Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wzorce obywatelstwa na przestrzeni wieków

No description
by

Aleksander Golis

on 16 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wzorce obywatelstwa na przestrzeni wieków

Wzorce obywatelstwa na przestrzeni wieków
Pojęcie obywatelstwa
Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.
Starożytność
Podstawowe wzorce obywatelstwa zostały wypracowane jeszcze w starożytnych Atenach i Rzymie.

Obywatelstwo ateńskie wiazało sie z posiadanie praw politycznych i wymagało angażowania sie jednostki w życie publiczne. Od obywatela oczekiwano udziału w rzadzeniu państwem, a wiec przede wszystkim uczestniczenia w obradach zgromadzenia ludowego, oraz w pracach sadów.
Starozytność
W starożytnym Rzymie obywatelstwo w mniejszym stopniu wiazało sie z posiadaniem praw politycznych, oznaczało natoiast równość wszystkich obywateli wobec prawa.

Zarówno w Atenach, jak i w poństwie rzymskim obowiazywały określone z góry kryteria korzystania z pełni praw obywatelskich do których zawsze zaliczano:
wolne urodzenie, wiek oraz płeć.
Średniowiecze
Nowożytność
Dwie XVIII-wieczne rewolucje - amerykańska i francuska- przyspieszyły upadek społeczeństw stanowych i umozliwiły rozwój nowoczesnej koncepcji obywatelstwa.
Pojęcie "obywatelstwa" w innym niż dotad znaczeniu.
Średniowiecze
Wskutek rozwoju systemu feudalnego i wynikajacych z niego stosunków lennych i poddańczych przestało ono być instytucja wiażaca jednostke z państwem. Stało sie natomiast instytucja lokalna zwiazana z ustrojem miast.
Średniowiecze
Obywatelstwo miejskie oznaczało posiadanie przez jednostke praw miejskich i niezależność od wiezów poddaństwa. Posiadanie obywatelstwa danego miasta wiazało sie ze spełnieniem jednego z trzech warunków:
domicylu(miejsca zamieszkania)
odpowiedniego pochodzenia
posiadanie nieruchomości w obrebie granic miasta oraz płacenie z tego tytułu podatków.
Nowożytność
Termin "Obywatel" stał sie odtad symbolem stosunków społecznych opartych na zasadach wolności oraz równości wobec prawa.
Nowożytność
Sufrażystki - prawa kobiet

Ruch powstał w 1848 w USA ogłaszając deklarację praw kobiety, uaktywnił się podczas wojny secesyjnej 1861-1865. Prawa wyborcze kobiety uzyskały po raz pierwszy na terytorium Wyoming w 1869, a walka o nie trwała aż do przyjęcia przez Kongres 19. poprawki do konstytucji (1920).

28 listopada w 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret w którym potwierdzono, że "prawa wyborcze mają wszyscy obywatele bez względu na płeć".
Nowożytność
"Obywatelstwo" było długo postrzegane jako pojecie ściśle polityczne, dopiero w latach 60.XXw Thomas H. Marshall zienił interpretowanie tego terinu. W swym dziele wyodrebnił trzy składniki obywatelstwa:
cywilny
polityczny
społeczny
Full transcript