Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

slim en snel

presentatie algemeen
by

Bindert kloosterman

on 23 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of slim en snel

http://www.woonfriesland.nl/initielevraagslimensnel/01%20INITIELE%20OPGAVE.pdf http://www.woonfriesland.nl/Verslag-Meet-ampamp-Greet.html http://www.woonfriesland.nl/Nieuws/121129%20Eerste%20selectieronde%20Slim%20en%20Snel.pdf http://www.woonfriesland.nl/Fotoverslag-12-december-2012.html
Tweede ronde selectie consortia

Slim en Snel

12 december 2012 Van 10 naar 3
Beschrijving van wat de corporatie vraagt, als de mate waarin de energie prestatie moet worden verbeterd, andere verbeteringen gewenst zijn, het onderhoud meegenomen moet worden etc.WoonFriesland heeft in haar initiële opgave ook meegegeven, dat de bewoners gefaciliteerd moeten worden in het terugdringen van het energieverbruik, dat de leefbaarheid verbeterd moet worden en dat de energie prestatie van de koopwoningen in betreffende complex ook verbeterd moet worden Initiële opgave
Corporatie beschrijft de initiële opgave

Corporatie zoekt partij die de initiële vraag wil uitvoeren

Samen scherpen ze de initiële vraag aan

Marktpartijen zorgen voor ontwerp

Contract vorming

Uitvoering Laboratorium Slim en Snel (proces) Afname van biodiversiteit

Wateroverlast in laag gelegen delen van Nederland EcologieKwaliteit gelijk is vertrekpunt (m.u.v. energieprestatie die moet omhoog)

Kosten naar beneden bij corporatie

Kosten naar beneden in de hele keten Kwaliteit gelijk, kosten naar beneden en samenwerken Demografie

ICT

Olie

Financiën

Ecologie

Leiderschap/gezagscrisis De 6 schokken (crisis = onweersbui op de lijn van de voortgang
afgezet in de tijd) Meet en Greet voor spelveranderaars
Initiële opgave bekend gemaakt
Consortia melden zich door het insturen van een film
26 films beoordeeld
Eerste ronde van 26 naar 10 films/consortia (interne jury)
Tweede ronde van 10 naar 3 films/consortia (brede jury en openbaar)
3 consortia maken een ontwerp en kunnen over een procescoach beschikken (ontwerpvergoeding)
Jury kiest een ontwerp
Gunning en uitvoering
Beoordeling met Soft Selection Methodology Bij deze methode worden ‘zachte’ selectiecriteria zoals kennis en competenties ook gewaardeerd. Partijen zoeken en beoordelen Project overstijgende aanpak te ontwikkelen om in de energieprestatie van veel van hetzelfde type woningen op een snelle en slimme wijze te verbeteren

SEV Platform 31

Vier corporaties

Processen worden gevolgd en uitgeschreven tot een handleiding

Coachen van zowel de corporatie als de marktpartijen

Plannen, aanpak en resultaten zijn openbaar en mogen
vrijelijk worden gebruikt door WoonFriesland en anderen Traject Slim en Snel (algemeen en doel)Wat bij de corporatie en hoe bij de markt
(aan dit veranderingsproces werken we bij Slim en Snel) Kwaliteit gelijk, kosten naar beneden en samenwerken
Voorraad neemt niet toe; neemt eerder af

Kwaliteit gelijk is vertrekpunt (m.u.v. energieprestatie die moet omhoog)


Kosten naar beneden bij corporatie (beperken tot de wat vraag; organisatie krijgt karakter van een regieorganisatie)

Kosten naar beneden in de hele keten (keten samenwerken, faalkosten terug dringen, industrialisering integraal werken) Perspectief van de sociale huursector
(beleid vastgoed) Doelen aanscherpen
Kiezen voor een eigen heldere passende identiteit
Prijs/product optimaliseren
Kwaliteit vasthouden en prijs neerwaarts bijstellen
Kosten terugdringen (ESSA)
Extern samenwerken met complementaire dienstverleners, gemeenten, provincie en bouwers Hoe inspelen op deze nieuwe realiteit (algemeen) Afname van biodiversiteit maakt ons kwetsbaar

Wateroverlast in laag gelegen delen van Nederland (hoge kosten en bedreiging vastgoed) Ecologie Mogelijk om overal te werken / minder kantoren (overschot vastgoed – negatieve invloed op waarde)


Mogelijk om overal te winkelen / minder winkels (overschot vastgoed – negatieve invloed op waarde) ICT Demografie

