Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mindmap GDP

Kinh tế vĩ mô - GV. Trần Thị MInh Ngọc - T3/ca 2 - Group 12
by

Anh Nguyễn

on 1 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mindmap GDP

Mindmap GDP - Group 12 GDP GDP là gì ? Các phương pháp tính GDP và chất lượng cuộc sống Mối liên hệ trong
hệ thống SNA Khái niệm Đặc điểm
GDP - GROSS DOMESTIC PRODUCT:
Là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa là toàn bộ giá trị tính bằng tiền của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ của một quốc gia, tính trong 1 khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) SNA là gì ? Các chỉ tiêu liên
quan trong SNA SNA (System of National Accounts):
- là hệ thống tài khoản quốc gia. NDP GDP GNP NNP NI DI PI NDP (Net Domestic Product): Sản phẩm quốc nội ròng

- Là giá trị tính bằng tiền của phần giá trị mới tạo ra trên lãnh thổ của một nước, tính trong khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).
GNP (Gross National Product):
Tổng sản phẩm quốc dân

- Là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra trong một thời gian nhất định, thường là một năm. NNP (Net National Product): Sản phẩm quốc dân ròng

- Là giá trị tính bằng tiền của phần giá trị mới do công dân một nước tạo ra, tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. NI (National Income): Thu nhập quốc dân

- Là giá trị tính bằng tiền của phần thu nhập do công dân một nước tạo ra, tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Thu nhập quốc dân – lợi nhuận công ty – tiền đóng sản phẩm xã hội – lãi suất ròng + cổ tức + chuyển giao thu nhập của chính phủ cho cá nhân + thu nhập về lãi suất của cá nhân PI (Personal Income): Thu nhập cá nhân

- Là giá trị tính bằng tiền của phần thu nhập thực sự chia cho các cá nhân, tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. thuế thu nhập cá nhân, là một phần của thuế trực thu. DI (Disposable Income): thu nhập khả dụng

- Là giá trị bằng tiền của phần thu nhập cuối cùng mà dân chúng có thể sử dụng theo ý muốn cá nhân trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Theo quốc gia Theo lãnh thổ Phương pháp chi tiêu Phương pháp thu nhập Phương pháp sản xuất Phương pháp chi tiêu:
GDP=C+G+I+NX
Trong đó:
* C : tiêu dùng của hộ gia đình
* G : tiêu dùng của chính phủ
* I : tổng dầu tư
I=De+In
+ De là khấu hao
+ In là đầu tư ròng
* NX: cán cân thương mại: NX=X-M
+ X (export) là xuất khẩu
+ M (import) là nhập khẩu tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận (profit) và tiền thuê (rent); đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xã hội Phương pháp thu nhập

GDP =
GDP=W+R+i+Pr+De+Ti
* W là tiền lương
* R là tiền thuê
* i là tiền lãi
* Pr là lợi nhuận
* Ti là thuế gián thu ròng
* De là phần hao mòn tài sản cố định giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong ngành Phương pháp sản xuất

GDP = ∑VAi (i=1,2,3,..,n)

* VAi:


* n: số lượng doanh nghiệp trong ngành ý nghĩa của GDP Mối liên hệ với chất lượng cuộc sống GDP tổng GDP bình quân đầu người GDP danh nghĩa GDP thực tế Công Thức tính:
NDP = GDP - De

* De: phần khấu hao tài sản cố định Công Thức tính:

GNP = GDP + IFFI – OFFI

* IFFI: Thu nhập nhân tố từ nước ngoài.
* OFFI: Thu nhập nhân tố trả cho người nước ngoài
Công thức tính:

NNP = GNP – De
NNP = NDP + NFFI

* Trong đó: NFFI = IFFI – OFFI
Công thức tính:

NI = NNP.fc = NNP.mp – Ti

* fc: chi phí yếu tố
* mp: giá thị trường
* Ti: thuế gián thu PI = Công thức tính:
Công thức tính:

DI = PI – T(cá nhân)

* T(cá nhân): Là thước đo tốt để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia. Là cơ sở cho việc lập các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và kế hoạch tiền tệ, ngân sách ngắn hạn Sử dụng để tính tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam qua các năm
Khái niệm:
Là tỉ lệ giữa GDP tổng số với tổng dân số của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Công thức tính:
GDP bình quân đầu người = GDP tổng số/Tổng số dân Ý nghĩa Cho biết mức sống của một nước phụ thuộc vào số lượng hàng hóa và dịch vụ mà họ sản xuất ra và quy mô dân số của nước đó Là một thước đo tốt hơn về số lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất ra tính bình quân cho một người dân. Dùng khi phân tích nghiên cứu các mối quan hệ tài chính, ngân hàng… Dùng khi cần phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế Phương pháp tính GDP (GNP) bỏ sót nhiều sản phẩm và dịch vụ mà người dân làm hoặc giúp đỡ nhau làm ( vì những sản phẩm này không được đưa ra thị trường hoặc không được báo cáo). Nhiều hoạt động kinh tế phi pháp hoặc hợp pháp cũng không được đưa vào nhằm trốn thuế cũng không tính vào GDP Những thiệt hại về môi trường (ô nhiễm nước, không khí, tắc nghẽn giao thông…) cũng không được điều chỉnh khi tính GDP GDP phản ánh những hàng hóa dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế nhưng hàng hóa cao cấp nhất của con người là thời gian, sự nghỉ ngơi … thì không thể ghi chép và tính vào GDP GDP như một thước đo kích cỡ của nền kinh tế nhưng không chuẩn xác trong việc đánh giá mức sống. GDP cao có thể chỉ do nhóm người giàu đem lại trong khi phần lớn dân số sống dưới mức nghèo khổ Thể hiện mức sản xuất trên lãnh thổ của quốc gia đó Được tính bằng toàn bộ giá trị tính bằng tiền của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng Sản xuất hoàng chỉnh trong năm hiện hành Không gồm hàng hóa năm trước
Full transcript