Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Læringsfestival 2017, Professionelle læringsfællesskaber

by

on 6 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Læringsfestival 2017, Professionelle læringsfællesskaber

NYE BEHOV?
FRA
KURSUS
TIL:

UVMs LÆRERNETVÆRKET FOR IT I FOLKESKOLENS FAG
KLs IT I UNDERVISNING OG LÆRING
KOMMUNAL KAPACITETSOPBYGNING
UDVIKLING - MÅLRETTET SKOLE-/KOMMUNEKONTEKST
DET PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKAB
HVAD
KAN
DET?

GIVE STØRRE PRAKSISRELEVANS
UDVIKLE FAG OG PROFESSION
STYRKE DET RELLE UDBYTTE
SÆTTE FÆLLES UDVIKLING PÅ AGENDAEN
BORE HULLER I SILOERNE
FORANDRE HIERARKIER

ARBEJDE
LØN
TIMER
MØDETID
PRIVATPRAKSIS
INTERESSE
LYST
UMIDDELBARHED
FRITID
ÅBENHED / DELING
BRUG PRAKSIS SOM LØFTESTANG

DET PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKAB -
HVORDAN?

SKAB PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER
PREZI TITLE
SUBTITLE
0
1
2
3
4
12
5
6
7
8
9
10
11
PARADOKS
FÆLLES FORSTÅELSE
KOLLEKTIVT ANSVAR
REFLEKTERENDE OG PROFESSIONELT
SAMARBEJDER
FREMMER LÆRING
BLANDT LÆRERNE
I TEAMET
VI LÆRER IKKE AF EKSPERTER - VI LÆRER AF HINANDEN
SØREN BØGH KNUDSEN & TOBIAS HEIBERG
CFU-UCSJ
UCC
LEDELSE
HVORFOR?
...MEN DET KOMMER
IKKE
AF SIG SELV...
FORVALTNINGEN

SKOLELEDELSEN

DET PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKAB
OG DEN ENKELTE LÆRER
STØTTE UDVILING AF FÆLLES SPROG OM LÆRINGSMÅL, TEGN PÅ LÆRING OG IDENTIFICERE PÆD. INDSATSER OM AT NÅ MÅLENE.

ETABLERE EN FÆLLES PROCESPLAN FOR ETABLERINGEN AF PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

SØRGE FOR AT SKOLELEDELSERNE HAR DE KVALIFIKATIONER OG RESSOURCER DER SKAL TIL
- SKAB GODE RAMMER FOR TEAMS

- TILDEL TEAMLEDERE/-KOORDINATORE KLARE ROLLER

- BRYD MED DEN PRIVATPRAKTISERENDE LÆRER

- STØT OG UDDAN TEAMLEDERE/-KOORDINATORE

- INDFØR GODE STANDARDDAGSORDNER TIL DE ENKELTE TEAMS

- AFSÆT RESSOURCER TIL KOMPETENCEUDVIKLING

- BEVAR DET PROFESSIONELLE I LÆRINGSFÆLLESSKABET
PÅ TVÆRS
PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLES-
SKABER PÅ TVÆRS AF SKOLER SOM
KOMPETENCELØFT -
HVORDAN?
TO DO LISTEN

Det tager tid
Arbejd bredt
Gå forrest
Tal ind i den praksis man ønsker
Arbejdende fællesskaber
Brug ressourcepersoner
Lav progressionsplaner
Find og brug gode rammefaktorer

Fælles forståelse for skolens værdier og visioner

Tage kollektivt ansvar for elevernes læring

Arbejd med reflekterende og undersøgende metoder

Omsæt arbejdet i læringsfællesskabet til praksis
Full transcript