

Projekt edukacyjny „Mój Przyszły Zawód”
§ Umiejętność wykorzystania
w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania i przeprowadzania lekcji
Udział w kursach i szkoleniach
§ Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
systemu oświaty
pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w nauce oraz ich rodzicom
współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich
Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących:
Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli:
Udział w szkoleniach
Rady Pedagogicznej
Cała nasza nauka, w porówna­niu
z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na
i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

- Albert Einstein
Biskupin
Bóbrka
Zakopane
Teatr Groteska
Teatr Groteska
Lodowisko w Gorlicach
Konkurs kolęd i pastorałek
Akademia z okazji rocznicy 3-go Maja
Wigilia klasowa
Dziady, cz. II
– rok szkolny 2011/2012
Tajemnica pewnej lampy
– rok szkolny 2013/2014
Historia Lipinek według nas
– rok szkolny 2012/2013
Full transcript