Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Edvard Grieg

No description
by

Vigdis Gjengedal

on 19 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Edvard Grieg

1995
2000
2010
1990
2005
Edvard Grieg
Undervisningsopplegg 7. klasse
Didaktisk relasjonsmodell
Oppgåve
Kven var Edvard Grieg?
Opplegg til 7. klasse.
Morgenstemning
frå Peer Gynt.
Dovregubbens Hall
A-moll-konserten
Frå Peer Gynt
Kjelder:
Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt, Høyskoleforlaget AS.
Benestad, F, Andersen, R.J (2012). Store norske leksikon. Henta 29.01.2014.
Dahl Jr, Erling. (2007) Edvard Grieg, en introduksjon til hans liv og musikk. Vigmostad og Bjørke AS.
Innhald:
Elevane skal ha musikkhistorie med fokus på Edvard Grieg, livet hans, musikken hans og tida han levde i.
Ved bruk av tankekart , WiseMapping, skal dei legge til informasjon om Edvards liv og virke.
Målet er å kunne lage digitale tankekart, og sette informasjonen i system.
I tillegg skal dei bruke kreativitet og fantasi til den siste oppgåva, og skape tekst eller bilete.

Rammefaktor
: ca. 3-4 skuletimar. På førehand må alle elevane ha fått tilgang til eigen konto på verktøyet Wisemapping.

-Ny måte å jobbe på med digitale tankekart
-god læringsstrategi
-lett å dele med andre
-presentasjonsverktøy
- visualisering
-øve på digitale ferdigheter
-kan brukes i alle fagMål:
lære å bruke digitalt tankekart, bli kjend med komponisten Edvard Grieg og kunne snakke og uttrykkje seg om ulike verk vi lyttar til.
Arbeidsmåte
:Lærar må rettleie med å vise på prosjektor, slik at elevane kan gjere det samme. Elevane skal lage eigne tankekart, men dei kan gjerne samarbeide.
Oppgåve på slutten av opplegget:
Assosiativ lytting
. Male eller skrive kva dei tenkjer når dei høyrer eit av verka til Grieg. "Morgonstemning", "Dovregubbens Hall" eller "A-moll-konserten".
Vurdering:
Engasjement, ferdig produkt og evne til å hente informasjon frå internett og i bøker.

Kompetansemål etter 7. trinn vi kjem innom:
-gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken.
gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken (musikk)
-bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler (norsk).

Lytt til eit av desse tre verka: "Dovregubbens Hall" ,"Morgenstemning" eller "A-moll-konserten". Du skal måle eit bilete eller skriv/dikt ei historie du tenkjer på.

Kven var Edvard Grieg?
Læringsmå
l:
Eg skal kunne lage eit digitalt tankekart.
Eg skal lære ein del faktaopplysningar om ein Edvard Grieg.
Eg skal kunne uttrykkje assossiasjonar og tankar ved lytte til musikken, og å skrive tekst eller måle bilete som viser desse uttrykka.

Kvifor skal du bruke digitalt tankekart?
For læraren:
Døme på tankekart som kan utvidast med informasjon.
Kunnskapsløftet, 2013. udir.no
Lytt til desse døma.
Lag eit digitalt tankekart om Edvard Grieg (Stikkord:Født, familie, barndom/ungdom,Leipzig, København, giftarmål, Troldhaugen og komposisjonar.
Oppgåve 1)
Oppgåve 2)
Full transcript