ICT

Olie

Financiën

Ecologie

Leiderschap/gezagscrisis


Econoshock Geert Noels De 6 naschokken van de crisis (crisis = onweersbui op de lijn van de voortgang afgezet in de tijd) Perspectief in tijd
De crisis
De naschokken van de crisis
Nieuwe werkelijkheid
Andere positie corporatie
Nieuwe verhouding met de markt van ‘hoe naar wat ‘
Trektocht Slim en Snel of ook wel het laboratorium van ‘wat en hoe’
Slim en Snel is niet een trucje, maar een fundamentele verandering in de verhouding van opdrachtgever en opdrachtnemer Inhoud

Van hoe naar wat
van uitvoering naar een regie


Bindert Kloosterman
Beschrijving van wat de corporatie vraagt, als de mate waarin de energieprestatie moet worden verbeterd, andere verbeteringen gewenst zijn, het onderhoud al of niet meegenomen moet worden etc.


WoonFriesland heeft in haar initiële opgave ook meegegeven, dat de bewoners gefaciliteerd moeten worden in het terugdringen van het energieverbruik en dat de energieprestatie van de koopwoningen in betreffende complex ook verbeterd moet worden en optioneel de verbetering van de leefbaarheid. Initiële opgave
Corporatie beschrijft de initiële opgave

Corporatie zoekt consortium (onder anderen met een partij, die niet tot de bouwkolom behoort) die de initiële vraag wil uitvoeren

Samen scherpen ze de initiële vraag aan

Marktpartijen zorgen voor ontwerp

Contractvorming

Uitvoering Traject Slim en Snel (proces bij WoonFriesland)Integraal denken en handelen

Samenwerken (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; maar ook in de markt)

Herpositionering (opdrachtgever en opdrachtnemer) Kwaliteit gelijk, kosten naar beneden en samenwerken (uitgangspunten)
De corporatie als belegger / ontwikkelaar
(Nee. Invoering van marktwerking is een gepasseerd station. Gedrag van bestuurders, genomen risico’s etc. Politiek draagvlak is weg)

De corporatie als nutsvoorziening
( Ja. Als reactie op de uitwassen en wat veel belangrijker is, de druk vanuit Brussel) Perspectief van de sociale huursector (positie) Overheid zal een lange tijd gaan bezuinigen
Hogere bijdragen voor nutsvoorzieningen
Verder opschuiven van publiek naar privaat
Koopkracht burgers gaat sterk afnemen
Sociale huursector krimpt
Brussel bepaalt
Vermogen van vastgoedeigenaren gaat dalen
Corporatie gaat ‘achterblijvers’ huisvesten
Afnemende groei woningbehoefte
Krimp op het platteland en perifere regio’s
Groeiende steden
Te groot aanbod van winkels en kantoren
Te groot planaanbod Nieuwe werkelijkheid Als gevolg van dat we zoekende zijn Leiderschap/gezagscrisis Veel landen (Griekenland, Portugal, Ierland en anderen) hebben grote schulden die waarschijnlijk niet zijn af te lossen
(gaat Nederland voor een deel betalen)

Nederland is zelf een risicoland
( zeer hoge hypotheekschuld) Financiën Steeds meer olie nodig (China, India, Zuid Amerika en Afrika)

Olie en voedsel gaan met elkaar concurreren

Energietransitie blijft uit

Zowel olie als voedsel gaan duur worden Olie (fossiele energie) 1950 - 1970 opbouw verzorgingsstaat

1970 - 1985 voltooiing van de verzorgingsstaat

1985 - 1995 laat moderne sociale
investeringsstaat

1995 - 2002 dynamiek - economische groei
accommoderen

2002 - 2008 governance - deregulering -
decentralisering - selectieve
overheidsambities
2008  -  …. heftige schokken en de nieuwe opgave Perspectief in tijd Een trektocht waarvan wij ook niet weten waar die zal eindigen
Een fundamentele verandering
Herpositionering van partijen
Een nieuwe werkelijkheid
Alleen mogelijk als beide partijen dat willen
Procescoaches nodig
Bereidheid tot kennisdeling
Ketensamenwerking zichtbaar maken Slim en Snel (samenvatting) De verandering van de positie van de vrouw (oplopende segregatie)

De 1 kind politiek in China
(sterk verouderde bevolking)

Groei bevolking in India en Afrika
(interessant voor economie; werk verschuift en dus minder groei in westen en China en dus ook minder inkomsten en dus minder middelen om hypotheken af te lossen en pensioenen te betalen)

Vergrijzing in een groot deel van de wereld
(niet interessant voor economie; oplopende kosten zorg: afname arbeidspotentieel; toeloop migranten)

Trek naar de stad sinds eeuwen
(krimp op platteland en positie achterblijvers)Gezag Demografie
Full transcript